https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

Posts Tagged ‘pyretroider’

OSANNOLIK OLYCKA, eller?

Föryngrad tumme av insektgift??

HYPERAKTIVA HJORTAR?

Permetrin – ifrågasatt på djur, tillåtet på barn!

IMPULSIV AV INSEKTSGIFT!?

AHDH hos pojkar av vanliga inesktsmedel!

AUTISM AV INSEKTSGIFT!?

Autismrisk före befruktning av insektsmedel

NEW YORK BESPRUTAS!

Är botemedlet värre än sjukdomen?

Subscribe to RSS Feed