https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

RENT VATTEN & PENGAR!

Blir vi riskbenägna som fiskar?

En ny svensk studie visar att fiskar-blir-modiga, osociala-o.-glupska-av-läkemedelsrester (ADHD*?). En del tycker att läkemedel bör miljötestas: (läkemedelsvärlden). Såväl medicinrester som hormonstörande ämnen hamnar även i vårt dricksvatten, och vi vet inte vad effekterna blir på sikt. Vid ett möte om läkemedelsrester, som anordnades av Gröna kvinnor, framkom att bättre vattenrening skulle kunna åstad-kommas**. MEN det skulle kosta mer pengar. Det är alltså en prioriteringsfråga. Nåja, det är ännu värre i Indien, där många mediciner tillverkas. (läkemedelsvärld) Läkemedel är väldigt luktrativa! 
*) Glupskhet är inte ett ADHD-symptom! **) Kan den här metoden-ta-bort-hormoner-i-vattnet?
 (Miljöaktuellt) (Sr.se) (Dn.se) fotoakuten BLOGGPOSTA permalänk Rent vatten & pengar!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed