https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

EKOMAT GER EKOKISS!

90 % lägre belastning med ekologiskt

Att äta ekologisk mat i en vecka kan räcka för att nivåerna av kemiska bekämpningsmedel i urin hos vuxna ska sjunka avsevärt, visar forskning från RMIT University i Australien. Nivåerna av dialkyl-fosfater (DAPs*) var 89 procent lägre efter sju dagar med ekologisk mat jämfört med vanlig under samma tid. DAPs utgör 70% - 80 % av alla organiska fos-forföreningar (OP), som ursprungligen utvecklades som nervgaser för kemisk krigföring. Om det finns nån säker nivå vet man inte, och man tror att det även kan finns andra källor för OP än mat: eating-organic-food-significantly-lowers-pesticide 
*) Förkortnngen DAP används i Sverige främst om dialkylftalater, som är något helt annat.
P.s. Se även insektsgift-i-barnkiss! BLOGGPOSTA permalänk Ekomat ger ekokiss!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed