https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

SKADLIG 3D-SKRIVARE!

3D-skrivare avger nanopartiklar

Vilka ångor och partiklar vi utsätts för vi skriver ut föremål av plast med hjälp av en 3D-skrivare har varit i stort sett outforskat, men nu har man vid Arbetshälsoinstitutet i Finland i samarbete med Aalto-universitetet och Helsingfors universitet kommit fram till att utskrift med ex. ABS-plast* leder till att skadliga nanopartiklar sprids till inomhusmiljön.
Skrivaren bör därför placeras i ett utrymme där man inte vistas hela tiden, ventilationen bör vara supereffektiv och emissionerna riktas mot den utgående luften.
ABS och PLA är de termoplaster som ofta används i sammanhanget. ABS, som baseras på petroleum kräver upphettning till omkring 230–250°C och den biologiskt nedbrytbara PLA till omkring 180–210°C.  Vid ökad temperatur ökade emissionerna avsevärt (även med PLA), så det är viktigt att välja rätt print-temperatur.
Det är också viktigt att endast välja plaster som är speciellt framtagna för ändamålet.
Pressrelease på engelska: aalto.fi/news/2016-04-14
Här är ett pressmeddelande från 2015 på svenska: Cision/forskning-arbetsmijön-3D-skrivare
*) Ångorna från den ohärdade plasten är därtill giftiga!
Se även inlägg från 2013 där jag efterlyser mer kunskap på området: Skadlig 3D-skrivare?
P.s. Inte så enkel att använda, enl. Rådrön/test-3D-skrivare Så-bra-är-det hetaste 3D-skri..
P.s. 2. Om just skrivaren på bilden ingick i studien är oklart.
Tagg: 3D-skrivare 3D-skrivare nanopartiklar nanopartiklar kemikalier emissioner emissioner kemikalier
BLOGGPOSTA permalänk Skadlig 3D-skrivare!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed