https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

KORIANDER & KVICKSILVER

Detoxa med vietnamesisk soppa?

När jag häromdan köpte lite koriander kom jag att tänka på läkaren
Yoshiaki Omura i New York, som jag skrev om på 90-talet när han rapporterade upptäckten att patienter fick förhöjda kvicksilvervärden i urin efter att ha ätit vietnamesisk soppa, som innehåller väldigt mycket koriander, och ett uppföljningstest med en patient som nyligen sanerat sitt amalgam tycktes bekräfta att kryddväxten ökade kvicksilver-utsöndringen. (soup-therapy). Nyheten spreds snabbt över världen!
Allt fler började äta koriander
Också i Sverige började folk använda korianderéxtrakt i avgiftningssyfte (utrensning-med-korian) (bli-av-med-kvicksilver).  En del rapporterade biverkningar! Själv hade jag en liten flaska koriander i kylen som jag droppvis duttade i mig, samtidigt som jag  funderade över VAD i kryddan som skulle kunna åstadkomma ökad avgiftning t o m av hjärnan som en del påstod (orbisvitae)
Svavel detoxar tungmetaller
Likt en krabba griper ett svavelhaltigt ämne tag i kvicksilver, avväpnar det och för ut det ur kroppen. När det sker med båda klorna kallas det kelering (av grekiskan kela=krabbklo) Ordet kelator* används främst om för ändamålet specialdesignade preparat, men svavel finns också i vissa aminosyror, lök, vitlök och broccoli, mm. Finns det även i koriander? Nej, inte enligt den grundämnesanalys** jag tog del av på 90-talet. Óch inte heller selen, en annan kvicksilver-bindare. Så om koriander saknar handfängsel hur gör den då? Säger till kvicksilvret: ”Kom kompis så går vi ut en sväng. Vi kan ta urinrutschbanan”? Eller hjälper den kroppen att mobilisera sina egna trupper mot de illegala bosättningarna? Enligt wiki är koriander en s.k. antioxidant!
Bly, aluminium, men få bevis! 
Koriander ökar, enligt Omura, även utsöndringen av bly o. aluminium (newc), och i en ny svensk artikel, ‘avgiftning-&-kroniska-sjukdomar‘, står att den har en förmåga att få ut kvicksilver ur vävnader (men inte hur). Artikeln bygger på en detox-sammanställning gjord av den kanadensiska forskaren Margaret Seads, som bl a skriver att vissa plantor (liksom människor) kan tillverka sina egna metallavgiftande substanser, men att det finns få bevis för korianders avgiftande förmåga.
Motstridiga resultat!?
Hos möss minskade koriander visserligen upptaget av bly i benvävnad, men i en ny studie på barn som utsatts för bly visade den sig lika effektiv som placebo (=ingenting), vilket ansågs bero på förbättrad diet hos båda grupperna under försöket. Näringsbrister kan nämligen öka upptaget av tungmetaller***. Detox är komplicerat, och det behövs nog fler studier, men koriander är gott.
P.s. C-vitamin i hög dos kör ut tungmetaller ur kroppen (inlägg) men nämns inte i Sears-artikeln.
*) Kelatbildare används bl a mot autism (kan ge biverkningar). Läs om CFS  i  Trött av kvicksilver.  
**) Ämnena var för sig verkade ”oskyldiga” i avgiftningssammanhang. Borde dubbelkollas!
***) avgiftning-o.tungmetaller Foto: mathem BLOGGPOSTA permalänk Koriander & kvicksilver

Both comments and pings are currently closed.

3 Kommentarer to “KORIANDER & KVICKSILVER”

 1. admin skriver:

  Mats Hanson, vetenskaplig rådgivare vid patientföreningen Tandvårdsskadeförbundet, skriver:
  ”Omura är ingen pålitlig källa. Han använder sig av mycket märkliga metoder för att avgöra hur mycket Hg det finns i kroppen. Jag har inte ens brytt mig om att lägga in hans artiklar i min databas”
  (Hg=kvicksilver)
  Mina frågor om mekanismerna vid avgiftning med ämnen utan svavel, t ex C-vitamin i hög dos, om det handlar om fria radikaler eller att ämnena hjäper levern att avgifta, besvarar han så här: :
  ”Jag skrev en lång artikel om skydd och terapi vid kvicksilverpåverkan i Tf-bladet nr 1, 2007 och om Hg och fria radikaler i nr 3, 2007. Uppgifter som kommit sedan dess kan till stor del inkorporeras i vad jag tidigare skrev. Kryddväxter och många traditionella östasiatiska medel är antingen antioxidanter eller immunmodulerande. Avgiftning av Hg sker huvudsakligen genom bindning till glutation, dvs svavel. Det finns personer med avvikelser i glutationtransferaser som kan ha svårt att göra sig av med Hg”
  TF-bladet kan beställas via http://www.tf.nu.
  P.s. Trots att jag ställer mig ganska skeptisk till de testmetoder han kallar Bi-Digital O-Rring http://www.omurabdort.com/
  och inte hittade någon vetenskaplig artikel där han själv beskriver hur han gått till väga (varken då eller nu), så utgick jag ändå ifrån att de urinprover som refereras till hade analyserats på ett vanligt laboratorium, men det kanske jag inte skulle ha gjort.
  Här finns en del kritik mot hans metoder men det framgår inte om de även använda för att testa innehållet i typ urin. http://en.wikipedia.org/wiki/BDORT

 2. Janne skriver:

  Hej Kemikali…

  Du skriver:
  ”men svavel finns åckså i selen”
  Selen är ju ett grundämne så jag tror det blivit
  nått syftningsfel i meningen?

  Menar du kanske: ”men Svavel och Selen finns åckså i ..”

  //Janne

 3. admin skriver:

  Tack Janne! Du har så rätt
  Selenet hamnade fel när jag möblerade om stycket. Jag vet inte om det finns selen i ex. broccoli, men det fanns INTE i koriander, som (enligt analysen) verkade bestå av i avgiftningssammanhang helt harmlös grundämnen. I alla fall var för sig. Hur de kombineras framgick inte och innehållet är ju också avhängigt jordmånen. Jag försökte hitta informationen eller motsvarande igen men lyckades inte. Nu har jag i alla fall lagt in ordet selen där det ska vara.

Subscribe to RSS Feed