https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

ATT PUSSA EN GRODA?

Grodor dog på en timme av svampmedel!

Små grodorna är lustiga att se. Men hur länge då? Forskare har undersökt hur vanliga insektsmedel och svampmedel påverkar grodor. Resultatet är alarmerande. Värst var det s.k. växtskyddsmedlet pyraclos-
trobin*, som används på 90 typer av grödor runt om i världen inkl. frukt och finns i tre godkända produkter i Sverige. När det applicerades enligt anvisning dödade det alla vanliga europeiska grodor inom en timme. Grodors tunna hud är som ett läskpapper för gifter. (pest-kill-frogs). Så det kanske finns fler skäl till att inte pussa en groda än slemmet.
Att göra en groda!
Andra medel var också akut giftiga, även när de bara applicerades med en tiondels hastighet av den rekommenderade, t ex Dimeotat**, som dödade 40 % av grodor inom en vecka. 
Insektsmedlen testades inte på grodor innan de godkändes - en jättegroda kan man tycka - trots
att grodor är fridlysta och utgör mat för storkar som ser till att det blir bebisar (vitstork)(st.proj). Men några drömprinsar blir det nog inte, då grodor-byter-kön, inte art, oavsett hur mycket man pussar dem, eller hur många hormonstörande tvättkemikalier de utsätts för (och det kanske är lika bra, för tänk om grodan skulle förvandlas till en prins med snus och amalgam, se inlägg!)
*) pyraclostrobin är farlig att andas in (för oss) & kan irritera huden (pyra) (toxnet) Rester kan finnas i mat: onfood. Kanske i Giftiga jordgubbar? Säljs under produktnamnet Headline av BASF.
**) dimetoat finns bl a i Egyptisk apelsin-”medicin”, men inte i några godkända produkter i Sverige. (kemi/bkmreg) fotoakut BLOGGPOSTA permalänk Att pussa en groda?

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed