https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

METALLER I BARNMAT!

Kadmium & arsenik i barnmat & kvicksilver i bröstmjölk!

 -Man förutsätter ju att produkter för barn är okej, säger en i tv4 intervjuad mamma angående det senaste larmet. (tv4play.se) (aftonbladet) (svt.se/giftibarnmat)
Själv utgår jag ifrån att allt är giftigt och blir glad när något inte är det…Läs mer i kapitlet Kemikaliebarnen i boken Impotensmadrassen.
Tungmetaller i bröstmjölk
Kadmium är en extremt giftig tungmetall och halterna i jordarna ökar (kadmium-o-njurarna) och kommer att öka ännu mer – såväl i välling, gröt som i bröstmjölk – om rötslam slängs ut på åkrarna (avloppsslam-en-cancerfara-som-forgiftar-vara-akrar). (Det finns kadmium även i cigaretter…)
Saken blir inte bättre av att många bebisar även får i sig tungmetallen kvicksilver från mammans fyllningar både som foster och när de ammas! Amalgam har länge varit den primära källan för människors kvicksilverexponering! ncbi.gov/pubmed naturv-verket.metall
Kontakta Tandvårdsskadeförbundet om du vill få bort kvicksilvret innan du blir gravid!
www.tf.nu
P.s. Livsstil är viktigare än anlag för ett långt liv, meddelas också i ovannämnda nyhetssändning!

Both comments and pings are currently closed.

En kommentar to “METALLER I BARNMAT!”

  1. [...] Halvmetallen arsenik har för övrigt även återfunnits i bilbarnstolar, barnmat, Vinterviken samt i mina läsglasögon, men det tar vi sen. BLOGGPOST permalink Arsenik i [...]

Subscribe to RSS Feed