https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

KEMIKALIEREMISS!

Myndigheten vill visst ha lite demokrati…

Det ligger en öppen remiss på Kemikalieinspektionens hemsida där man kan lämna synpunkter-på-EUs-kemikalieregler!  En fantastisk möjlighet, men varför har man varit så försynt? Inga pukor och trumpeter, affischkampanjer eller debatter i tv-sofforna? Är det för att man tror att konsumenterna är ganska okunniga i kemikaliefrågor, något som framgick vid seminariet i torsdags*, men det kanske inte är så  konstigt när beslut har fattats över våra huvuden under ett halvt sekel. Vi är Egyptier när det gäller kemikaliedemokrati!
Elementärt!
Men nu ligger den där – utmaningen för alla ”berörda” (som man kallar oss)! Kul! Och hur svårt kan det va - vissa saker är busenkla, till synes självklara, kan man tycka. ”Komplett innehållsförteckning på allt, inklusive förpackningar”, t ex!? Är inte det ett rimligt baskrav (men det kanske är för elementärt för myndigheterna?) Jag vill få bort perfluorerade ämnen som både skadar barn, hormoner, miljön och orsakar växthusgaser! Kanske har du några bra förslag på hur vi kan skydda barnen? Att det kan finnas 17 % bly i vanliga färgkritor – något som framkom vid ovannämnda seminarium* - är väl ändå inte OK!? (Läs även om Bly i el-leksaker!) Jag kommer snart att skriva en synpunktslista - det är ju typ lite brått!  
*) Forum-för-Giftfri-miljö-2011–Skydda-barnen-bättre BLOGGPOST permalink Kemikalieremiss!

Both comments and pings are currently closed.

2 Kommentarer to “KEMIKALIEREMISS!”

  1. [...] okomplicerat), men tyvärr har jag inte tid just nu (snopet vá), för jag ska ge synpunkter på kemikalieremissen, men i Paris vill man visst inte heller ha höga strålningsnivåer: [...]

  2. [...] på leksaker och andra varor? Eller är vi för mesiga? Missade du chansen att påverka via kemikalieremissen är det bråttom, eftersom Kemikalieinspektionens rapport till Regeringen lämnas i januari.  [...]

Subscribe to RSS Feed