https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

IMPULSIV AV INSEKTSGIFT!?

ADHD hos pojkar av insektsmedel

En ny studie vid Cincinnati Children’s Hospital i USA visar på ett samband mellan ADHD och pyretroider som bl a används i lusmedel, i fästinghalsband för hund, i skogs- och jordbruk. Det finns flera olika pyretroider och de slutar alltid på ändelsen ‘trin’, ex.: permetrin*.
Pyretroider har ansetts säkrare** än vissa andra mer akut giftiga bekämpningsmedel, men tidigare studier har visat att de kan orsaka hyperaktivitet, impulsivitet och anormaliteter i dopaminsystemet i hjärnan hos manliga råttor. Dopamin är en viktig s.k. signalsubstans.
687 barn i åldrarna 8-11 och 12-15 ingick i studien, och pojkar med mätbara nivåer i urin av 3-PBA, en markör för exponering för pyre-troider, hade tre gånger så ofta diagnosen ADHD jämfört med poj-kar utan mätbara nivåer av 3-PBA. Hyperaktivitet och impulsivitet ökade med 50 procent för varje tiofaldig ökning av 3-PBA-nivån hos pojkarna. Något sådant tydligt samband kunde man inte fastställa hos flickor (sciencedaily).
Det kunde man däremot i en liknande pinfärsk studie, som i skrivande stund dyker upp i min mejlbox, där inga könsskillnader nämns, och där ett samband mellan två nedbrytningsämnen* från pyretroider och nedsatt kognitiv utveckling; verbal förståelse och arbetsminne hos franska barn kunde fastställas. (natureworldnews.com + sciencedirect)
*) Permetrin finns bl a i lusmedel (se Permetrin-på-apotek. & Lägre-iq-av-lusmedel) och som
Insektsspray-i-kabinen! Se även ADHD-av-insektsgift, Leukemi-lusmedel & Autism-insektsgift.
**) 3-PBA och cis-DBCA (det sistnämnda härrör specifikt från pyretroiden deltametrin).
P.s. Pyretroider tycks utsöndras inom ca ett dygn efter exponering (ehp). Hm. I den först-nämnda studien togs bara ett urinprov per barn (räcker det för att fastställa ett ADHD-samband?), medan man i den franska studien tog ett urinprov under fosterstadiet och ett vid sex års ålder. Foto: Icke så hyperaktiva pojkar! BLOGGPOST permalänk Impulsiv av insektsgift!?

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed