https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

EU FÖRBJUDER 6 KEMIKALIER!

När tre ftalater avvecklas väntar fler som kan vara värre..!

Användningen av ett flamskyddsmedel (HBCDD), ett doftande myskämne (xylen), en epoxyhärdare (MDA) samt de tre mjukgörande ftalaterna DBP, BBP och DEHP (som finns i bl a plastgranar, barntänderhantlar och partytält) och som redan är förbjudna i barnprodukter ska avvecklas inom tre till fem år beslutade EU i torsdags. (eu-chemicals-ban).
För att undantag ska beviljas måste ett företag visa att de har koll på säkerhetsfrågor, eller att fördelarna för ekonomin och samhället överväger riskerna. (Vad nu det betyder i praktiken?)

För övrigt fick jag just information om risker med mindre utforskade ftalater varav nån kan vara minst lika farlig som ovannämnda och en etter värre. Mer senare.

Both comments and pings are currently closed.

4 Kommentarer to “EU FÖRBJUDER 6 KEMIKALIER!”

  1. [...] ftalater. såna som kan ta sig in i mat (särskilt fet sådan) och varav några nu avvecklas i EU. Leverantören ska kontakta inköpsstället i Spanien så att vi får veta vad grönsakerna är [...]

  2. [...] Ännu mer potent? Nyligen beslutade EU att helt avveckla användningen av DEHP, DBP och BBP (tidigare inlägg). Men det kan finns mindre utforskade ftalater, t ex DPeP, som kan vara 8 gånger mer potenta än [...]

  3. [...] påverkar små barns utveckling negativt. Därför har några av dem förbjudits i barnprodukter. (EU förbud) men inte i föräldraprodukter! Förbud i mamma-produkter? Borde de inte förbjudas i allt som [...]

  4. [...] HBCDD som finns i bromerade biosalonger och vissa miljöbussar och som snart förbjuds eller TBBPA (kemi) eller PBDE (kemi). Kanske med nervgifter, typ organiska fosforföreningar? [...]

Subscribe to RSS Feed