https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

BISFENOL & BETEENDE!

Flickor och möss blir besvärliga av bisfenol A!?

I DN diskuteras om man ska pressa barn till att-prestera, eller ej. Det lär i varje fall inte funka med besvärliga bisfenol-flickor. Om de nu finns…
En ny studie från North Carolina, USA, visar att flickor vars mammor utsatts för bisfenol A (BPA) under graviditeten i högre grad än pojkar fick ADHD-liknande beteendeproblem och emotionella störningar, t ex hyperaktivitet, ängslan, depression och aggressivitet. girls-exposed-in-womb-to-bpa-risk-of-behavior-problems BPA härmar det kvinnliga könshormonet östrogen.
Urinprov & frågeformulär!
Forskare tog urinprov för att mäta  BPA på 244 mödrar under graviditeten och i samband med barnets födelse och på barnen varje år från 1 till 3 års ålder. Kvinnorna fick fylla i ett frågeformulär om sina barns beteende vid tre års ålder. BPA fanns i mer än 85 % av urinprover från mammor och mer än 96 % av barnprover. Men hur kan man då dra slutsatsen att beteendeproblemen orsaka-des av exponering före födseln? BPA utsöndras väl på ca 3 dagar, eller? Svar: Ju högre BPA-halt hos mamman* desto besvärligare beteende hos flickan. Men tänk om de mödrar-na var s.k. tiger-mammor (se DN ovan) eller hade könsstereotypa förväntningar på sina döttrar?  

Hjärnan hos möss påverkades permanent!

En ny studie från Uppsala Universitet visar att bisfenol-A-skadar hjärnan-hos nyfödda möss. (bisfenol-kan-påverka-hjärnan) (BPA-may-affect-child-behavior) Mössen utsattes för BPA (med avsikt) när de var 10 dagar gamla, vilket påverkade det kolinerga signalsystemet i hjärnan och beteendet som vuxna, t ex förändrad reaktion på nikotin. Hm, den här studien emotsäger väl den tidigare! Eller gör den inte? Hur som helst så är inte bisfenol A nyttigt, och ett samband med bröstcancer misstänks. Vad beträffar pojkar visar tidigare studier ett samband mellan BPA och infertilitet, diabetes och cancer, enligt bl a den först citerade artikeln. (Sök på ordet bisfenol till överst till höger för att hitta relaterade bisfenol-artiklar!) Vi har BPA-förbud i nappflaskor. (eurlex)
P.s. De ovannämnda flickorna hade ingen diagnos, men nyligen var det ADHD-vecka; hd.hon-vill-visa-det-som-inte-syns/ varfor-berattade-du-om-din-adhd.svd.
* Tänk om de ”bisfenol-kåta” mammorna i studien är lika ”ftalat-kåta”? ( ADHD-draperi) Fler Tänk om.. i kommentarsfältet! fotoakuten BLOGGPOST permalänk Bisfenol & beteende!

Both comments and pings are currently closed.

5 Kommentarer to “BISFENOL & BETEENDE!”

 1. Kemikaliedetektiven skriver:

  Tänk om studiens bisfenolspäckade mammor använder ännu fler hormonstörande och/eller östrogena kemikalier eller sådana som kan öka påverkan av bisfenolet?
  Gifter som påträffats i gravida: https://kemikaliedetektiven.se/wordpress/?p=10498
  Tänk om de omger sig med fler kemikalier som förknippas med ADHD-liknande symptom, eller ger barnen mangan-välling https://kemikaliedetektiven.se/wordpress/?p=11025
  använder lusmedel med permetrin – fast där handlade det om beteende och inlärningssvårigheter
  https://kemikaliedetektiven.se/wordpress/?p=11586
  eller hade hund som behandlats med nervgifter: https://kemikaliedetektiven.se/wordpress/?p=15544 ….och tänk om mössen redan utsatts för bisfenol A som foster?
  Hm, med den flerfaldiga påverkan som ofta föreligger så kanske studier behöver designas med hänsyn till fler parametrar än en?

  Skulle vilja veta mer om de ca 15 % mammor som inte hade BPA i sin urin. Är de mammor till de ca 4 % barn som inte heller uppvisade nån BPA i sin urin varken vid 1,2 eller 3 -årskontrollerna?
  Kanske finns det mer information i originalrapporterna som jag ännu inte tagit del av.

 2. lorenzo skriver:

  Hi , I’m Lorenzo again.
  I have a question. The problem with Doxadent is only knowing if it really works long-time. Here there is an article that says it doesn’t work.

  Doxa is a almost 20 years old patent. Once we know it works, there are many chemist and many industries that could realize it.

  The real obstacle is if it doesn’t work.
  It is true that Doxa has the same functionality as a normal
  vetroionomeric cement?

  Can anyone comment on this study? Why did they write such things!!

  Swed Dent J. 2005;29(2):45-51.
  A three year follow-up of posterior doxadent restorations.
  Van Dijken JW, Sunnegårdh-Grönberg K.
  SourceDepartment of Dental Hygienist Education, Umeå University, Sweden.
  Jan.van.Dijken@odont.umu.se

  Abstract
  A new direct restorative material, a calcium aluminate cement, was introduced in the year 2000 and sold under the name Doxadent (Doxa AB, Uppsala, Sweden). The aim of this study was to evaluate Doxadent used in class I and II cavities. A total of 63 restorations were evaluated clinically, according to sligthly modified USPHS criteria, at baseline, after 6 mths, 1, 2 and 3 yrs. Four of the patients reported post-operative sensitivity. At 3 yrs, 62 restorations were evaluated. At 6 mths 9.5% non-acceptable Doxadent restorations were observed, 17.5% at 12 mths, 24.2% at 2 yrs and 21% at 3 yrs, which resulted in a cumulative failure frequency of 72.6% at the end of the 3-years for the new restorative material. Main reasons for failure were material or tooth fracture.
  It can be concluded that Doxadent showed a non-acceptable clinical failure rate as a posterior restorative, especially in class II cavities.

 3. [...] könsskillnader i 4:e generationen. (Liknande skillnader beskrivs även i tidigare studier på Bisfenol A & beteende! ) Man vet inte om eller i vilken utsträckning resultatet är applicerbart på människor! [...]

 4. [...] per år! (slv/Gravida) Hm… Att konservburken kan innehålla bisfenol A nämner man inte (se BPA & beteende) Eller gör man?  Vaska kvicksilver med guld? Vid guldutvinning vaskar man guld med hjälp av [...]

 5. [...] även Misses miljögifter, där sköldkörteln står i fokus.  P.s. I en annan studie påverkade BPA bara flickors beteende, men pojkar kan å andra sidan bli dumma av deph! Hm..? fotoakuten BLOGGPOST permalänk Bisfenol [...]

Subscribe to RSS Feed