https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

Posts Tagged ‘giftig’

FARLIGA FOPPATOFFLOR?

Är det hormonstörande ftalater i foppatofflor?

TUNGMETALLER I TUGGBEN

Tuggben för hund av giftiga läderrester?

GASMASKER ÅT FOLKET!

Skydda stockholmarna från giftiga gaser!

LIVSFARA I HALMSTAD!

Riskerna med giftig brandrök underskattas!

HEMLIGT INNEHÅLL – nej tack!

Leksaker och andra produkter borde innehållsdeklareras!

LUKTANDE LEKSAK!

Den hoppande hunden från BR luktar kemiskt. Är den hormon- eller nervstörande?

FARLIGA FENOLER!!

Hur får man en giftfri garderob när alla kläder tycks vara kemikaliespäckade?

FÖRBJUDNA FYRVERKERIER?!

Hormonstörande fyrverkerier med tungmetaller och radioaktivitet påverkar klimatet. Internationella protester från bl a astmasjuka & miljöaktivister.

Subscribe to RSS Feed