https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

MYSTISK DAMMTUSS..!

Lite kvicksilver under sängen är väl inget problem!

-Jag läste om den där dammstudien, och tyckte nog det var lite fånigt, säger gamle vännen P. -Håller Naturskyddsföreningen på med sånt!? Va vill dom? Att vi ska städa mer, eller? (svd) (snf/studien) (inlägg)
I studien undersöktes damm från 12 sovrum i lika många länder.
 Ja, den är säkert gjord i samarbete med Electrolux, säger jag, fast  dom vill nog både att vi ska städa mer och uppmärksamma gifterna i dammet!
-Det är väl inget konstigt att det finns små mängder av det vi har omkring oss i dammet. Men det är ju inget problem, säger vännen P.
Amen, det handlar ju om nervgifter och kemikalier som inte bryts ner, som bildar potenta växthusgaser och som är hormonstörande i små mängder. En del är cancerframkallande, tillägger jag, tänker att det borde ta skruv, då P. nyligen upplevt cancer i sin närhet. Det gör det inte. Tar skruv alltså!
Från tandvård till sängdamm?
Men kemikalieskruvad som jag är kan jag inte låta bli att undra varför de högsta halterna kvicksilver och bisfenol A (läs) fanns under en säng i Hammarby Sjöstad. Var det tandvårdsrelaterat?
Från utandat amalgam?
-Det är väl frågan om inte det utandade kvicksilvret från de boendes tänder har metylerats*, eftersom man påstod att det var just metyl-kvicksilver, spekulerar tandsköterskan Greta. -Då det enbart var mätt i en lägenhet kan man fråga sig om det var en tandläkare som bodde just där! 
*) Metylering är när oorganiskt kvicksilver  från ex amalgam med hjälp av enzymer eller bakterier omvandlas till metylkvicksilver som är organiskt  Ett organiskt ämne innhåller grundämnet kol i motsats till ett oorganiskt. 
Tandläkarteorin!
Hm, teorin skulle även kunna förklara den relativt höga halten av plastkemikalien bisfenol A under samma säng. Ett tänkbart scenario; tandläkaren borrar oförsiktigt i amalgam (som kan innehålla upp till 50 % kvicksilver) och likt anden ur flaskan frigörs kvicksilvret och blir till ännu giftigare ånga (som ser ut så här utan borrning). Sen härdar han/hon (med hjälp av en lampa) giftig bisfenol-plast (läsmer) direkt i patientens mun och får med sig lite av överskottet av båda hem, typ!

Vems säng och skrivbord är det, egentligen? 

 Miljögifter under bostäder!
-Det är skrivbordsfolk som bor i lägenheten, säger David Gunnarsson, vid Svenska Naturskyddsföreningen (SNF).  Jaha, säger jag lite snopet, men man fick ju inte bort alla gifter i marken innan man byggde, så om det  inte kommer från nån tandläkare, så kanske det kommer därifrån?  (Marksan Merox) -Ja, det är det troligaste, säger Gunnarsson, eftersom det var metylkvicksilver (den form av kvicksilver som inte bara finns under sängar utan även i fisk och bottensediment, mm.)  -Man håller på nu och sanerar mark i närheten av lägenheten som ligger på andra våningen, berättar Gunnarsson. (svt/giftisjostad)
Förvandlingsartist – vad är giftigast?
-Det kan i varje fall inte komma från tandläkeri, tillägger han, eftersom oorganiskt kvicksilver (som i amalgam) bara kan omvandlas till metylkvicksilver i syrefri miljö! 
…Hm, det sistnämnda kan väl ändå inte stämma!?
-Nej, säger Mats Hanson, kvicksilverexpert vid Tandvårdsskadeförbundet. (tf.nu) Inte heller stämmer det att ångan från ”amalgam-kvicksilvret” är mindre giftig än ”fisk-kvicksilvet”, något som tidigare ofta har hävdats. Att de båda är kvicksilvrets värs-tingar börjar bli alltmer vedertaget. Fast de angriper på lite olika sätt (se kommentar), men har det nån betydelse egentligen, med tanke på att förvandlingsartisten kvicksilver smidigt övergår från det ena giftet till det andra och tillbaka i typ tarmen! artbin/hanson (forskn -stämmer ej helt!)
Fånig hår-studie?
Hur som helst så har SNF konsekvent ignorerat den amalgam-debatt* som pågått i över 30 år, och valt att fortsätta med det, även efter att man förra året genomförde en egen studie där man testade kvicksilverhalt i hår från deltagarna vid FN:s Kvicksilverkonferens 2010 där amalgam stod i fokus. Varför? 
-Man kan inte engagera sig i allt, säger Gunnarsson. -Vi ägnar oss inte åt rena hälsofrågor. Det finns det andra aktörer som gör mycket bättre. Kvicksilver i amalgam är ju bara giftigt för människan, medan metylkvicksilver skadar både människa och natur! ….. Hm, intressant teori, särskilt som amalgamförbud och avveckling flera gånger har föreslagits av miljöskäl (rd/1994kv/2001, kemi/2005, sos/2009)
Från tandvård till fisk!
Kvicksilver i hår härrör främst från fiskkonsumtion, skriver SNF, vilket stämmer, då kvicksilver från amalgam mer sällan hamnar i hår (utan på många andra icke önskvärda ställen i kroppen och i bajs), men SNF missar att kvicksilver i fisk kommer från flera källor, inte minst från tandvård (ki.se). Det var därför som Miljöministern vid nämnda kongress betonade vikten av ett totalförbud.
En allmänhet med amalgam?
”Fisk som har tagit upp organiska kvicksilverföreningar är den viktigaste exponeringskällan för kvicksilver för allmänheten”, skriver SNF (natur) på fullaste allvar. Inte enligt WHO 1991**. Och det beror väl helt på vad allmänheten äter och vad den har i tänderna, men om SNF lägger till ordet ”organisk” eller prefixet ”metyl” framför kvicksilver i ovannämnda påstående så blir det helt rätt, utan att man behöver ta ordet amalgam i sin mun. Fast nästa ”fåniga” SNF-studie kanske blir i munhålan, vem vet? (I kombination med bajsanalys.)
Vilka ‘aber’ finns det?
I sin analys av dammstudien, skriver en ledarskribent i Svd inte att den är fånig, utan att den är en-katastrof-för-Snf, Ett aber är att endast en lägenhet testades (i Sverige). Jag kan se fler, t ex att man valde ett bostadsområde som man vet är förorenat och att det är en anställd som är ”dammbo” i den testade 4-5 rummaren i Sjöstaden, något jag upptäckte i slutskrivande stund (fast det kanske inte spelar så stor roll?)
Ledarskribenten företräder i likhet med vännen P. uppfattningen att det inte är något problem med kvicksilver under sängen. Om det är under gränsvärdet, vill säga, medan vännen P. anser att det blir oproblematiskt för att man har det på andra ställen. Också. 
*) en av få miljöorganisationer som engagerat sig i amalgamfrågan är tyska Jordens Vänner, BUND. painess/smb
**) enl. WHO utsätts människor i snitt för 3,0-17 mcg/dag av kvicksilverånga från amalgam samt 2,3 mcg/dag metylkvicksilver från fisk!
———————————————————————————————————————————————————————————————-
Globalt förbud?: Fokus i inlägget hamnade mer på SNF s syn på amalgam än vad som var tänkt!
Sedan 2009 har vi amalgamförbud i Sverige, och SNFs inställning i frågan torde därför vara utan praktisk betydelse, kan man tycka, och det tyckte även jag, tills jag upptäckte att SNFs ordförande, Mikael Karlsson, även är ordförande i
EEB,  Europas största ”paraply” för miljöorganisationer, som många sätter sitt hopp till för att få till stånd ett globalt kvicksilverförbud inkl. amalgam vid nästa FN-konferens i slutet av oktober (något jag väntat på i 20 år). Dock har jag nu fått beskedet att amalgam- och kvicksilverfrågan inom EEB och dess samarbetspartners handläggs av erfarna och kompetenta personer, men utgången är ändå väldigt oviss..! forts.
P.s. Volfram-ersätter-kvicksilver-i-lundvilket välkomnas av lokala SNF: Skanskan
Foto fisk o. häst: fotoakuten säng: gröninterior BLOGGPOSTA permalänk Mystisk dammtuss..!

Both comments and pings are currently closed.

17 Kommentarer to “MYSTISK DAMMTUSS..!”

 1. admin skriver:

  Docent Mats Hanson har ägnat sig åt kvicksilvrets mysterier i 30 år. Så här skrev han (se inlägget) som svar på hur de båda giftigaste kvicksilverformerna skiljer sig åt och liknar varandra:

  ”Metylkvicksilver har ett ledigt bindningsställe och passerar lätt genom membran och cellväggar. Oorganiskt kvicksilver har två krokar ute och fastnar i proteiner innan det passerat cellväggarna. Oorganisk kvicksilver-ånga däremot passerar cellväggar och membran lika lätt som metylkvicksilver. Joniserat oorganiskt kvicksilver går in i hjärnan i liten utsträckning men ånga 7-10 % i hjärnan, det mesta hamnar i njurarna.”

 2. Lasse skriver:

  Märkligt agerande från Naturskyddsföreningens sida. Det är så man blir misstänksam, får de ”bidrag” från industrin kanske?

 3. Kemikaliedetektiven skriver:

  Ja, de sponsras till en del av industrin, men inte av dentalindustrin vad jag kan se. Man annonserar i Tandläkartidningen, vilket väl får anses rätt oskyldigt. Däremot noterade jag att man står på myndigheten KEMIs sändlista med information om bl a förslag till amalgamförbud av miljöskäl 2004 (Rapport2_04), så de kan väl knappast med gott samvete hävda att man inte var medvetna om miljöriskerna…
  När det gäller lågenergilampor däremot så tänder-man på-glödlampsförbudet http://blogg.naturskyddsforeningen.se/jonas/2011/09/01/vi-tander-pa-glodlampsforbudet/
  och gör reklam för kvicksilverlampor: http://www.naturskyddsforeningen.se/Regional%20Office%20Files/Kretsar%20och%20l%C3%A4nsf%C3%B6rbund/Blekinge/Solvesborg/Klimatbulletinen_1_A5.pdf
  för att man anser att mindre kvicksilver kommer att släppas ut totalt pga av att mindre kolkraft (som också leder till kvicksilverutsläpp) behövs. ( http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/bo/belysning/ ). Om ekvationen går ihop och om alla parametrar är medräknade, vet jag inte.
  F.ö. var det en del intressanta lågenergikommentarer i slutet på den i inlägget citerade Svd-artikeln:
  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/en-katastrof-mest-for-snf_6478230.svd

 4. Lasse skriver:

  Det förvånar mig inte. Jag vågar nog påstå att majoriteten av de större NGO-organisationerna på ett eller annat sätt är knutna till sponsorer, och då är det väl logiskt att anta att risken för jäv är överhängande.

  Men hur menar egentligen SNF? Det kan väl knappast vara bättre att flytta giftigt kvicksilver in i människor vardagsrum för att minska koldioxidutsläppen? Jag kan inte avgöra om deras påstående stämmer, dock känner jag en viss tvekan. Men en sak är jag säker på nu, den ”inre miljön” verkar inte stå på dagordningen hos Naturskyddsföreningen.

  De tycker uppenbarligen också att det ska bli lättare att återvinna lågenergilampor men saken är ju den att lampan marknadsförts i många år (hur många?) utan att vi konsumenter ens fått reda på att de innehåller kvicksilver. Det är en skandal. Hur många lampor har inte oavsiktligt krossats i människor hem med påföljden att boende fått i sig ansenliga mängder Hg?

  Hur var det förresten med koldioxidutsläppen? Visade inte det sig vara tämligen överdrivet? Det är i alla väldigt tyst på den fronten nu och man kan undra vart Al Gore tagit vägen!? Han kanske har kommit på att det inte ser så bra ut att flyga runt världen i sitt privata jetplan och propagera om miljöförstöring?

  Slutligen måste jag ge Svenska Dagbladet en brasklapp för att de utan att presentera en enda siffra kallar en undersökning om metylkvicksilver för ”koka soppa på en spik”. De verkar tro att det de skriver ska tas för en absolut sanning och läsarna inte kan tänka själv och bilda sig en egen uppfattning. Men det verkar vara mainstreammedias modus operandi nu för tiden.

 5. [...] honom få till stånd ett globalt amalgamförbud.      (Tidigare inlägg om kvicksilver i damm, mm.) Nairobi nästa! Kampen kan bli hård vid den internationella kvicksilverkongressen nästa [...]

 6. [...] mycket rör på sig, månntro? (vinterviken-kan-sparras-av-efter-larmet) Läs om kvicksilver i damm. BLOGGPOST permalänk Vådliga Vinterviken! Inlagd i Okategoriserade | Tags: tungmetall, [...]

 7. [...] förgiftas under tiden? Och var det inte tal om förbud för lågenergi i EU? Läs om den Mystiska kvicksilvertussen! BLOGGPOST permalänk Kvicksilver-energi! Inlagd i Okategoriserade | Tags: kvicksilver, [...]

 8. [...] ögon landar på en sida hos Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) (i samband med inlägget om ”sängkammarstudien”). ”Giftig cocktail”,  ”kemikalierna i vår vardag - och i våra [...]

 9. [...] längre är där ute nånstans. Några exempel på det är väl att Naturskyddsföreningen* dammar sovrum och att modeblaskan Cosmopolitan miljösäkrar övriga utrymmen. Jag fick den äran att [...]

 10. [...] (bara nästan), och det kan skilja rätt mycket från madrass till madrass! (Vad som finns i dammtussar under sängen kan ju också vara intressant).   P.s. Undrar om man har [...]

 11. Kaisa Frank skriver:

  Tack underbara Monica för att det du gör med din undersökande journalistik och ifrågasättandet av studier och argument. Det är så viktig att information om hälsofällor, korruption, okunskap etc kommer fram.

 12. [...] vad de ska göra av lampan. Skicka den till din kongressledamot, föreslås i lightbulbchoice. (Mer om kvicksilver) I kommentarer här skriver Petert om problemen med bly & arsenik i LED-lampor, men jag [...]

 13. [...] för giftiga eller hormonstörande kemikalier? – Skulle inte tro det! Läs om innehållet i mystiska dammtussar! Så hur gör man för att det ska bli ”lagom”? Städar ordentligt för att [...]

 14. [...] med tanke på att amalgam fortfarande används i de flesta länder (Killing Fillings) (Mystiskt dammtuss) och i debatten ofta ställs emot plast (kompositer) för att de senare innehåller [...]

 15. [...] än mindre fiskar, eftersom den hinner äta många små under sin livstid. Läs mer i Mystisk dammtuss P.s. Kanske bör man helt undvika fisk? (Fet av fet fisk) BLOGGPOSTA permalänk Kvicksilver i [...]

 16. [...] nano-guld.  Finns det några nackdelar? nano-merc-clean  *) Läs om förvandlingskonstnären: Mystisk tuss! **) Inuiter har amalgam ncbi !!  BLOGGPOST permalink ADHD av tungmetaller! Inlagd i [...]

 17. [...] *) Så här ser det ut när en amalgamfyllning ”ryker” kvicksilver: Youtube  Se även Mystisk dammtuss ny studie BLOGGPOSTA permalänk Trött av kvicksilver! Inlagd i Okategoriserade | Tags: [...]

Subscribe to RSS Feed