https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

BISFENOL A & IMPOTENS!

Bisfenol A kan negativt påverka mäns sexuella lust och förmåga!
I en studie från 2009 jämfördes viriliteten hos 164 kinesiska arbetare som dagligen exponerades för bisfenol A med 386 oexponerade i samma by. De som utsattes för ämnet rapporterade 4 gånger så ofta erektionsproblem jämfört med kontrollgruppen. Ejakulationsproblem var 7 gånger vanligare hos de exponerade som 4 gånger så ofta rapporterade låg sexlust och bristande tillfredsställelse med sitt sexliv. Arbetarna antas få i sig bisfenolet via inandning, hud och mat. http://www.msnbc.msn.com/id/33836605
Finns det i madrasser?
Finns det bisfenol i madrasser, kan man ju undra med tanke på titeln på min bok (Impotensmadrassen). Nej, inte vad jag vet, men tyvärr finns det fler hormonstörande kemikalier och fler mekanismer…Provläs kap. Kådisorgan: https://kemikaliedetektiven.se/wordpress/?p=6741
Se samtliga inlägg om bisfenol genom att söka överst till höger!

Both comments and pings are currently closed.

8 Kommentarer to “BISFENOL A & IMPOTENS!”

  1. [...] material skulle kunna minska användningen. Då skulle nog även marknaden för Viagra minska? https://kemikaliedetektiven.se/wordpress/?p=7065 Se samtliga inlägg om bisfenol genom att söka på ordet överst till höger! Inlagd i [...]

  2. [...] sin nya hjälm som hon tyckte var så fin! Och vill vi bidra till att fler kineser blir impotenta? https://kemikaliedetektiven.se/wordpress/?p=7065 (finns det inget annat alternativ?) Hur är det förresten med spridningen till luften från [...]

  3. [...] om det rentav är rakvattnet som  ”stör”?). Se tidigare inlägg  om bpa och män impotens sterilitet infertilitet   Om man söker på ordet bisfenol överst till höger så hittar [...]

  4. [...] det är inte produkter med bisfenol A som avses (se tidigare inlägg) – det är boken Impotensmadrassen som nu kan inhandlas till ett fördelaktigt pris bl a [...]

  5. [...] kvitton, låtit laga tänderna med bisfenol-plast eller nåt annat olämpligt?) Om han blivit impotent och/eller infertil av bisfenolbelastningen förtäljer inte historien, men nu dricker han ur [...]

  6. [...] demonstrativt på klacken och tillägger: -Jag lever ju!  Räcker det – tänk om du blir impotent, skulle jag sagt om han inte redan försvunnit ur min åsyn.  (BPA i butikspersonal) Tänker [...]

  7. [...] män kan bli avmaskuliniserade av BPA. pbs.june11/bpastudy.  Impotens, ofruksamhet & cancer Impotens är inte särskilt manligt och tidigare studier visar att BPA kan påverka fruktsamheten [...]

  8. [...] man bli även utan prostatacancer, t  ex av ”nappflask-kemikalien”, bisfenol A (se inlägg ), som även kan orsaka prostatacancer (inlägg), vilket också flamskyddsmedel kan [...]

Subscribe to RSS Feed