https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

FTALATER I FOTBOLLSPLAN!

Ska hormonstörande ämnen som är förbjudna i leksaker få finnas på lekplatsen och i konstgräs? 

I Vasaparken i centrala Stockholm är det lek och spel som gäller. På ett svampaktigt material i olika färger och på spretig gräsimitation. Vad är det för fel på äkta gräs och grus och vad kan det här vara?
-Det är bildäck, berättar en ung pappa,  som råkar ha tillverkat både konstgräs och lekunderlag av samma grundmaterial hos firma Spentab. 
-Det kom i säckar som smulor och vi blandade i färg i cementblandare utomhus. -Det är nog inget farligt kvar, tror han.-Färgen håller det på plats.  
Luktar illa…
Nåt som inte hålls på plats är lukten som när det är varmt känns extra slem-kemiskt obehaglig.
Obehag kände även grannarna till den tredje generationens polsktillverkade konstgräsplan i Trollhättan (Spentab 2007) som klagade över en mycket påträngande ”gummilukt”.
Oroliga föräldrar
Men det var inte lukten som gjorde att kommunen i Kalmar föreslog förbud mot bildäcksgungor 2007, utan påtryckningar från  oroliga föräldrar. Urlöjligt, tycker en bloggare – för inte kan man väl få cancer av en gunga! (eller?) Personligen är jag mer oroad över smul-materialen.
Granulatet giftigare!
Mer gifter kan avgå från granulat (smulorna) är från själva bildäcken, läser jag. (Förmodligen för att de senare är mer kompakta.) Detsamma gäller när materialet blir varmt. (Precis som jag misstänkte!)
Till grundvatten!
Gifter kan frisättas och hamna i grundvattnet, menar myndigheten Kemikalieinspektionen som avråder från användning av konstgräs på fotbollsplaner. Nya material behöver utvecklas, menar man. 
En konstgräsplan kan bestå av 75-125 ton gummigranulat, ibland i flera skikt. PAHer* som är cancerframkallande och orsakar skador på arvsmassan kan ingå (om däcken tillverkats före 2010).  Därtill tungmetaller, bl a kadmium, krom, kvicksilver och bly samt höga halter av fenoler** (som kan skada snoppars utveckling) och hormonstörande ftalater.
Hormonstörande ftalater!
Ftalaterna DEHP***, DBP och BBP som utan åldergräns sedan 2007  är förbjudna i EU i leksaker och barnavårdsartiklar hittades i samtliga prover av gummigranulat i en norsk undersökning (halterna av DEHP var högst). Dessutom återfanns en annan farlig ftalat, DINP, i några av proverna, hormonstörande nonylfenol i halter som överskred ett kanadensiskt gränsvärde****, låga halter av PCB:er (också hormonstörande) samt flyktiga cancerframkallande bensener (inklusive toluen).
Barn äter ftalater!
Nivåerna av gifter som barn utsätts för är låga, menar man i Falkenberg, och en undersökt konstgräsplan vid Hertingskolan anses därför ofarlig. (Likaså den ovannämnda illaluktande i Trollhättan). Men små barn kan råka äta ca ett gram per dag (man får väl se efter dem, eller?!), därtill exponeras via hudkontakt och inandning (de har ju näsan rätt nära marken…). Är det lekplatserna vi ska börja med om vi ska-radda-mannens-fertilitet? (svd.radda-mannen)
P.s. För övrigt undrar jag om pensionärer kan bli åderförkalkade av att vistas i en ftalatpark..
Läs om Fler fatala ftalater

”Jag har alltid spelat på gräs”, säger fotbollslegenden Kurre Hamrin.
Läs fortsättningen HÄR!   (Foto till höger: nytt konstgräs i Vasaparken)
——————————-
*) polycykliska aromatiska kolväten (läs mer i ”kemikalieboken” )
**) halterna av iso-nonylfenol & 4-t oktylfenol är höga jämf. med andra ämnen.
***) DEHP kan bl a skada leverns, njurars och testiklars utveckling före tre års ålder. Ämnet finns på den s.k. kandidatförteckningen 
****) Gränsvärden är inte så relevanta när det gäller hormonstörande ämnen – se ”kemikalieboken”.

Both comments and pings are currently closed.

15 Kommentarer to “FTALATER I FOTBOLLSPLAN!”

 1. Kemikaliedetektiven skriver:

  Har fått svar från kommunen som sammanfattat innebär att man följer de regler som gäller, men eftersom det inte är svar på min fråga (som var om några av kemikalierna på Kandidatförteckningen finns i materialen) har jag ställt frågan igen.

  (Så här löd svaret: ”Our products are tested accordingly to DIN (and the rules of other international organizations)and are subject to continuous quality checks by independent institutes like RAL.
  Within the European Union we are working according to the existing national and international laws, which also refer to REACH or other regulations for product and content registration.” )

  Vad tycker du som läser detta? Kommentera gärna!

 2. Kemikaliedetektiven skriver:

  Miljontala däck kasseras varje år – lyssna på Kossornas Planet i P4
  http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3253

 3. Kemikaliedetektiven skriver:

  Många har kommenterarat inlägget via mail. Så här skrev en riksdagsman:

  ”Stort tack, något av det bästa jag sett. Jag menar inte att det är bra med en massa kemikalier över allt utan det sätt på vilket ni presenterar problemet. Jag kommer att ha stor glädje av er information framöver.
  mvh/Jan”

  P.s. Ser fram emot fler kommentarer direkt på bloggen, särskilt om du har synpunkter som andra kan ha glädje av.

 4. [...] jag känner nån som har ätit det!  P.s. Ftalater kan finnas på Fotbollsplan. Läs samtliga ftalat-inlägg genom att söka överst.    *) ppm=parts per million, del av [...]

 5. [...] pvc-plast med ftalater som i julgranar? I så fall är det bra att man tog bort den. (Notera att ftalater även kan finnas på fotbollsplan mm.) Läs om Giftigt fyrverkeri & Miljöfarlig majblomma. P.s. [...]

 6. Rickard Holm skriver:

  Du råkar inte ha en RSS adress jag kan använda för att prenumera på detta? =)

 7. admin skriver:

  Har jag säkert, eftersom några har meddelat att de får automatiska meddelanden så snart ett nytt inlägg har publicerats. Kanske är det via nån annan kanal?
  Du kanske vet mer om detta än jag?

 8. [...] har den fler nackdelar, något som även kan gälla lekplatsen i syntetmaterial! Se inlägg Ftalater i fotbollsplan, BLOGGPOSTA: permalänk Giftigt konstgräs? Inlagd i Okategoriserade | Tags: ftalater, konstgräs [...]

 9. sjögräs skriver:

  Ja, vad är det för fel på vanligt gräs och grus?

 10. [...] lagtexten är rätt luddig fick jag nyligen veta när jag försökte få information om ftalater i en lekplats - mer senare). Så när ska konsumenterna kräva komplett innehållsdeklaration på leksaker och [...]

 11. [...] en konstplan. (ehhi.org/turf) Även i Sverige har protester förekommit  se inlägg ”Ftalater i fotbollsplan”. Men användningen på såväl lek- som fotbollsplatser tycks ändå öka [...]

 12. Aina Karlberg skriver:

  Hej Monica,

  Efter många vändor på olika håll har din fråga hamnat på mitt bord. Jag har grävt lite här och där för att hitta svar på dina frågor. Hoppas jag kan klargöra något, eller åtminstone visa vägar vidare.

  Jag förstår din oro för farliga ämnen som finns i vår miljö, särskilt där barn vistas. Vi vill förstås alla att de inte ska utsättas för skadliga ämnen. Därför var den här frågan om konstgräs uppe för flera år sedan och miljöförvaltningen och idrottsförvaltningen var eniga om att man ska använda naturgummi (s.k. EPDM, alltså inte återvunna däck) alternativt ställa krav om att gummit klarar motsvarande krav. Man använder också Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenad mark (känslig markanvändning) som riktlinjer för vilka föroreningar som får förekomma. Nu var inte idrottsförvaltningen ansvarig för anläggandet i Vasaparken (men kan ha bistått Trafikkontoret som hade hand om det) och inte för driften (men kan vara entreprenör åt Stadsdelsförvaltningen) så det är lite oklart om deras riktlinjer har använts och används vid underhållet just där. Du kan kolla med Jonny Costmar på Idf och Bodil Hammarberg på Trafikkontoret vem som gör och har gjort vad, och be att få veta vilka krav som ställdes/ställs.

  Oavsett vilket så är det inte säkert att man har tagit upp frågan om ftalater specifikt i kraven. När frågan var uppe för några år sedan var det fr a andra ämnen som var aktuella. Och då uppstår ju frågan om man borde titta på ftalater också. Naturligtvis vill man ha en produkt som är fri från särskilt farliga ämnen, men när det gäller ämnen som har så utbredd användning och spridning att de i princip finns överallt måste man precisera vad man menar med ”fri” och hur man ser på koncentrationer som ändå hittas. Att helt enkelt låta detektionsgränsen utgöra gräns för acceptabel halt blir ju ganska godtyckligt. Om jag tittar på siffrorna på ftalatinnehåll i den norska studien som du hänvisar till på din blogg så ligger de på några mg/kg, utom DEHP och DINP i de återvunna bildäcken som ligger en faktor 10-20 högre. Utifrån detta gör jag några reflektioner:

  · Halterna ligger långt under gränsen för när en leverantör enligt Reach är skyldig att upplysa kunden om förekomst av ämnet (som ligger på 0,1 %, dvs 1000 mg/kg)

  · Ftalater är tyvärr en grupp av ämnen som har så utbredd användning och till följd av detta är så spridda till miljön att de idag hittas överallt. Skulle vi ha analyserat marken som grävdes bort när lekparken och bollplanen anlades är jag övertygad om att vi hade hittat ftalater där. Hur mycket? Det vet vi inte, men för att se ungefär vad man kan förvänta sig kan man till exempel titta i en rapport från danska miljöministeriet (http://www2.dmu.dk/1_viden/2_publikationer/3_fagrapporter/rapporter/fr268.pdf). Där ser man (s 31) att halterna i såväl brukad som obrukad mark ligger över eller i nivå med vad norrmännen hittade i gummigranulaten. Det är inte troligt att marken i Vasaparken var så mycket renare. Det illustrerar problemet med att definiera hur ”fri” en produkt ska vara från oönskade ämnen.

  · Stockholms universitet har på vårt uppdrag analyserat ftalater i damm från olika inomhusmiljöer. De totala ftalathalter man hittar där ligger en faktor 10-100 gånger högre än vad som uppmättes i granulaten. Framförallt är det DEHP som är mycket högre (upp till 1000 ggr högre om man jämför med EPDM-granulatet).

  · EU har angett ett tolerabelt dagligt intag (TDI) för DEHP till 37 μg/kg kroppsvikt och för DBP till 10 μg/kg kroppsvikt (http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=39033&a=5740&l=sv). Baserat på de norska analyserna skulle ett barn som väger 10 kg behöva äta minst 25 gram däckgranulat eller 60 gram EPDM-granulat varje dag för att komma upp i de siffrorna.

  Det här betyder inte att vi negligerar problemet med ftalater, tvärtom – de är en av de ämnesgrupper vi prioriterar högst, och vi kommer att fortsätta att göra så, just för att de finns i så många varor inte minst i barns vardag i halter på tiotals procent.

  Jag hoppas som sagt att detta svarar på några av dina frågor och önskar dig lycka till i ditt arbete med att bidra till en giftfriare miljö.

  Bästa hälsningar,

  Arne Jamtrot

  Miljöförvaltningen, Stockholms stad

  Enheten för Miljöanalys

  Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4

  Box 8136

  104 20 Stockholm

  Telefon: +46(0)850828939

  Telefax: +46(0)850828808

  E-post: arne.jamtrot@stockholm.se

  Från: Eva Nilsson [mailto:Eva.Nilsson@kemi.se]
  Skickat: den 22 februari 2012 15:31
  Till: k-detektiven@spray.se
  Kopia: stina.tornelof@stockholm.se; Tonie Wickman
  Ämne: H11-00007-103 – Ftalater i lekparken?

  Hej Monica!

  Jag ber om ursäkt för att vårt svar dröjt ytterligare. Jag har tagit kontakt med miljöskyddsförvaltningen i Stockholm som svarar att du gärna får ta kontakt med dem och diskutera dessa frågor. Miljöskyddsförvaltningen har haft en hel del diskussioner exempelvis när det gäller konstgränsplaner i Stockholms stad. Jag tror säkert att de kan hjälpa dig även i ftalatfrågan. Däremot är stadsdelsförvaltningen – enligt miljöförvaltningen – inte riktigt rätt instans för dessa frågor. Du kan exempelvis kontakta Stina Törnelöf, tel: 508 28 85 (mailadress här ovan) som förhoppningsvis kan svara dig.

  Med vänlig hälsning

  Eva Nilsson

  Jurist I Principal Legal Officer

  KEMIKALIEINSPEKTIONEN I SWEDISH CHEMICALS AGENCY

  Esplanaden 3 A I P.O. Box 2 I SE- 172 13 SUNDBYBERG, Sweden

  Tel. + 46 8 519 41 100 I Direct + 46 8 519 41 164
  Fax: + 46 8 735 76 98

  E-mail: eva.nilsson@kemi.se I http://www.kemi.se

  From: Kemikaliedetektiven

  Sent: 2011-12-22 19:55

  To: Christina Rudin Snöbohm

  Subject: Re: SV: VB: Ftalater i lekparken?

  Hej

  Hur går jag vidare när jag inte får svar från Norrmalms stadsdelsförvaltning (varken ja eller nej) om det misstänkta ftalatinnehållet (DEHP m.fl. ämnen) i material i lekpark och fotbollsplan?

  Ska jag påminna igen? Göra en polisanmälan? Låta analysera materialet eller vad?

  Om det finns oklarheter betr. konsumenternas rättigheter och tillvägagångssättet (i Reach/Kandidatförteckningen) så bör dessa redas ut.

  Tycker det känns extra viktigt att agera och informera nu när även de nybyggda planerna för Djurgården och Hammarby ska vara konstgräs (fast man oftast inte har det i stora delar av Europa). En riksdagsman har lovat ta tag i det, men inget har hänt ännu.

  Mvh

  Monica

  Varför följer inte Stockholms kommun era rekommendationer ens när det gäller lekplatser för barn?

  From: Christina Rudin Snöbohm [Christina.RudinSnobohm@kemi.se]

  Sent: 22/12/2011 8:12:52 AM

  To: Kemikaliedetektiven

  Subject: SV: VB: Ftalater i lekparken?

  Hej Monica!

  Din fråga är lite otydlig för mig Jag önskar att du preciserar den så kan jag lotsa den vidare till lämplig person som kan ge dig svar.

  Mvh

  Christina

  ________________________________

  Från: Kemikaliedetektiven [k-detektiven@spray.se]

  Skickat: den 21 december 2011 18:59

  Till: Christina Rudin Snöbohm

  Ämne: Re: VB: Ftalater i lekparken?

  Hej

  Tack för svar! Du har förmodligen inte läst det relaterade gianska omfattande nlägget, så jag bifogar en direktlänk nu. Jag har nog bl a nämnt er utredning där.

  https://kemikaliedetektiven.se/wordpress/?p=2425

  DIN-standardiseringen kände jag däremot inte till.

  På mötet för journalister som KEMI anordnade nyligen fick jag veta att regeln om informationsplikt för vissa ftalater mm(so som finns på Kandidatförteckningen bara gäller om ämnena ingår i produkten.

  Om de inte ingår, behöver alltså de ansvariga inte svara.

  Men de flesta verkar uppleva som att de måste svara något, dock inte Stockholms stad, fast min utredning visar att det förmodligen finns .

  Jag fick rådet att be om hjälp från KEMI, och jag undrar nu vem som kan hjälpa mig att gå vidare – eftersom jag inte har fått svar. Hade tänkt polisanmäla dem men då måste jag förmodligen veta ATT ftalaterna ifråga finns i materialet innan jag gör det. Det gäller alltså Vasaparken i första hand, men den här typen av lekplatser dyker upp på många ställen och många föräldrar klagar på kemikalielukten särskilt på sommaren.

  Mvh

  Monica Kauppi

  From: Christina Rudin Snöbohm [Christina.RudinSnobohm@kemi.se]

  Sent: 21/12/2011 2:41:33 PM

  To: k-detektiven@spray.se

  Subject: VB: Ftalater i lekparken?

  Hej Monica!

  Jag ber så my vicket om ursäkt för att du har fått vänta så länge på ditt svar. Det hamnade först på en annan enhet och för några veckor sedan nådde det mig. Jag har haft en mycket hög arbetsbelastning under senaste tiden, min tid har helt enkelt inte räckt till till allt och därför så få du svaret av mig först nu. Ber återigen om ursäkt för det. Kanske är frågan redan överspelad för dig…

  När det gäller konstgräs så gjorde vi en sammaställning 2006 och har sedan dess inte aktivt jobbat med frågan. Men vi står fortfarande fast vid vår rekommendation att man bör undvika att sprida gummigranulat som innehåller särskilt farliga på konstgräsplaner och på lekplatser. Det är inget förbud utan endast rekommendationer som utgår från försiktighetsprincipen, miljömålet att fasa ut användningen av särskilt farliga ämnen i nyproducerade varor, och från de bedömningar som finns med i pm om konstgräs från 2006 som du hittar på vår hemsida http://www.kemi.se

  I pmet hittar du på sid 14 en kort text om den tyska normen för konstgräs. Det tyska institutet för standardisering (DIN) har tagit fram Sports Grounds Part 7; Synthetic Turf Areas Determination of Environmantal Compatability (DIN 18035-7:2002-06) där finns gränsvärden för vissa metaller. Jag har inte varit involverad i detta arbete så jag vet inte vad som har hänt med detta sedan vi tog fram pmet. Hoppas det här ger dig tillräckligt med ledtrådar att jobba vidare. Det är möjligt att Naturvårdsverket kan ge dig ytterligare upplysningar.

  Mvh

  Och önskan om en god jul och ett gott nytt år!

  /Christina

  Christina Rudin Snöbohm

  Utredare l Strategier och Styrmedel l Kemikalieinspektionen

  Esplanaden 3A l Box 2 l 172 13 SUNDBYBERG

  Tel 08 – 519 41 255 l

  christina.rudinsnobohm@kemi.se

  [Beskrivning: KEMI_logo_sv_eng_30mm_CMYK]

  Från: Kemikaliedetektiven [mailto:k-detektiven@spray.se]

  Skickat: den 7 juni 2011 15:42

  Till: Inger Cederberg

  Kopia: info@kemi.se

  Ämne: Fw: Ftalater i lekparken?

  Hgej igen

  Bifogar svar från tillverkare av konstgräs och lekplatsunderlag. Undrar vad det är för regler man hänvisar till och skulle uppskatta att komma i kontakt med någon hos er som är engagerad/kunnig i denna fråga (utan att behöva ringa).

  Tacksam för nån form av svar.

  Mvh

  Monica Kauppi

  Our products are tested accordingly to DIN (and the rules of other international organizations)

  and are subject to continuous quality checks by independent institutes like RAL.

  Within the European Union we are working according to the existing national and international laws, which also refer to REACH or other regulations for product and content registration.

  From: Kemikaliedetektiven [k-detektiven@spray.se]

  Sent: 7/6/2011 3:02:24 PM

  To: inger.cederberg@kemi.se

  Cc: info@kemi.se

  Subject: Ftalater i lekparken?

  Hej Inger

  Har det hänt nåt nytt på konstgräsfronten som jag missat? (om du inte har hand om detta skicka gärna till den som det berör).

  Jag har fått ett svar från tillverkare via kommunen där man hänvisar till diverse EU-regler – att man följer dessa – men det var inte det jag frågade om. Dock undrar jag om reglerna för vad som får användas på lekplatser o. i konstgräs har ändrats sedan Kemi skrev om detta typ 2004?

  Mvh

  Monica Kauppi

  https://kemikaliedetektiven.se/wordpress

 13. [...] T-banan samt PAHer i bl a konstgräs som många yngre såväl som äldre pappor tycks gilla Ftalater i fotbollsplan Läs Autim av miljögifter! (dn.se) autism*) mutationer hos män tycks ge barn andra skador än [...]

 14. [...] och avge mer och fler gifter än när de är hela kom jag fram till när jag skrev inlägget: Ftalater i fotbollsplan. Småbarn kan tugga på bildäcksgungor sades i tv4-inslaget, men dessa används  främst av [...]

 15. admin skriver:

  Ang. den procentuellt sett ”lilla” mängd ftalater PER KILO i produkten som inte ska överskrida det som är informationspliktigt, så stämmer det förmodligen. MEN med tanke på att produkten inte är en liten leksak utan innehåller TONVIS av granulat så kanske man borde räkna/beräkna på ett annat sätt. För totalt sett kan de bli rätt mycket.
  Mvh
  Monica

Subscribe to RSS Feed