https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

CANCER AV 3G-MOBIL?

Fel slutsats av kemikalie+3G-studie? 

3G-innebär-cancerrisk, skrev Miljömagasinet nyligen. Hm. Hur är det med 4G och wifi och kan man bortse från giftpåverkan i sammanhanget?  
I en ny tysk studie utsattes fyra grupper möss för en cancerframkallande kemikalie.  Tre av grupperna bestrålades också med 3 G under hela sin livstid och fick cancer i levern eller lungorna, något som inte drabbade den fjärde gruppen. Hm. Men tänk om strålningen ”bara” var den utlösande faktorn? Och kan resul-taten, som forskarna hoppas, ”bidra till förståelsen av de upprepade undersökningar som visar på förhöjd förekomst av hjärntumörer hos flitiga mobilanvändare”, utan att kemikaliens roll beaktas? 
Vad är det för mystisk, namnlös kemikalie? Är det en som finns typ i mobiler, och om inte, kan man förvånta sig samma effekt av andra cancerframkallande kemikalier som vi frekvent utsätts för tillsammans med 3 G? Detta framgår (irriterande nog) vare sig av artikeln ovan eller av press-releasen från Universitetet i Bremen (jacobs-university/2015/tumor.emf). Eller av ncbi.nlm.
Frågar professor Alexander Lerchl, ansvarig för studien. Svar: Det är ENU, etylnitrosourea!
Vad sjuttsingen är det? Frågar också om mössen i de tre bestrålade grupperna skulle ha fått can-cer även utan ENU. Svar: NEJ. ENU – som få verkar veta vad det är* – var alltså förutsättningen!
ENU är inte bara cancerframkallande utan även akut giftigt + reproduktionstoxiskt, enligt före-tagens egna klassificeringar*. ENU skapades 1951 för att användas i forskning, bl a för att skapa en speciell musart för att studera påverkan av radioaktivitet och kemikalier och för att fram-kalla kromosomförändringar hos zebrafiskar som modell för att studera människor (wiki/ENU). 
Hm. Antar att resultaten av dylika studier, på något sätt är relevanta för oss i vår vardag, även om vi inte är försöksdjur som exponeras för just ENU. För att få klarhet i detta hade jag tänkt lusläsa studien** och ställa fler frågor till prof. Lerchl, innan jag publicerade detta inlägg, men det har jag tyvärr inte hunnit med. Kanske vill nån annan göra det? 
*) EU har inte klassificerat ENU, se även echa.europa **) 1-s2.0-S0006291X15003988-main
P.s. Wifi lär likna 3G enligt artikel 1 ovan. BLOGGPOSTA permalänk Cancer av 3G-mobil?

Both comments and pings are currently closed.

En kommentar to “CANCER AV 3G-MOBIL?”

 1. Gunni Nordström skriver:

  Jag är inte rätt person att uttala mej om studien feltolkats. Men jag utgår från att cancerutvecklingen påskyndades av strålningen. Det är ju vad forskarna sagt redan om de lågfrekventa fälten, man misstänkte att
  de hade en s k promotoreffekt för cancerutveckling. Men det måste ju finnas
  något objekt för att det ska bli en accelererande utveckling.

  Om man har både initierande faktorer som riktigt otrevliga kemikalier och påskyndande faktorer
  som strålning, t ex värme och annan strålning, kan man väl inte misslyckas med att framkalla tråkigheter.

  Jag undrar varför man aldrig tar itu med de konkreta kemikalier som vi vet finns i elektronik och framför allt de vi vet fanns i elektroniken under tidigare år. I elektroniken kombineras de med värme – tidigare ca 125 grader i de gamla bildskärmarna, troligen mer nu i de moderna prylarna eftersom de är mer koncentrerade, men det sistnämnda kan jag inte bedöma. Det kanske inte behövs någon kombination med annat än värmestrålning för att göra folk sjuka.

  Det borde i alla fall räcka att man sopade arbetsskadade under mattan på 1980- och 1990-talen, de första bildskärmsanvändarna som utsattes för de hemska ämnen som då ännu inte debatterades. Nu när vi vet så mycket
  mer om flamskyddsmedel och annat, nu gitter man inte påminna sig att folk blev sjuka av de första elektronikprodukterna. Förljugenhet, brist på associationsförmåga, cynism – ord som kommer för mej när jag tänker på vad som hänt.
  Som ivrig datoranvändare från 80-talet törs jag inte tänka på vad jag har i blod och vävnader.

  När dessa ämnens farlighet blev känd ersatte tillverkarna dem med andra ämnen av samma slag men behövde aldrig frukta att någon skulle kräva att de först testade de nya ämnena.
  Det är klart att det finns kombinationseffekter mellan kemikalier och strålning – det är ju ingenting att diskutera.
  Men alla aktar sej för att konkretisera vilka ämnen som vore intressanta att studera. Den dagen man gör det är de första användarna döda allihop och arbetsmiljöbrotten preskriberade.

Subscribe to RSS Feed