https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

CANCER AV KEMIKALIEMIX!

”Ofarliga” kemikalier bidrar till cancer!

I dag presenterades en ny omfattande internationell studie*, som visar att en kemikaliemix-kan-orsaka-cancer! En av huvudslutsatserna är att ett stort antal miljökemikalier kan bidra till uppkomsten av cancer, trots att de inte har klassificerats som cancerframkallande var för sig. 
Av tusentals kemikalier i vår vardagsmiljö valde forskarna ut 85 så-dana ”ofarliga” ämnen och analyser visar att 50** av dem ändå kan vara cancerframkallande i så låga doser som de som förekommer i vår närmiljö.
Det är väl det som kallas cocktaileffekten, se tidigare inlägg: Giftiga-giftermäl!
*)  Hela Halifax-studien: carcin.oxford **) Vilka är de nu inte längre så ofarliga 50? Hittar ingen lista. P.s. Ämnena på bilden är inte ofarliga. BLOGGPOSTA permalänk Cancer av kemikaliemix!

Both comments and pings are currently closed.

2 Kommentarer to “CANCER AV KEMIKALIEMIX!”

 1. När vi; Mats Hanson, Bo Nilsson, Per Dalen och Margaretha Molius var i Norge för att vittna för Tordis Klausen hade hon tagit med en norsk forskare som heter Olaf Albert Christoffersson. Han blev mäkta förgrymmad när han fick reda på vilken mix av olika kemiska ämnen som vi använde i tandvården, utan att vi hade fått någon information alls om deras sammantagna effekter. Han var mycket tydlig då han klargjorde vilka konsekvenser enbart några få sammanlagda ämnen kunde ge som resultat. Det som ev hade en gifteffekt på några hundra gånger vid en viss nivå kan ge tiotusenfalt värre effekt, om man samtidigt utsattes för något som kanske bara var 25 % så farligt som ex, kvicksilver. Detta är säkert orsaken till att känsligheten ökar så dramatiskt för vissa individer. Det går inte att enbart kolla en exponering, utan att samtidigt ta hänsyn till alla övriga komponenter som man utsätts för. Men detta är naturligtvis alldeles för komplicerat för våra yrkesmedicinare och de läkare, som bara kollar ett ämne i taget.

 2. Jan skriver:

  Ny Tjusig forskning! Men är jag eg imponerad Nope!

  Det är knappast okänt att det finns en synergieffekt mellan olika ämnen!
  ”Underkastelsen” SVT tog upp det för flera år sedan.

  Ja Cancer ja. Visst har man ju visat att rökning (läs drös av kemikalier innandas) TILLSAMMANS med exvis. Abetsexponering mångfaldigar Cancerrisken!

  Nu är ju asbetsen redan cancerogen, så även tobacksrök.
  Så jag säger så här: Om man minskar exponeringen av asbets i sig till en ”Säker nivå” samt minskar tobaks exponeringen likadant.Om man sedan tittar på resultatet med en kombinerad effekt vid dessa lägre nivåer kommer man med största sannolikhet finna en tydlig ökad Cancerisk även då.

Subscribe to RSS Feed