SD Bladet nr 3, oktober 2009 - Trine Jørgensen

Boganmeldelse
 
Af Trine Jørgensen
 
Impotensmadrassen af Monica Kauppi
Scandbook 2009 ISBN 978-91-633-4237-0

Tekst: Svensk. Ingen dansk oversættelse

Impotensmadrassen har undertitlen Kemikaliedetektivens giftige opdagelser og det er sandelig et større detektivarbejde Monica Kauppi har påtaget sig her. Bogen er skrevet som en form for dagbogsoptegnelse, en blanding af fakta og virkelighedsbaserede fortæl-linger om hendes genvordig-heder med at begå sig som kemikalieallergiker i daglig-dagens jungle af kemikalier. Og hun borer virkelig, når hun opdager noget, hun ikke kan tåle - søger information hos sælgere og producenter - hvilke stoffer er der i, hvor meget, overskrider det grænseværdier, hvem fremstiller det - en undertiden ret håbløs opgave at få oplysninger om, da de fleste produkter i dag fremstilles af diverse underleverandører mange forskellige steder i verden, for til slut blot at blive samlet på en fabrik. Men det er hvad hun opfordrer os alle til – stil spørgsmål – stil spørgsmål – STIL SPØRGSMÅL...

 

Monica Kauppi er et af de efterhånden mange mennesker, der lider af MCS - Multiple Chemical Sensitivity - kemikalieoverfølsomhed, som direkte kobles sammen med den øgede belastning af giftstoffer i hverdagslivet - en af vor tids 'kanariefugle', der advarer mod mulige (fremtidige?) problemer - cancer, ændringer i arvemassen, diabetes osv. og ikke at forglemme belastningen for miljøet. Når kroppens afgiftningsmekanismer bryder sammen som følge af kemisk overbelastning fra dufte og andre kemikalier, kan kroppen ikke længere håndtere disse 'sikre' produkter. Resultat: mere end en halv million svenskere har symptomer som snue, irriterede slimhinder og/eller åndenød på gr. af dufte. Derudover er der dokumenterede symptomer som hovedpine, migræne, astma, allergi, hoste, rindende øjne, koncentrationsbesvær, træthed og neurologiske problemer.

 

Monica har sit hyr, med det vi andre betragter som ganske simple gøremål i hverdagen, indretningen af lejligheden - gulve, tæpper, møbler, madrassen, som har givet navn til titlen og kan være fyldt med hormonforstyrrende stoffer og diverse flammehæmmere, computeren, selv vaskemaskinen og støvsugeren kan give problemer. PVC, PCB, TCB, fenol, isocyanater, ketoner osv. osv. Ca. 350 forskellige klorerede og bromerede flammehæmmere kan findes i sofaer og lænestole, madrasser, computere og tv. Men det er nogle flygtige stoffer og er nu også fundet i isbjørne og modermælk - det spredes f.eks. gennem luften via røg fra ildebrande. En ildebrand i dag er meget giftigere end for bare 30 år siden. 

 

En banal ting, som at købe et par nye sko, kan blive til en uoverstigelig opgave, når man er 'kemikallergisk' - ikke kun på gr. af de anvendte materialer, men måske også af limen eller indersålen, der er behandlet med et eller andet smart kemikalie for at hæmme lugten af sure tæer!

Der er kemikalier i næsten alle hygiejneprodukter - vaskepulver, skyllemiddel, tandpasta, deodoranter, shampoo (luseshampoo er et helt kapitel for sig), neglelak, ja selv plaster og bleer.  Vore dages parfumer består af 95% kemikalier fra olieindustrien, hvoraf mange er miljøfarlige og cancerfremkaldende. Ftalater i disse produkter kan påvirke hormonsystemet, herunder potens og forplantning.

 

Bøger kan give hende åndenød - ikke af spænding, men fordi hun ikke tåler limen eller trykfarven eller...

 

Vaniljeis og chokolade kaster hun op af - ikke fordi hun har spist for meget eller lider af bulimi, næh, det skyldes vanillinet, som åbenbart ikke har så meget tilfælles med ægte vanilje, men er et rent kemisk fremstillet produkt - ethylvanillin - som skræmmen-de nok også undertiden bliver blandet sammen med ægte vanilje.

 

Den mest uhyggelige historie er dog den om desinsektering - hun har været ude for ved mellemlandinger på flyrejser, at hele flykabinen INKLUSIVE passagerer er blevet oversprayet med insektgifte uden varsel og uden mulighed for at undslippe - det må dog være den ultimative klaustrofobiske oplevelse for en kemikallergiker.

 

Så alt i alt er bogen interessant læsning spækket med information - ikke for tung, selvom der indimellem er mange kemiske betegnelser at forholde sig til - men Monica Kauppi gør det ikke uden humor - imponerende taget i betragtning af, hvad hun har at slås med. Så alt i alt en læseværdig bog, hvis man vil blive lidt klogere på og bedre til at manøvrere i kemikaliejunglen.

 

Forfatteren og journalisten Monica Kauppi har skrevet artikler om blandt andet tungmetaller og helse samt bidraget med information til myndigheds- og EU udredninger.