https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

SVANENMÄRKTA FTALATER!

År miljömärkt doft hormonstörande?

Nyligen kom denna högintressanta frågeställning via mail: 
Hej, Inhandlade av misstag Skona flytande kulörtvätt – parfymerad. Då jag har diagnosen MCS* var det inte så bra.
Hustrun hann hälla lite i tvättmedelsfacket innan hon upptäckte detta.
Vi  rengjorde och spolade rent. Men lite tvättmedel måste ha kommit in i
alla fall. Vi körde maskinen tom och sedan med kläder. Det luktade par-fym om dem. Vanligen när vi bor på hotell el dyl så brukar doften försvinna efter att vi hängt ut tvätten några timmar. Men inte här. Tvätt hängde ute flera dagar utan att bli doftfri. Efterhängsen doft =.  Ftalater? Det var då jag började fundera över om inte detta tvättmedel, med Svanen-märkning osv. innehöll  ftalater. Ftalater tillsätts ju parfymer för att de ska ”sitta fast bättre”.
Jag kontaktade Svanen. De meddelade bara att de naturligtvis inte godkänner ftalater som är skadliga. Som finns på listan. Nu undrar jag hur de vet vilka ftalater som är ofarliga? Jag kontaktade Ica som ansvarar för Skona och bad om inne-hållsförteckning. Där står ju allt om alla ingående ämnen. Men, sedan står det bara ”parfym”. Ingenting om vad det är för doftämnen eller förstärkare av dessa. Så om det är detta säkerhetsdatablad som ligger till grund för bedömning , så är det ju ofullständigt.
Min fråga till dig är hur man går vidare. Det är ju inte bra om tex Astma- och Allergiförbundet godkänner kemiska doftämnen och ftalater utan att ha fullständig innehållsdeklaration.
Hälsningar Max (verksam i Naturskyddsföreningens kemikalienätverk)
P.s. Svanen meddelar nu att man ”inte underkänner ftalater som sådana” men att ”inga ftalater som är på EUs EDC lista som misstänkt hormonstörande får finnas i Svanenmärkt…och det gäller då i princip alla som ev. kan förekomma i doftämnen (bara DEP är vanlig numera). Inte heller de ftalater som ev. är klassade som cancerogena, mutagena eller fortplantningsstörande..” (CMR-ämnen). ”Kriterierna är skrivna utifrån Försiktighetsprincipen.” ”Vid varje revidering utreder vi vad forskningen har kommit fram till”. Om ett ämne ”misstänks vara farligt får det heller inte ingå..” 
*) MCS står för multipel kemisk känslighet! 
—————————————————————————————————————————-
SVAR: En parfym får deklareras som en enskild ingrediens*, vilket är otillfredsställande ur konsu-mentsäkerhetssynpunkt, då den kan innehålla många olika kemikalier, men enligt Erik Graven-fors, vid Kemikalieinspektionen, finns det inga formella hinder att delge en konsument ftalat-innehållet i ett tvättmedel. Det förutsätter att man har tillgång till det. Att du inte har fått ett konkret svar från Svanen skulle ju kunna bero på att man bara har koll på vad som inte får ingå (?), som
de CMR-värstingar** man nämner ovan, som emellertid är förbjudna i alla kemiska produkter tillgängliga för konsument (inte bara miljömärkta). Alla hormonstörande ämnen regleras dock inte av EU. DEP, dietylftalat (som tillåts av Svanen) gör det inte, men DEP finns på den s.k. SIN-list hos påtryckarorganisationen Chemsec, bland substanser man vill ska ersättas med snällare äm-nen. DEP beskrivs som anti-testosteront och östrogent (Ch/522). 
En forskningsgenomgång gjord av EU 2013 bekräftar att DEP är hormonstörande (PDF).
I Försiktighetsprincipen ingår att man, om osäkerhet råder, ska välja det minst skadliga alter-nativet, vilket skulle kunna vara ftalatfri naturdoft (Hur ser Svanen på den möjligheten?). 
Tycker du ska fortsätta fråga, såväl Ica som Svanen, mfl. Miljömärkningsenheterna har ju (viss) makt över sina kriterier. Att bearbeta dem är en bra början! Vilka doftkriterier har t ex Bra Miljöval (från Naturskyddsföreningen)? 2010 tillät man syntetdoft. Är alla ftalater bannlysta? Vad gäller för Coops Änglamark och inte tillåter väl Astma- och Allergiförbundet parfym?
*) Endast allergiframkallande ämnen måste deklareras. Parfym i tvätt-, disk- och rengöringsmedel
regleras av Kemikalieinspektionen (Tvatt) enligt detergentdirektivet (EU-förordning) medan Läke-medelsverket ansvarar för parfym som sådan (se parfym-som-potensmedel?) samt i kosmetika. 
**) CMR får inte ingå i halter över 0,01 %. BLOGGPOSTA permalänk Svanenmärkta ftalater?

Both comments and pings are currently closed.

8 Kommentarer to “SVANENMÄRKTA FTALATER!”

 1. admin skriver:

  Kemikalieinspektionen genomför ibland kontroller av kemikalieinnehållet i varor, men man har, enligt Erik Gravenfors, som ansvarar för produktkategorin rengöringsmedel, inte låtit analysera parfyminnehållet i några kemiska produkter (typ tvättmedel).
  Få sådana analyser har genomförts, men jag har hittat ett par som jag ännu inte har skrivit om (men nog ska).

 2. Kjell Pedersson skriver:

  Alla ftalater är kroppsfrämmande och därmed skadliga. Att tro på att Svanenmärkta produkter skulle vara nyttiga är farligt. Dvs hälsovådligt. Ytterst få produkter avsedda för sk kroppsvård är hälsosamma. Värstingarna är deodoranter. De innehåller ämnen som täpper till porer i huden och tränger in i huden och hindrar blodflödet i kapillärerna.
  En trolig orsak till bröstcancer är syrebrist i bröstkörtelns kapillärkärl.
  Cancerceller bildas av vanliga celler när dessa drabbas av syrebrist.
  Detta upptäcktes av Otto Warburg som för denna upptäckt fick nobelpriset i medicin 1931.
  Ämnen som inte är naturliga eller som är sammansatta av kemikalier och naturliga ämnen kommer förr eller senare att leda till sjukdom.

 3. admin skriver:

  Så här skrev Max i ett nytt mail:
  Hej Monica,
  Bra sammanfattning! Möjligen kan det vara så att de som producerar Skona tvättmedel, o andra medel, inte har riktigt klart för sig vad dofterna innehåller. Anar att de köper in dessa från ngt kemiföretag.
  Har tillskrivit Kemikalieinspektionen i frågan om doftkemikalier, men inte fått svar. Skickar vidare när jag får svar från ica eller Kemi. Ska bli intressant o se om det kommer sypunkter!
  Max

  Det säljs 40.000-50,000 ton tvättmedel per år i Sverige.
  ParfymInnehållet tycks (ännu) inte vara någon prioriterad fråga.
  Men det kanske det kan bli. .
  Funktionshinder, som du nämner Max i ett annat mail, är ett bra argument. Möjlig hormonstörning ett annat. Miljöaspekten ett tredje. T o m myror är ju ftalatbelastade nu för tiden. Kanske med DEP?
  (Är f.ö. själv rätt trött på att ständigt få in andras miljömärkta eller omärkta ftalater, mm. genom fönster och ventiler.)

  Läste på Icas sida att ”Alla varor på ICA ska gå att spåra till var och när de tillverkades.”
  http://www.ica.se/icas-egna-varor/varumarken/ica-skona/
  Skona tillverkas i Danmark visar det sig (efter ett telefonsamtal)
  Glömde fråga hur stor andel av det som säljs som är parfymerat, och var själva dofterna tillverkas.

  Misstänker att parfymtillsatserna tillverkas på annat håll i speciella doftfabriker. Det finns många sådana som specialiserar sig på just tvätt- och rengöringsmedel ute i världen. De beställer i sin tur antagligen baskemikalierna från något kemi-företag.

  Världens påstått första klimatneutrala tvättmedel Ocean finns också i en parfymerad variant. Undrar vad den innehåller.
  http://www.oceanprodukter.se/UserUploadFiles/OCEAN_Klimatneutralfolder.pdf
  Nån som vet?
  Har frågat Astma- och Allergiförbundet om man märker parfymerade produkter, men inte fått nåt svar (än).

 4. admin skriver:

  Svar från Astma- och Allergiförbundet:
  Hej Monica!
  Tack för informationen. Astma- och Allergiförbundet har inga parfymerade produkter på
  sin rekommendationslista, en förutsättning för att kunna bli en rekommenderad produkt är
  följande: ”Produkterna är fria från allergen, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd
  att det inte finns några kända, medicinskt rapporterade fall av överkänslighet”.
  Jag läste artikeln lite snabbt och det verkar som en sammanblandning av de olika märkningarna
  har gjorts. Ftalater som tas upp i artikeln har vi inte haft med i någon ansökan om
  produktrekommendation på massor av år och uppriktigt sagt så trodde jag inte att de förekom
  i kosmetiska produkter.
  Med vänlig hälsning
  Jan Olson

 5. Max skriver:

  Det är väl så att ftalater är i så små mängder att de inte behöver registreras. Det innebär inte att de inte finns.
  En ny rapport har visat att just parfymerade produkter är största källan där kvinnor exponeras för ftalater.
  Krämer , tvål o schampon innehåller ofta dessa kemikalier.

 6. Max skriver:

  Svar från Ica angående Skona parfymerade tvättmedel
  Hej igen!

  Här kommer svar på din fråga från ansvarig inom ICA:

  Konsumenter har rätt att få information om en vara innehåller något av ämnena på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, den så kallade kandidatförteckningen. Se http://konsument.kemi.se/bra-att-veta/din-ratt-att-fa-information för mer information.
  Varken parfymen eller slutprodukten Skona Kulörtvätt innehåller något ämne som finns upptaget på EU’s kandidatlista. Parfymen eller slutprodukten innehåller heller inte ftalater.

  Med vänlig hälsning

  ICA Kundkontakt
  David Svensson

  Tel ICA Kundkontakt 020 – 83 33 33
  Fax ICA Kundkontakt 020 – 83 33 30
  E-post ICA Kundkontakt kundkontakt@ICA.se
  Webbplats ICA http://www.ICA.se

 7. admin skriver:

  Fråga om man med ordet ‘ftalater’ avser inga ftalater alls, eller bara de som listats som farliga i EU.
  Och om produkten inte innehåller ftalater några ftalater alls – vad innehåller den då som fixerar doften så att den blir så envis att den (som i ditt fall) knappt går abli av med?
  Visst, konsumenter har rätt till information om vissa ingående särskilt farliga ämnen via Kandidatförteckningen, men det utesluter väl inte att man informerar om övrigt innehåll?
  Om man inte vill det, fråga varför.
  Du kan också fråga var (i vilket land och vilken fabrik) parfymen tillverkas.

 8. Max skriver:

  Hej, undrar bara om du har uppmärktsammat denna artikel?

  ”Nyheter. Det är lätt att man fastnar för en doft – bokstavligt talat. Parfymer kan vara farligare än du tror.”
  http://www.improveme.se/new/magazine/article/8580/farligt-med-parfym

Subscribe to RSS Feed