https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

EPIGENETISKA SPÖKEN!?

Gammelmormors kemiska epigener går igen?

Forskare-jagar-gener-bakom-långa-liv, skriver DN idag. Men den
genetiska komponenten står endast för 25 % av orsakerna. Fast om man är snäll mot sina gener och gör hälsosamma val i livet kan man påverka hur de används, deras normalt icke ärftliga s.k. epigenetiska uttryck, i positiv riktning. lifestyle-change
Epigener kan också påverkas i negativ riktning om man utsätts för kemikalier som foster eller i tidig ålder. Då kan kommande generationer drabbas även om de inte själva utsätts för ämnena, visar en ny råttstudie. Vissa gifter orsakade för tidig könsmognad hos kvinnliga rått-”barnbarnsbarn”, medan andra orsakade spermadöd hos manliga ditos. Generna förändrades inte, men de fråntogs eller tillfördes kemiska taggar i DNA som kan stänga av eller på en gen.
Fyra typer av vanliga kemikalier ingick i studien; plastkemikalien bis-fenol A och ftalater, bekämpningsmedlen permetrin* och DEET, dioxiner samt jetbränsle. Foster tycks ha förmågan att radera tidigare epigene-tiska förändringar, så att de inte förs vidare. Därför är det oroväckande att de i studien dyker upp som spöken i 3:e generation. Pollutants long gone, but disease carrise on  Om det inte bara sker hos råttor får nog Reinfeldt omdefiniera begreppet ”vi” -se Lögn om livslängd
Fast man borde väl kunna motverka ett negativt arv genom positiva val, en möjlighet som försöksdjur saknar, tänker jag hoppfullt. Ja, man kanske kan använda kunskapen om epigenetiska biomarkörer för att identifiera risker och förebygga sjukdomar, menar en i näst sist nämnda artikel (i Science News) citerad forskare.
*) Se Lägre IQ av lusmedel! (epigen.eu) BLOGGPOST permalink Epigenetiska spöken!?

Both comments and pings are currently closed.

3 Kommentarer to “EPIGENETISKA SPÖKEN!?”

  1. [...] (Tidigare inlägg: Kemiskt elallergisk) Eller är det rent av ett nytt epigenetiskt uttryck? (Epigenetiska spöken) fotoakuten BLOGGPOSTA permalänk Elallergiska duvor? Inlagd i Okategoriserade | Tags: [...]

  2. Hans Lindström skriver:

    Det finns även andra hot mot vår livslängd och det är domresistenta bakterierna. Om inte vi lyckas lösa detta kommer vi åka tillbaka till 1900 talets början innan pencilinet uppfanns. Så detta med att livslängden skall öka är som vanligt när det gäller politiker någonting man stoppar i halsen på oss, och utan kunskaper från mr Reinfelts sida.

  3. [...] av högfrekvent strålning vi utsätts för idag. (Läs förra höstens Lögn om livslängd, om farmors epigener Men miraklens tid kanske inte är förbi. Vad finns i de dimensioner av verkligheten vi inte kan [...]

Subscribe to RSS Feed