https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

EKO-ÄGG GIFTIGARE!

Måste höns äta fiskmjöl?

Tre gånger högre gifthalt i ekoägg, larmar Livsmedelsverket. Fast halten understiger ändå gränsvärdet. Riskvärderingen blir klar i veckan.
KRAV-höns får foder med några procent fiskmjöl, vilket kan vara orsaken till att ekologiska ägg innehåller mer av miljögifterna dioxin och PCB (som lagras i kroppen) än s.k. konventionella ägg från höns som istället får syntetiska aminosyror som metionin.
Det finns inget alternativ, skriver Svenska Ägg. -Det finns det visst. säger en biodynamisk bonde jag pratar med. – Om man inte avlar hönsen så hårt så får man robustare höns och då behövs inget fiskmjöl. Men produktionen blir 10 % lägre. Hm…. Tyvärr är det så inte lätt att få tag på biodynamiska ägg, och jag tänker inte berätta var jag köper mina.
VAR KOMMER FISKMJÖLET IFRÅN?
2004 var orsaken till den då förhöjda dioxinhalten i ekoägg fiskmjöl från Östersjön (som är särskilt förorenad) Sen vidtog man åtgärder för att minska gifthalten i äggen. Vilka framgår inte.
- Jag tror att man istället använde fisk från Nordsjön, sa Kjell Wejdemar vid Jordbruksverket till mig idag. -Men man kan ju ha återgått till Östersjöfisk, tillade han. Man har ännu inte frågat de tre aktuella foderproducenterna (i Norge och Danmark) om fodrets ursprung.
Enligt Kristin Karlsson på KRAV ska mjölet komma från hållbart fiske, men hon har inte koll på vilket. Det råder alltså osäkerhet, och det finns enligt Wejdemar andra möjliga källor, t ex den lokala miljön (stallmiljön eller utemiljön) men Äggbranschen vidtar nu åtgärder och vill i första hand minska halten fiskmjöl.
En alternativ källa till metionin är sesamskal:  Syntthetic methionine and organic poultry
P.s. Läs om Jämställda höns och industriellt fiske: europarl.europa.eu Fiskar och fiske i Sverige.
Tagg: eko-ägg fiskmjöl eko-ägg fiskmjöl dioxiner dioxiner PCB PCB
BLOGGP)OSTA permalänk Eko-ägg giftigare!

Both comments and pings are currently closed.

En kommentar to “EKO-ÄGG GIFTIGARE!”

 1. Gunnar Lindgren skriver:

  Hej Monica!
  Presentationen av denna fråga är inte saklig.
  1. Det är sannolikt inte fiskfoder som är orsaken. Även Jordbruksverket utgår från det enl ATL. Men det blir lättare att förklara
  problemet för konsumenterna och skylla på ”fiskmjöl”.
  2. Mjölk och kött står för 58 % av vårt intag av dioxiner, medan ägg står för 7 % enl en undersökning hos Livsmedelsverket. Kor och andra husdjur äter inget fiskmjöl.
  3. Nej det är sannolikt luftnedfall som är orsaken, en förklaring som kommer från flera håll. Dioxiner och andra miljögifter finns i avloppsslam. Enl WHO avdunstar miljögifterna från slam. De faller ned på ALLA odlingar – oavsett var slammet sprids. Eko-höns pickar miljögifter från marken, medan vanliga höns ofta är i bur under tak.
  4. Att dioxinhalten ”ligger under gränsvärdet” är idag meningslös information. Livsmedelsverket anger idag att barnens intag av dioxiner skall var ”så litet som möjligt”.
  5. Förutom dioxin och PCB finns fluorerade miljögifter, bromerade flamskyddsmedel, DDE och en rad andra svåra miljögifter i ägg, mjölk också kött, som också kommer från slam och kanske från andra källor.
  AVBRYT SLAMSPRIDNINGEN!
  Gunnar Lindgren civ ing

Subscribe to RSS Feed