https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

TOXISK TERROR !!

Attentaten i Norge fick kemikaliespaningen att komma av sig…

I helgen hade jag tänkt lägga ut en text om sugrör (ja, du läste rätt!), men det var inte riktigt läge för det. Som så många andra påverkades jag starkt av massmordet på ungdomar och bombsprängningen i Oslo och tänker främst på de drabbade men även på terroristen, som väl närmast är att likna vid en giftig varböld som fått växa i nio år (parallellt med lagret av konstgödsel*mm på hans gård). Nu ska reglerna för konstgödsel ses över, tillsammans med annat…
Smygande terror eller plötslig död!
När det händer nåt så dramatiskt är det naturligt att debatten om mindre påtagliga hot, typ smygande hormonterrorister (vars inte helt odramatiska konsekvenser blir allt mer uppenbara), får vänta. Fast när jag tänker efter är det är inte ovanligt med plötsliga dödsfall orsakade av kemikalier. Sarah, 23, avled i maj av ett gift-i sängen på ett hotell i Thailand.  (Sarah-Carter-killed-by-insecticide). (Är det sant att 220.000 dör varje år av bekämpningsmedel (poisonings!) bl a i blomsterodlingar) (Mer i boken.) Men det sker ju inte med uppsåt, eller?
*) Kommer fosforn att ta slut? Peak_konstgodsel
P.s. Gärningsmannens islamofobi dämpades inte av den arabiska våren, av muslimers kamp för demokrati (varen-fortsatter) -Eller fick han brått att agera för att inte tvingas ifrågasätta om han-ar-i-krig? Fast han gillar visst inte demokrati: islamofobi-pa-steroider.
ÄR DET NÅN SOM ÄR SUGEN PÅ SUGRÖR NU?  (..inte cancerframkallande, väl?)

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed