https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

KEMIKALIER KARTLÄGGS!

Regeringen satsar 375 miljoner!

Farliga ämnen ska bort från barnens miljö, meddelade
Regeringen idag. Gifter i vardagen ska kartläggas (se även DN)

De farliga ämnena kan orsaka cancer, allergier och påverka möjlig-heten att få barn. Barn är särskilt känsliga och därför fokuserar regeringen på in-satser för barn och unga och föreslår kemikaliesatsningar om 375 miljoner kronor fram till 2020. (Det låter ju lovande.)
Pengarna går bl a till kartläggning, miljöövervakning och ett nytt nationellt giftcentrum. Nya Miljöministern Karolina Skog tycker inte att vi vet tillräckligt om vardagsgifter, (jag vet inte riktigt om jag håller med) och hoppas kunna gå vidare med fler förbud när vi gör det. Vet mer alltså.
En som tyckte sig veta tillräckligt redan 2010 om PFOS (svårnedbrytbart, teflonliknande ämne i brandskum som förorenat dricksvattnet på flera håll) för att vilja att staten tog sitt ansvar i frågan var dåvarande Miljöministern Andreas Carlgren. (Teflon-minken & Ministern)
Han skulle se till att vattnet i Rosersberg renades från ämnena, sa han, något som har visat sig vara lättare sagt än gjort, och det har så vitt jag vet ännu inte skett. Men nu ska ju den nya Regeringen satsa särskilt på just den här typen av ämnen, så än finns det väl hopp!?
Själv tror jag mer på att förebygga, att inte släppa ut skiten i kretsloppet alls, än att rensa i efterhand, men det kanske är där som fokus kommer att ligga när man har kartlagt klart.
Tagg:Regeringen kemikalier kartläggs Regeringen kemikalier kartläggs 375 mljoner 375 mljoner
Karolina Skog Karolina Skog
BLOGGPOSTA permalänk Kemikalier kartläggs!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed