https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

BOVAR I BASSÄNGEN!?

Astma hos elitsimmare av kemin i poolen!

Hur hamnar insektsgift och
flamskyddsmedel i bassängen?

Elitsimmaren Audrey Eldrigde, USA, har alltid med sig en inhalator när hon tränar. Hon har märkt att vissa miljöer orsakar mer besvär än andra.
Det finns ett statistiskt signifikant samband mel-lan luftvägsbesvär och elitsimning, som förknip-pas med poolkemin. (Chemical react swim..)
Besvären orsakas sannolikt av att folk då och då Pissar i poolen, och urin tillsammans med klor bildar kemibovar i form av kloraminer. Eller av de liknande kemiska reaktioner som kan uppstå när svett, smuts och rester av hygienprodukter från simmarna blandas med klor. Hur farliga de nya ämnena är vet man inte riktigt.
I en amerikansk studie hittades även läkemedel, koffein, insektsgiftet DEET (N,N-dietyl-m-toluamid) i halter jämförbara med de som finns i avloppsvatten och spår av det cancerframkallan-de flamskyddsmedlet tris(2-kloretyl)fosfat, TCEP när vattenprover från tre inomhuspooler analy-serades. (Personal care products build up)

DEET används bl a i myggstift (även i Sverige), men hur flamskyddsmedlet har hamnat i poolen vet inte forskarna. Det används generellt mer flamskyddsmedel i USA än här, där bl a an-vändningen av TCEP är mer reglerad. Trots detta hittades TCEP i luft och mattor i äldre svenska förskolor 2013. (kemi.rapport/8-13) Då är det ju inte så långsökt att tänka sig att man tar med sig lite på kroppen eller i badkläderna när man hoppar i  plaskdammen eller poolen, eller kan ex TCEP finnas i vattnet redan innan det hamnar i poolen pga otillräcklig rening av avloppsvattnet?
De amerikanska forskarna menar att poolvattnet bör bytas ofta (man har noterat att olika ämnen stannar kvar olika länge) och rekommenderar att man tvättar sig innan man hoppar i.

Hur ren är Nationalarenan?

Även svenska badhus vill stoppa snusket.
Inte minst kalsongsimmande hygienbovar. (se bild)
Ju mindre snusk desto mindre klor behövs.
Vid Eriksdalsbadet i Stockholm behövs bara hälften av det klor som normalt används i bass-änger, berättar Johnas Arrestam, tekniker vid badet som har både inomhus- och utomhus-bassänger. Det är Sveriges nationalarena för simidrott, där bl a  trippelmedaljören i OS, Sarah Sjöström tränar (nån astma tycks hon inte lida av, det enda officiella luftvägsrelaterade jag kan hitta på henne är en halsfluss 2012).
-Vattnet byts ut sex gånger om dan, vi har sandfilter, kolfilter och ozon-rening som inte många har. PH- cch bakteriehalt kontrolleras varje dag och prover skickas till Miljö- och hälsoförvaltningen en gång i månaden*.
Det låter avancerat! Testar ni även förekomst av kemikalier?
-Ja. för det mesta.
(När jag frågar vilka kemikalier man har hittat hänvisar han till Rolf Fors-man, som meddelar att man bara tester det i undantagsfall om det är nåt särskilt man misstänker)
Måste alla duscha? Barn duschar väl inte innan de hoppar i plaskdammen?
-Vi rekommenderar det, men vi kan ju inte kontrollera det. Om man duschar innan fastnar inte klor så lätt på kroppen, säger Arrestam.
Men folk smörjer ju ofta in sig efter duschen, med t ex solkräm som sen delvis hamnar i poolen.
-Ja, det kan ju hända, men solkräm är ju gjord för att sitta kvar. Han tillägger: -Ventilationen är viktig, särskilt när man som vi kan ha 3000 människor på läktarna. I många bad är den bristfällig.
Foto 1 från relaterad artikel Foto 2: Äventyrsbassäng, Eriksdalsbadet. Foto3: Sarah Sjöströms FB
Tagg: bassäng bassäng kemiska reaktioner kemiska reaktioner pool pool astma astma DEET DEET TCEP TCEP
*) se Folkhälsomyndighetens allmänna råd för bassängbad.
Se även
Blåscancer av babysim BLOGGPOSTA permalänk Bovar i bassängen!?

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed