https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

MAMMAS MJUKGÖRARE…

Förbjud ftalater farliga för foster i familjeprodukter! 

Ftalater, som ofta kallas mjukgörare, finns bl a i mjuka plaster men även i hygienprodukter, mm. Man får dem i sig via huden eller genom att andas in dem, i enstaka fall äter man dem (kan finnas i frallor eller vitaminer?) Man vet att ftalater påverkar små barns utveckling negativt. Därför har några av dem förbjudits i barnprodukter. (EU förbud) men inte i föräldraprodukter!
Förbud i mamma-produkter?
Borde de inte förbjudas i allt som mammor använder, något som ofta inkluderar pappor som inte sällan använder rakvatten* med ftalater, samt produkter i hemmet t.ex. duschdraperier och plastmattor (se kap. Utmattad i ”boken”) och utomhus på lekplatsen – läs mer härifrån! ”Regeringen bör omgående stödja Danmarks förslag att förbjuda ftalater utifrån kombinationseffekter”, skriver Naturskyddsforeningen i en ny rapport om miljögifter_under_sängen (närmare bestämt i damm**).
Motorisk utveckling hos pojkar?!
Forskning från 2010 visar  ett möjligt samband mellan ftalat-nivåerna i gravida och ADHD hos deras barn, och en ny studie (från USA) bekräftar att ftalater är_farliga_for_foster (envirorep). Barnen testades vid 3 års ålder, medan de i en annan ny ftalatstudie  (i Korea) testades vid 6 månaders ålder, efter att nedbrytningsämnen från DEHP och DBP uppmätts hos deras 460 mammor under graviditeten. Högre halter kunde relateras till sämre mental och motorisk utveckling hos barnen, men bara hos pojkarna!? Ftalater verkar som anti-androgener, menar man (
ehp03.niehs), men i den första nya studien drabbades även flickor!
Påverkas hela tiden!
Att barn påverkas negativt av ftalater under hela sin utveckling (kanske på olika sätt?) är klarlagt, enligt forskare (adhd). Tråkigt, för man kan anta att ”ftalat-familjer” fortsätter använda mjukgörare (av gammal vana) även efter barnens födelse. Så hur vet man att det är just fosterexponering som skadat barn i ovannämnda studier, om man inte har gjort kontinuerliga mätningar av ftalat-halterna? Svar: Det vet man inte, men barn är som känsligast då och tidigare djurstudier bekräftar ett sådant samband. 
Utsöndras fort!
Det positiva är att ftalater (i motsats till en del andra kemikalier) utsöndras relativt snabbt ur kroppen och att det därför lönar sig att undvika dem. Och så himla svårt är det egentligen inte. Fler tips senare!  P.s. Jag har inte lusläst nämnda artiklar!
P.s. 2. Barn kan även bli feta av ftalater – se förra inlägget! (Rakning & fötter: fotoakuten)
*) Mer information i kap. ”Doft- & Hygienhysteri” i ”kemikalieboken”. 
Tidigare rapport om Ftalater i damm    BLOGGLÄNKA  permalänk Mammas mjukgörare…

Both comments and pings are currently closed.

6 Kommentarer to “MAMMAS MJUKGÖRARE…”

  1. [...] fjärrkontoll (den enda jag hittar) philips.envir Kanske bra om man är gravid -se Mammas mjukgörare, eller är i riskzonen för att utveckla diabetes* (samband med hormonstörande ämnen [...]

  2. [...] som bl a kan innehålla organiska flyktiga föreningar och hormonstörande ftalater (se Mammas mjukgörare). Läs mer om ‘luftrenare’ i ”kemikalieboken” (klicka ovan) samt i en tysk [...]

  3. [...] plast (PVC). Den hör till de ftalater som förbjudits i produkter för små barn. Av inlägget Mammas mjukgörare framgår att DEHP kan orsaka ADHD. Färre nervtrådar!  Hjärnans utveckling påverkades när [...]

  4. [...] kemikalier (Fria Tidn.) P.s. Ser fram emot nästa aktion! Foto: Matilda Andrén. (tid. inlägg Mammas mjukgörare Barncancer ökar Ogiftiga kemikalier) BLOGGPOST permalink Bebisar mot gifter! Inlagd i [...]

  5. [...] med onödiga giftkällor som ”impotensmadrasser” (se kemikaliebok ovan) och ”Mammas mjukgörare” och städar när det behövs. P.s. När och om man städar så kan man ju undvika typ [...]

  6. [...] könshormonet. (ehp03.niehs) Men även flickor kan få ADHD-liknande symtom av ftalater, se mammas mjukgörare. Ftalater finns bl a i syntetdoft och PVC-plast. Kommunens ansvar! Det positiva är [...]

Subscribe to RSS Feed