https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

LÄGRE IQ AV LUSMEDEL!

Permetrin säljs på Apotek och ger inlärningssvårigheter hos barn!

Lusmedel med nervgifter som kan orsaka beteende-störningar rekommenderades tidigare av Läkemedelsverket som ett förstagångsval vid behandling av spädbarn och gravida. Det upptäckte jag när jag skrev kapitlet ”Löss och Människor” (i boken). Jag upptäckte också att ämnet permetrin som finns i ett av preparaten även är hormonstörande och kan minska produktionen av det manliga könshormet testosteron. (endojourn)  (envhealth).   
Permetrin säljs fortfarande…
Förra året ändrade sig Läkemedelsverket och rekommenderar nu i första hand medicinsk-tekniska produkter (lakemedelsverket/2010), eftersom lössen nu har börjat bli alltmer resistenta mot kemikalierna, men bekämpningsmedlen finns kvar och det permetrin-haltiga medlet Nix säljs fortfarande, liksom andra betänkliga preparat.
Gravida följdes upp!
Tidigare forskning har främst gjorts på djur, men i en ny amerikansk studie på 725 gravida kvinnor uppmättes permetrin-nivåer i navelsträng och plasma vid barnens födelse samt exponering i luft för permetrin och ett tillsatsämne (PBO*) genom att kvinnorna fick bära en mätutrustning i ryggsäck under senare delen av graviditeten.  
De mest exponerade barnen hade vid tre års ålder svårare att lära sig, och hade en IQ som var 3,9 poäng lägre än mindre utsatta barn, vilket är jämförbart med den störning som kan uppstå av bly-påverkan. (Vid bedömning av resultaten tog man hänsyn till andra faktorer som skulle kunna inverka): pesticides-in-womb-linked-to-learning-disabilities.  Originalstudie: pediatrics. Ytterligare en artikel på samma tema: sciencedaily 
Fler studier?
Permetrin är det mest använda bekämpningsmedlet i USA och forskarna betonar (som vanligt) vikten av ytterligare studier. Även i Sverige används medlet i flera olika applikationer. (Läs mer i Impotensmadrassen där lus- och bekämpningsmedel beskrivs ingående!)
* PBO, piperonyl butyloxid, gör permetrin mer verksamt och är lättare att mäta i luft
Apotekets sida: Upptackochbehandlahuvudloss Finfina luskammar finns på www.lusfri.nu. Foto: ”Paranix” till v. på fotot är ett mekaniskt medel.

Both comments and pings are currently closed.

4 Kommentarer to “LÄGRE IQ AV LUSMEDEL!”

  1. [...] samt även permetrin som finns i lusmedel. (toxipia) (beyondpesticides ) Dummare? Permetrin kan ge lägre IQ hos barn och är därtill misstänkt hormonstörande. Det senare gäller även deltametrin [...]

  2. [...] att förutspå och förebygga risker, menar en forskare i nämnda artikel.  *) Läs om ämnet i Lägre IQ av lusmedel! BLOGGPOST permalänk Epigenetiska spöken!? Inlagd i Okategoriserade | Tags: epigenetisk [...]

  3. [...] inte så farligt (?). Däremot används pyretroider när granplantor doppas, barn kletas in med lusmedel och hundar blir farliga av fästingmedel. Läs mer om bekämpningsmedel i [...]

  4. [...] påstås vara förbjudet i Sverige, heter permetrin och är tillåtet* i lusmedel. På människor! (inlägg) Närbesläktade iinsektsmedel används i hundhalsband och för att preparera granplantor. Men [...]

Subscribe to RSS Feed