https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

ÄNNU EN KVICKSILVERBOV!

Han sålde i eget namn!

Det var den omfattande frånvaron från jobbet som gjorde att Ramos till sist avslöjades!

Nyligen uppdagades att Miguel Ramos, f.d. försälj-ningschef vid den gamla anrika kvicksilvergruvan Mayasa i Almadén i Spanien under åren 2008-2014 hade sålt kvicksilver för miljoner euro till bl a Togo, Kina, USA och Japan som han fakturerat i eget namn. Vad metallen användes till framgår inte. Engelsk text i slutet av artikeln. elconidential.com Se även Kriminellt kvicksilver.
P.s. Det är meningen att kvicksilver ska avvecklas globalt
kvicksilver kvicksilver illegal handel illegal handel BLOGGPOSTA permalänk Aännu en kvicksilverbov.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed