https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

KEMISK ADHD/AUTISM!

Kemikalieintolerant mor
får oftare barn med
neuropsykiatrisk diagnos 

Barn med en kemiskt intolerant mamma löper 2-3 gånger högre risk att diagnosticeras med
autism och ADHD. Det visar en ny studie* från University of Texas, USA. eurekalert/pub
De kemikalieintoleranta får ofta allvarliga reak-tioner på låga doser av vanliga kemikalier. Några blir för sjuka för att kunna klara vardagliga sysslor, och forskarna är ytterst bekymrade över hur känsliga barn med ADHD och autism är för exempelvis avgaser, bensin, rök, dofter och rengö-ringsmedel, samt även för biverknngar av infektioner, läkemedel, kemikalier, mat och allergener. 
Man rekommenderar därför mammor** och gravida kvinnor att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika potentiellt skadliga kemikalier, vilket inkluderar bekämpningsmedel (pesticider), lös-ningsmedel och kemikalier som används vid husbyggen och renovering. 
Kemikalieintolerans drabbar omkring 10-30 procent av befolkningen i USA, medan ett av sex barn har störningen autism eller ADHD. Kemisk intolerans kallas även MCS (multiple chemical sen-sitivity) och drabbar även svenskar. Lisa Billö från MCS-Sweden kommenterar studien sä här: 
Vi som förbund ser att barn med MCS reagerar på kemikalier och mögel med ADHD-liknande symptom och autism-liknande symptom. Alltså humörsvängningar, personlighetsförändringar, gråt-attacker, hyperaktivitet, mm. Vi har också noterat att det är vanligt i de här familjerna att man har både barn och barnbarn med neuropsykiatriska diagnoser. Vi är övertygade om att det finns ett samband. Men också att några av barnen kan vara feldiagnosticerade, alltså att det i själva verket handlar om reaktioner på mögel eller kemikalier.”
Ps. I bilagda Autism-o-adhd-artiklar kan du läsa om tungmetallers roll i sammanhanget och hur tillskott med vitaminer o.d. kan hjälpa. Se även inlägg Impulsiv-av-insektsgift!
*) Studien baseras på mammors svar på QEESH (Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory), ett formulär med 50 frågor som används av läkare över hela världen för att diagnostisera kemisk intolerans.
**) Pappor ingick inte i studien… BLOGGPOSTA permalänk Kemisk ADHD/Autism!?

Both comments and pings are currently closed.

En kommentar to “KEMISK ADHD/AUTISM!”

  1. Det värsta är att detta har vi varnat för på Socialstyrelsen i minst 25 år men de har bara viftat bort det

Subscribe to RSS Feed