https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

DIABETES AV DOFTLJUS!

Fördubblad diabetesrisk av tillåtna ftalater!

Det finns restriktioner när det gäller användningen av sex hormonstörande ftalater, främst för att skydda barnen (kemi). För en tid sedan framkom att tillåtna ftalater kan vara ännu skadligare. (Fler fatala ftalater). I en färsk studie från Uppsala (som nämns i inlägget ftalater i flasklock av igår), har tre tillåtna ftalater studerats (unt) och man fann att typ 2-diabetes  är mer än dubbelt så vanligt hos äldre med höga halter av nedbrytningsprodukter av ftalaterna i blodet än bland äldre med låga halter av ämnena. 
Parfym, bläck och cellulosa!
Ftalaterna, dimetylftalat (DMP), dietyl ftalat (DEP) och DiBP, används bl.a. som bärare av parfymer i kosmetika, egenvårdsprodukter, doftblock och doftljus. DMP används även i bläck och som mjukgörare i cellulosaplast.
P.s. Har inte provat det ekologiska doftljuset på bilden, däremot ett annat. 
Foto: soywaxcandles  BLOGGPOSTA permalänk Diabetes av doftljus

Both comments and pings are currently closed.

3 Kommentarer to “DIABETES AV DOFTLJUS!”

  1. [...] vara hormonstörande och skulle (i värsta fall) kunna fördubbla risken för typ 2-diabetes (Diabetes av doftljus). P.s. Igår pratade jag med Ikea om varför deras natursäng (se foto) inte längre kallas [...]

  2. [...] Men det kanske det är fler som skulle behöva slippa, t ex människor med anlag för diabetes (Diabetes av doftljus), cancer eller med klena nerver (Psykad av parfym), för att inte tala om barn (Dum av deph i [...]

  3. Sarah skriver:

    Generally women don’t feel any symptoms. Someone lsietd the general symptoms of diabetes but the way diabetes works, you have to have had high blood sugars for a long period of time before experiencing symptoms. Symptoms build up gradually, they don’t show up overnight. And most women who get gestational diabetes develop it quickly. They don’t have high blood sugars long enough to develop the symptoms. If you did have those symptoms it would be more likely you were a type 2 diabetic before you got pregnant. That happens to plenty of women they find out when they’re pregnant. Good luck on the test!

Subscribe to RSS Feed