https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

ADHD AV TUNGMETALLER!

Bly och kvicksilver ökar ADHD-risk hos barn!

Bör gravida undvika tonfiskmackan?

En ny kanadensisk studie på inuitbarn visar att exponering för tung-metallerna bly och kvicksilver under fosterstadiet ger en 3-5 gånger ökad risk att utveckla ADHD-liknande symptom: scienameri
Hyperaktiv av bly. okoncentrerad av kvicksilver?
Bly associeras med hyperaktivitet och kvicksilver med koncentra-tionssvårigheter. Anledningen till skillnaden kan vara tidpunkten för expo-nering, som när det gäller kvicksilver* troligen ägde rum under fosterstadiet från moderns konsumtion av val och fisk (inuiter har väl inte amalgam** och lågenergilampor?) medan blyet ska ha härrört från blykulor från jakt i mat som barnet själv ätit. (Blyrester i viltfärs). Blynivåerna hos inuitbarnen låg under gällande gränsvärden. I USA diagnosticeras 10 % av barn med ADHD. I Sverige är siffran 5 %: adhd diagnos fordubblad.  
Tonfiskars artspecifika matvanor!
Stora fiskar lagrar fler föroreningar än små eftersom de äter de sistnämnda. En tonfiskmacka kan innehålla rätt mycket kvicksilver: scientificam. Men bara om den är färsk eller fryst, enligt Livsmedelsverket, inte den konserverade för det är en annan art (?) som gravida kan konsumera fritt, medan den försnämda bara bör ätas nån gång per år! (slv/Gravida) Hm…
Att konservburken kan innehålla bisfenol A nämner man inte (se BPA & beteende) Eller gör man? 
Vaska kvicksilver med guld?
Vid guldutvinning vaskar man guld med hjälp av kvicksilver, nu lär man kunna ”vaska” kvicksilver ur vatten med hjälp av nano-guld.  Finns det några nackdelar? nano-merc-clean 
*) Läs om förvandlingskonstnären: Mystisk tuss! **) Inuiter har amalgam ncbi !! 
BLOGGPOST permalink ADHD av tungmetaller!

Both comments and pings are currently closed.

2 Kommentarer to “ADHD AV TUNGMETALLER!”

Subscribe to RSS Feed