https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

CANCER AV KONSTGRÄS 3

Kadmium, bly, arsenik
och PAHer i konstgräs

ORON ÖKAR I STORBRITANNIEN sedan ett labo-ratorietest, som beställts av Sunday Post, visat att konstgräs innehåller giftiga tungmetaller  och can-cerframkallande ämnen som polyaromatiska kolvä-ten (PAH). Ämnena är inte bundna till materialet.
De två PAHer man hittade mest av är benzo(E)-pyren och chryseneat. Det förstnämnda sätts i en studie från 1993 i samband med hudtumörer, och redan 1978 fann forskare att cancer hos möss som utsattes för det senare ökade dramatiskt.     Foto: Gordon Blackstock investigates
………………………………………………………………………………………….
Innehåller konstgräs nu förbjudna halter PAHer?
Nya EU-regler: Användning av 8 PAHer
i halter över 10 mg/kg och 1 mg/kg av bens(a)pyren är sedan 2010 inte tillåten i EU (kemi.se), men granulat av bildäck som används i konstgräs tillverkas av gamla bildäck, vilket kan innebära att de innehåller nu förbjudna halter*. .
27 december 2015 begränsades samtliga av ämnena i åtkomliga plast- eller gummidelar ytter-
ligare till 1 mg/kg då de ”kan medföra risker för konsumenternas hälsa vid intag, hudadsorption och i vissa fall inandning.” I leksaker och barnavårdsartiklar är motsvarande gränsvärde 0,5 mg/kg. eur.lex Tagg:  konstgräs cancer cancer  konstgräs PAH PAH
*) Redan 2006 avrådde Kemikalieinspektionen från användning av konstgräs. Har utan framgång sökt dem idag. P.s. Läs om debatten i USA i Cancer av konstgräs 2 Lekplatsunderlag kan också innehålla bildäck, se Defekt dagisgård BLOGGPOSTA permalänk Cancer av konstgräs!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed