https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

CANCER I LUFTEN!

Avgaser skadar (nog) lika snabbt som cigarettrök, men hur är det med andra kemikalier?

Ämnen i cigarettrök, s.k. PAHer, omvandlas inom 15-30 minuter till cancerframkallande kemikalier i kroppen, visar ny studie. (rokning-skadar-snabbt) och unga har kunskapsluckor-om-rokning.

Hjälp – ämnena finns i höga halter även på Hornsgatan ( ki.se ) där jag väntade på bussen tillsammans med två rökare i 20 minuter idag. PAHer bildas också vid småskalig vedeldning*  (UtslappPAH ), aluminum-tillverkning  (BensoGHIperylen) och finns i vissa ”impotensmadrasser”,mm.
Dödskallemärkta
Det finns fler ämnen som kan orsaka cancer vid inandning. De klassificeras med koden  R49 . Påverkar de lika snabbt som PAH? Många kemikalier är - än så länge - enbart klassificerade som allmänt cancerframkallande. Vem äger luften, sjunger di Leva i P4 just nu…
*) kan mängden partiklar, antal ämnen, kemikalieslag och kombinationer förklara varför jag föredrar en brasa i öppna spisen framför någons cigg på Hornsgatan?

Both comments and pings are currently closed.

3 Kommentarer to “CANCER I LUFTEN!”

  1. [...] mjukgörare och cancerframkallande PAHer (som även finns i rök och i gravida) samt flamskyddsmedel* (som även finns i bussar), formaldehyd och [...]

  2. Petsan skriver:

    Redan Paracelsus skrev (fast inte på svenska) ”allt och ingenting är ett gift. Endast dosen avgör vad som är ett gift och inte”. Klokt. Nu är det så att vid ofullständig förbränning bildas PAHer (dvs det vi ser som rök innehåller PAHer, dock är röken vi ser från skorstenar nästan bara vattenånga, utan att lägga någon moralisk värdering i det…. Dvs röken från en cigarett, ett vedträ, grillkol osv innehåller mycket PAHer. (Även asfalt)Små uppslitna partiklar av asfalt innehåller alltså PAH (t ex på Hornsgatan). Men dom halterna är INGENTING mot halterna i cigarettrök. Även vedeldning i öppen spis och kakelugn är betydligt högre än luften på hornsgatan. Modernare vedspisar har effektivare förbränning och därför lägre halter, men jämfört med Hornsgatan är det långt över. Cigaretter pyr ju väldigt mycket och det är en del av boven. Ofullständig förbränning (vid fullständig förbränning bildas endast koldioxid och vatten och blir meningslös för rökaren att andas in.) Om du jämför att elda en blöt lövhög med en torr, så märks skillnaden väldigt tydligt.

    Kort om detta: gifter hittar man nuförtiden nästan överallt i alla produkter och media (luft vatten, jord, mjölk, kött, grönsaker). Allt är inte tillsatt till produkten utan kan ha kommit med maten djuret ätit, från jorden tomaten växt i, osv. PAHer bildas naturligt vid skogsbränder, t ex. Det tjänar inte mycket till att oroa sig för dessa gifte i onödan, utan man bör lära sig var man exponeras för olika gifter i hög grad och sen eventuellt undvika dessa. Vill vi bli av med PAH för vi t ex förbjuda rökare istället för dubbdäck på Hornsgatan. (Och stanna i stan istället för att åka ut och elda i den gamla vedkamminen…) Sen ska man väga dessa risker mot livskvalitet i övrigt. Men man bör oroa sig med måtta, oro och stress gör oss betydligt sjukare än att åka 4an.

  3. [...] som allt akutare. Så mycket luftföroreningar som i Peking finns inte ens på Hornsgatan (Cancer i luften) och  matskandalerna har avlöst varandra; kemika- lien melamin hittades i babyformula och nu [...]

Subscribe to RSS Feed