https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

Posts Tagged ‘beteende’

BLYG AV BISFENOL A?

Kan brist på vänner bero på bisfenol A…

BISFENOL & BETEENDE!

Flickor som usätts för bisfenol A som foster riskerar att få beteendestörningar, likaså möss som utsätts som nyfödda, men motsäger studierna varandra?

Subscribe to RSS Feed