https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

MILJÖGIFTER I MOR-BARN!

Kemikalier hos mödrar & barn i 17 EU-länder!

I ett EU-finansierat forskningsprojekt har man undersökt förekomst av kemikalier i hår och urin hos barn och mödrar i 17 EU-länder. Totalt analy-serades 4 000 prover och man fann en rad hormonstörande kemikalier; ftalater, bisfenol A, parabener och triklosan samt kvicksilver, kadmium, kotinin (från passiv rökning). Undersökningen är viktig när EU ska avgöra behovet av ny lagstiftning. miljöaktuellt chemsec
Hör inte hemma i kroppen!
Enligt organisationen HEAL (eu-biomonit-mothers-and) är nivåerna inte alarmerande men det handlar om kemikalier som inte ska finnas i kroppen och som på sikt utgör ett hot mot folkhälsan. Sen kan man ju fråga sig om hår och urin är de mest pålitliga testmedierna för att mäta belastning för ex. tungmetaller (se länk i Rosa vs brunt band)
P.s. Det händer att Bebisar protesterar mot gifter. ny EU-studie hormonstörande
BLOGGPOSTA permalänk Miljögifter i mor-barn!

Both comments and pings are currently closed.

En kommentar to “MILJÖGIFTER I MOR-BARN!”

  1. [...] skippa skiten, tyckar jag! (Båda ämnena har hittats hos mödrar och barn i 17 länder – se inlägg, se även Infertil av parabener) BLOGGPOSTA permalänk Hormonrubbad hygien! Inlagd i [...]

Subscribe to RSS Feed