https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

GIFTER I GRAVIDA!

Förbjudna hormonstörande kemikalier i gravidas blod samt bisfenol A, visar ny studie!

Vid University of California undersöktes förekomsten av 163 kemikalier i blod och 43 hittades i så gott som alla 268 testade kvinnor i åldrarna 15-44 år. (sanfransiscochronicle)
Vissa bryts ner långsamt!
En del av ämnena var förbjudna redan när kvinnorna föddes. Hos 99 %  hittades PCBer, perfluo-rerade ämnen (se bulle), klorerade bekämpningsmedel, typ DDT, bromerade flamskyddsmedel (se biograf  buss), fenoler och polycykliska aromatiska kolväten (PAH – se förra inlägget). 
Hormonstörande
Blåmarkerade ämnen ovan påverkar hormoner. Det gör även ftalater (plastgran) och bisfenol A (naglar), men de bryts ner snabbare än DDT som förbjöds i USA 1972 men vars  nedbrytningsprodukter fanns i nästan alla gravida (läs om DDT i lusmedel i ”boken”).
Icke gravida hade mer…
De gravida hade lägre halter av vissa kemikalier än icke gravida, vilket man tolkar som att de lever något hälsosammare. Många av ämnena kommer från vanliga vardagsprodukter (se ”bok”), och jobbar man på Karolinska ska man nog undvika att dricka bly-kaffet.
Piller åt bebisen
Huvudvärkspiller ska man nog också se upp med (paracetamol-hade-inte-godkants-i-dag) och nya studier visar att barnets sömn, andning, hjärtrytm, muskelaktivitet, sugförmåga och beteende påverkas om modern äter anti-depressiva under graviditeten, men det är övergående, anser Läkemedelsverket (deprimerade-gravida-uppmanas-ta-medicin men misstanken om fosterskador är inte avskriven. liten-risk-for-gravid-att-ta-antidepressiva).
P.s. I Jarls film Underkastelsen analyserades gravida Eva Röses blod. underkastelsen

Both comments and pings are currently closed.

5 Kommentarer to “GIFTER I GRAVIDA!”

  1. [...] mjukgörare och cancerframkallande PAHer (som även finns i rök och i gravida) samt flamskyddsmedel* (som även finns i bussar), formaldehyd och klorparaffiner fanns i [...]

  2. [...] om ett dylikt granskande program hade funnits när bekämpningsmedlen (som bl a dödar bin och finns i gravida) introducerades för att inte tala om de perfluorerade gifterna (som finns i bullar och i [...]

  3. [...] genom att söka överst.   Här kan du läsa om paracetamol-som inte hade-godkants-i-dag och om Gifter i Gravida *) ppm=parts per million, del av miljon Inlagd i Okategoriserade | « BISFENOL I [...]

  4. [...] äter fortfarande psykofarmaka. Det gör även hans nya flickvän som nyligen födde deras barn (Gifter i gravida). Nåja, hittills har paret i varje fall sluppit el-behandling (k-detektiven) , men kanske hade [...]

  5. [...] av läkemedel till barn, som ibland medicineras med antidepressiva redan före födseln: (Gifter i gravida) Själv bidrar jag inte så mycket till läkemedelsbolagens intäkter. Men är hälsokostpreparat [...]

Subscribe to RSS Feed