https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

HORMONSTÖRD CELLTRAFIK?

Cellens transportsystem får Nobelpris

Förra året gick Nobelpriset i kemi till upptäckten av kroppens eget inter-net (nobelpris-funderingar). Årets Nobelpris i medicin handlar om hur cell-ernas transportsystem är organiserat i den s.k. vesikeltrafiken. (därför-får-de-Nobelpriset). Vesiklar är små paket med molekyler som likt tågrese-närer tar sig från en cell till en annan på en bestämd plats i kroppen.
Det är viktigt att de släpps av på rätt hållplats och vid rätt tidpunkt.
Ett exempel är hormonet insulin som produceras av celler och skickas vidare i vesiklar (små blåsor) till blodet som för det till muskler och fett med budskapet om att plocka upp socker. 
Hur vesiklar hittar varandra styrs av proteiner. Hm. Undrar om transportsystemet kan påverkas av typ teflon-liknande ämnen som binder till proteiner? Kan hormonhärmande ämnen ge sig ut för att vara t ex. insulinresenärer genom att visa upp falska biljetter eller på annat sätt  orsaka lika många avbrott som i den svenska tågtrafiken vintertid? (Andra forskare menar att diabetes m.fl. folk-sjukdomar kan orsakas av hormonstörande ämnen (folk-är-hormonsjuka).) 
Nobelprisforskningen kan hjälpa oss att förstå mekanismerna bakom diabetes, epilepsi, neurologiska, immunologiska och infektionssjukdomar, läser jag på sr.se och i Svt.se. Visst är det intressant! (ki.se) (Svd/nobelpris) (sr.se) BLOGGPOSTA permalänk Hormonstörd celltrafik?

Both comments and pings are currently closed.

En kommentar to “HORMONSTÖRD CELLTRAFIK?”

  1. admin skriver:

    I ett mail skriver Mats Hanson, vetenskaplig rådgivare vid Tandvårdsskadeförbundet:
    ”Det här är mitt forskningsområde under cirka 20 år. Jag höll på med transporten i nervceller, axonal transport. De mest potenta hämmarna av transporten var kalciumjonoforer, ämnen som orsakar en kanal i cellväggen som släpper igenom kalcium, därnäst diamid, ett ämne som gör slut på glutation i nerven. Transporten är energikrävande så alla ämnen, inklusive kvicksilver, som minskar energiförsörjningen minskar också transporten. Jag fick inget nobelpris! Mats”

Subscribe to RSS Feed