https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

FRIHANDEL MED FULSMINK?

Ska USA bestämma
innehållet i ditt smink?

I EU är 1 378 kemiska ämnen förbjudna i kos-metika och hygienprodukter. I USA endast 11.
Det kan förändras när det nya handelsavtalet TTIP med USA träder i kraft 2017, befarar Danska TaenkKemi som har en protestlista på sin sida.
Men är det verkligen så? Inte enligt Mikael Åman vid Läkemedelsverkets kosmetikaenhet, som ber mig mejla länken, så ska man återkomma. Taenk kemi skriver:
”Bakgrunden till TTIP frihandelsavtal är en önskan om ökad harmonisering mellan EUs lagstiftning och USAs. Det ska underlätta handeln mellan de två världsdelarna och hoppet är att det sätter igång ekonomin och skapar flera jobb.”
Amerikanerna menar att det skall råda frihet till handel på alla områden. Om det inte är vetenskapligt bevisat att något är till skada för människors liv och hälsa eller miljön, ska det inte vara förbjudet”. (Hm. I den s.k. försiktighetsprincipen så resonerar man ungefär tvärtom. )
TTIP-avtalat öppnar också för att utländska verksamheter kan stämma en stat om de anser att deras investeringar hotas av lagstiftningen”, något som inte är ovanligt.
Sådana skadeståndsanspråk möjliggörs av s.k. ISDS-klausuler i avtalet, något som nyligen togs upp i Svt i dokumentärfilmen FRIHANDELNS PRIS (kan fortfarande ses) och som har föranlett en del stämda länder att säga upp sina handelsavtal med USA  Hm. Men kan man inte bara tacka nej till ISDS? Tyskland vill i varje fall inte ha dem enligt en Riksdagsdebatt 2014.
Se även tidigare inlägg Fångna i frihandel? Tagg: kosmetika frihandel kosmetika frihandel TTIP TTIP
BLOGGPOSTA permalänk Frihandel med fulsmink?

Both comments and pings are currently closed.

En kommentar to “FRIHANDEL MED FULSMINK?”

 1. admin skriver:

  Läkemedelsverket återkom den 19/4-16:
  Hej,
  Denna fråga har inte kommit upp till diskussion i de samrådsforum som Läkemedelsverket deltar i på nationell och europeisk nivå. Innehållet i ett eventuellt frihandelsavtal hanteras på andra politiska och administrativa nivåer i dagsläget. Därför har inte Läkemedelsverket någon information som gör att verket kan uttala sig i frågan.

  Med vänlig hälsning,
  Tomas Byström

Subscribe to RSS Feed