https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

MAGISK MAJSFLASKA!?

Kan PH9-shaker rena vatten?

Just den här dan är det kampanjpris i hälsokostbutiken på den s.k. PH9 shakern av bioplast, som nu endast kostar 289 spänn. En unik vattenrenande innovation, får jag veta av den kvinna* som demonstrerar flaskan. Hm. Den luktar rätt fräscht! 
-Kranvattnet renas genom att flaskan utsöndrar vissa ämnen och den höjer pH-värdet**), så att vattnet blir basiskt, säger hon. -Bioplasten består av 127 olika ämnen, mest majs, och en känd
kinesiolog har testat den, vilket imponerar föga på mig, men den ska också vara godkänd av amerikanska FDA***! 
-Om man får nåt extra otrevligt i den, så dras gifterna ut genom flaskan, så att den blir kletig utanpå, tillägger hon. Ojj! Låter lite läskigt. Vill nog att en flaska ska avge så lite som möjligt till vattnet, och jag vill gärna veta vad den innehåller, men vilka ingredien-serna är framgår inte av ph9sales.com,  och inte hittar jag något FDA-godkännande.  
Inte heller hittar jag några studier på själva flaskan och dess påstått vattenrenande meka-nism. Man fokuserar på pH-värdet och presenterar generella studier om nyttan av alkaliskt (=basiskt) vatten, och det är väl inte helt fel, men Ph9-shaker-är en-bluff, skriver en kemist och det finns fler som är kritiska: kolozzeum, medan andra hävdar att den funkar. Magi, eller avger den typ kalk**? P.s.Ph9,-en-svensk världsinnovation-lanserades i Sverige 2013.    
*) Hon visar sig vara en av ägarna. **) experiment med pH-värde på vatten: kunskapsfrlaget (kalk kan göra det mindre surt, men knappast rena det) ***) Amerikanska hälso- och miljömyndigheten
Tagg: bluff bluff BLOGGPOSTA permalänk Magisk majsflaska!?

POTENSCHIP PÅ PENIS!

Wifi-kondomen framtidens Viagra?

Kondom-med-inbyggd-wi-fi finns nog snart på marknaden. Inte så kon-stigt som det låter! Nu för tiden ska ju alla kroppsliga funktioner mätas och övervakas, så varför inte även graden av blodgenomströmning i snoppen.
-Men sånt märker man väl, säger en misstänkt teknikfientlig gammal vän!
Så kan det vara, men det här lilla chipet med tillhörande app kan även tillhandahålla råd i realtid om hur den erektila dysfunktionen (ED) ska han-teras. Hm. Den snoppuppkopplade mannen ska alltså pilla på sin mobil under akten! Låter inte så upphetsande! (Kanske är jag också teknikfientlig som normalt inte använder smartphone-vid-sex)
Potenschipet på kondomens skaft kan dessutom genom sin pumpande effekt, eller genom att fixa så att kådisen klämmer åt lite extra bidra till bättre erektion, och det är väl inte helt fel? 
Snoppchipet, som nyligen prisbelönades i Kina, lär funka lika bra som Viagra, enligt sidan
mdtmag./wi-fi-robotic-condom”, där det samtidigt varnas för att kronisk ED (där impotens ingår) kan vara ett tecken på allvarlig sjukdom, t ex hjärtkärlproblem, diabetes, hypertension, mm.   
Och hur påverkas mäns fortplantningsförmåga i längden av wi-fi (=mikrovågsstrålning)? (Se Wi-fi-stekt-sperma och Lättrostade-testiklar-av-laptop). Vissa kemikalier kan i alla fall påverka, se Hormonstörd-ekonomi. För övrigt undrar jag om potenschipet och wifi-kondomen innehåller flam-skyddsmedel och ska sopsorteras som elektronikskrot. Foto: RFSU.
BLOGGPOSTA permalänk Potenschip på penis!

LÄSKIGT I LEKPARKERNA!

DDT, kvicksilver & bly!

Oj!!  DDT i halter om 40 gånger över gränsvärdet
har hittats mellan korvkiosken och caféet i Vasa-parken. En s.k. hot spot skriver lokaltidningen,
Det sedan länge förbjudna
ämnet skulle kunna komma från tidigare industriell verksamhet, eller från fyllnadsmaterial (smart!). Fast det är ju bra att man har upptäckt det nu, men lite märkligt är det nog att man missade det när parken anlades.
Märkligt är det också att ingen varningsskylt (som den ovan) har satts upp. Fritt fram att böka runt för mullvadar, barn och hundar alltså. Hur det förhåller sig med den saken i övriga läskiga lekparker, t ex Ånghästparken på Söder, där en
hot spot med kvicksilver har hittats eller på de skolgårdar och lek-platser där man har hittat bly, PCB eller PAHer* vet jag inte. Det krävs ytterligare undersökningar av 13 (se lista i dn) av de 25 lekparker som ingick i uppdraget från Miljöförvaltningen, däribland Vasaparken.
Indianparken i Hammarbyhöjden finns inte med på omtestningslistan**, men även där tycks nån ha hittat nåt. Vad framgår inte, och delar av par-ken har spärrats av (se skylt). För sanering, sägs det. Betyder det att det där döljer sig ännu läs-kigare gifter än ovannämnda eller för att de är mer lättåtkomliga för barn, eller vad?
P.s. Hemmet är giftigare än parken menade en expert när föräldrar-möttes-i Vasaparken för-att-prata-gift! Hm. Det beror väl på vad man har för skit hemma respektive i sin park!!?? 
*) PAH (polycykliska aromatiska kolväten) är cancerframkallande och finns bl a i konstgras & vis-sa lekplatsunderlag, se Ftalater-på-fotbollsplan/ **) Hittar inte nån lista på alla (25) lekparker som har undersökts. BLOGGPOSTA permalänk Läskigt i  lekparkerna!

EFFEKTEN AV EKOMAT!

Barnens kiss giftfritt på en vecka!

Ekologisk-mat-bidrar-till-att-minska-halten-bekampningsmedel-i-kroppen.
I en ny undersöktning, som genomfördes på initiativ av Coop/KF, fick en 3-barnsfamilj äta mat med kemiska bekämpningsmedel i en vecka! Är inte det oetiskt? Nej, tydligen inte, för det är ju sån mat som de flesta äter*.
Därefter fick de äta helt ekologiskt i två veckor. Dagliga urinprover togs och analyserades för insektsmedel, mm, av Svenska Miljöinstitutet IVL 
Åtta gifter hittades i urinen med högst halt av stråförkortningsmedlet klormekvatklorid** (CCC) i ett prov från det yngsta barnet som hade ätit mycket spannmålsprodukter, typ gröt och pasta.
Efter en vecka var familjemedlemmarnas kiss så gott som fritt från såväl  stråförkortning**, insekts-, svamp- och ogräsmedel***. Hur kombinationen av dessa bekämpningsmedel påverkar oss är osä-kert, säger IVL-forskaren Jörgen Magnér till Coop. 
Ekoeffekten var mest påtaglig hos barnen. Den
åskådliggörs sist i artikeln Oekomad-sproejtegift. Se Coops film: Youtube! Läs-rapporten!
*) Före undersökningen åt familjen Palmberg (se foto) nästan enbart icke ekologisk mat
**)  Klormekvat har i djurförsök visat sig störa reproduktionen, se Hormonstörande-mat 
(+ Kluven-kemikaliepolitik & Stoppas-stråforkortn), 
***) Vissa svamp- och ogräsmedel är också misstänkt hormonstörande. Foto 1: IVL laboratorium där ekoeffekten undersöks. P.s. Att Ekomat-ger-ekokiss visar även en tidigare studie.
BLOGGPOSTA permalänk Effekten av ekomat!

APOTEKETS ALLERGIKOLL??

Konstig debatt om vanligt allergitest!?

HAR APOTEKET NOLLKOLL PÅ ALLERGIER? Det skulle man kunna tro efter att ha sett söndagens inslag i Svt där Apotekets-allergitest-döms-ut! Själv har jag länge trott att det är kroppens bildade av IgE-antikroppar. mot ex. pollen, s.k. sensibilisering, som ÄR allergi. Men nu påstår bakteriologen Agnes Wold att det
är symtomen som är allergin. Konstigt! Jag frågar immunologen Vera Steiskal, vad hon tycker: 
”Jag håller med Apoteket. Testet används av samtliga allergologer för att se om det föreligger risk för allergi. Om man inte exponeras, behöver man inte ha symptom just då. Likaså mäter MELISA sensibiliseringsgrad och positivt svar visar pågående allergi eller risk om man exponeras mot allergen i framtiden. Läkare vill helt enkelt inte dela patienter med Apoteket!”
Är det så eller talar även hon i egen sak? -Nej, det är fakta, säger hon, allmän kunskap som inte har specifikt med hennes MELISA-test att göra, som i huvudsak mäter känslighet mot metaller, något som inte ingår i Apotekets allergikoll, men som har satts i samband med många olika symp-
tom, allt från lokala till systemiska, och sjukdomar som många (ännu) inte förknippar med sensi-bilisering (och därav orsakad inflammation), t ex fibromyalgi och depression.  
(Se Fibromyalgi-av-metaller & Depression-av-metaller &  Medicinskt-mysterium)  
P.s. Ovan handlar det om blodtester, läs även om tveksamma och potientiellt skadliga hudtester i Dumma-dermatologer! BLOGGPOSTA permalänk Apotekets allergikoll??

TOXISKA TANDPLASTER!

Noll ekotänk hos tandvårdstalibaner! 

DÖD ÅT DENTALDIKTATUREN skulle det ha stått på mitt plakat i dag om jag hade varit ute och demonstrerat. Det var jag faktiskt 1991. Då handla-de det om det gråsvarta amalgamet. Nu om de betänkliga vita alternativ,
som vi förväntas välja mellan, för att vi inte längre får tillgång till det snälla (också vita) material som bl a jag sen år 2000 delvis tuggar med*. 
.-Sånt där vitt som dom använder nu, svarar den allergiske vännen P. när jag frågar vad han har fått istället för sitt kvicksilver-amalgam. Hm?? Kan det vara vit glasjo-nomercement (används mest på barn**), eller vit keramik (finns inte som fyllning***)? Mest troligt är att han har fått vita allergiframkallande kompositer (=plast) i munnen! 
Att dentala plaster kan orsaka allergier har man känt till länge, och det bekräftas nu åter i en rapport från Universitetet i Oslo, där man har testat några av de i den offentliga tandvården vanligast förekommande kompositmaterialen, däribland den flitigt använda 4U från Nordenta som var sämst och hade högst cytotoxicitet (giftighet för celler), något som kan leda till kontaktallergier hos patienter och tandvårdsanställda. Detta gäller även Filtek Fill Flow**** och Tetric Bulk Fill****.
Norska Helsedirektoratet är särskilt bekymrade över de skadliga ämnen som barn och unga kan utsättas för. (dental24/rapport-kompositer) (webtannlegen.no)
Det bekymret skulle de ha sluppit om inte tandvårdstalibaner ostört hade tillåtits utmanövrera fyllnadsmaterialet Doxadent* från marknaden, då det varken är allergiframkallande eller hor-monstörande, något som det också har varnats för på sistone, se Potent-plastfyllning!
I ett mail skriver en inte helt obekymrad mamma med en son som har flera tandhål 
”Det är så oerhört svårt detta och så synd att det inte finns bättre alternativ. Håller helt med dig om att tandläkarbranchen ligger efter med ekotänket. Kanske är det inte heller så många som efter-frågar ”giftfria” alternativ på grund av att man ofta inte har någon aning om vad tandläkarna gör. Allt som sker där i tandläkarstolen känns så komplicerat och hemligt. ”
Ska det vara så eller ska vi gå man ur huse och kräva medbestämmande när det gäller vilka kriterier som ska gälla för de material som vi ska ha i våra och våra barns munnar?? 
P.s. Är det talibantänk som har lett till att dentala-material-är undantagna-från-nytt-regelverk?
*) Se Klimatsmart-fyllning o. Dax-for-Doxadent! Läs om hur Ap-fonderna förlorade miljoner (i onödan) i Dax-for-doxa-nu **) Att glasjonomercement läcker aluminium nämns inte av 1177.
***) Dentala keramer förekommer som s.k. inlägg, och i kronor och broar.
****) Tetric tillverkas av IcoClaar Vivadent, Filtek av ESPE/3M. 
Se även Vad-ar-kompositer? BLOGGPOSTA permalänk Toxiska tandplaster!

MISSTÄNKT MIKROPOPPÅSE!

Felaktigt om FTOH-test!

Påsar med mikropopcorn är ofta impregnerade på insidan med fettavvisande s.k. fluortelomerer som FTOH, som i kroppen kan omvandlas till miljö-giftet PFOA* (”Teflon-ämnet”). Det har forskaren
Helena Nilsson visat (se Impregnering i hjärnan)
(Se även miljogift-i-mikropopcorn)
Finns FTOH även i påsar med ekologiska mik-ropopcorn från YUM-KAH. frågade jag importören (Ekologistik) för en tid sen (Se inlägg), vilket ledde till att jag fick ett certifikat på franska från underle-verantören, test på tungmetallemissioner** och produktblad på limmer som har använts i påsen (typ polyvinylacetat och akrylat), men inget om fluortelomerer. Därtill ett påstående så skumt att jag mailade det till nämnda Helena Nilsson som svarade: ”Leverantören skriver att inget labb kan analysera FTOH. Det är totalt felaktigt. Jag och många andra har gjort det många gånger.”
Bad importören om kontaktuppgifter till tillverkaren i USA som bl a visade sig ha en helt
BIOLOGISKT NEDBRYTBAR mikropopcornpåse i sitt sortiment. (packagingconcept).
En sådan kan inte innehålla ovannämnda gifter. Varför används inte den i YUM-KAH, frågade jag importören, som svarade att man ska undersöka möjligheten. Jag har inte undersökt vad den håll-bara mikropopcorn-påsen innehåller, men nån nyfiken läsare kanske känner sig manad?  
*) PFOA finns på EUs Kandidatlista för särskilt giftiga ämnen, som är informationspliktiga till konsument vid förfrågan. Gäller detta även ämnen som FTOH som kan omvandlas till PFOA?
**) Misstänker att tungmetaller kan finnas i färgen på påsarna (?) 
BLOGGPOSTA permalänk Misstänkt mikropoppåse!

FÅNGNA I FRIHANDEL??

Jag vill nog hellre ha fulhandelshinder

När Chachapoya-folket i Perus bergstrakter idkade fri handel med såväl kustindianer som folk i Amazonas under åren 500-1.500 (svtplay/3) kräv-des inga frihandelsavtal (varför gör det det nu?), och jag betvivlar att man lät frakta hem sådant som redan fanns i den egna regionen (varför gör nutida folk det?). Inte heller tror jag att handeln störde inflytandet över de egna resurserna. något som påstås ske i
Colombia där det är förbjudet-att-byta-sälja-o.-lagra-egna-frön-efter-frihandelsavtal-med-USA,
och där bönderna tvingas köpa certifierade frön från ex. Monsanto? Ska det vara så vill jag hellre ha protektionism eller ett embargo. Ett sånt som Kuba har utsatts för i ett halvt sekel. Jobbigt, men kan det även ha gynnat utvecklingen av alternativa metoder inom t ex medicin och mer hållbar, kreativ användning av resurser? När jag ställde frågan 1996, ansåg någon att jag spred kommu-nistpropaganda. Vad sprider jag nu när skriver om sånt jag inte är så särskilt insatt i?  
Är det insikter som gör att många nu fruk-tar frihandelsavtalet TTIP mellan USA och EU, där
förhandlingar lär ske bakom lykta dörrar*, och som
enligt en artikel i Miljomagasinet. främst innebär frihet för globala företag? Èller är det fördomar att företag enligt avtalet kan stämma stater som vill stärka sitt miljöskydd**. Om inte vill jag nog hell-
re ha lite handelshinder, så man slipper den Tro-janska TTIP-häst som Jordens Vänner varnar för,
men som Regeringen* inte har sett.
En global-protest-mot TTIP äger rum i dag 18/4, och här finns en protestlista mot vad man kallar fulfrihandel: skiftet/kamp/ttip. Låter som ett passande ord för EUs export av subventionerade livs-medel till Afrika, som hotar den inhemska matproduktionen (Europaportal o.forumsyd/EPA)
*) EU publicerar löpande info. om TTIP, enligt Regeringen som ser positivt på avtalet.
**) Enligt Svenskt Näringsliv är detta en av 11-myter-om-ett-frihandelsavtal-mellan-EU-och-USA! 
(foto 1 fotoakuten) (protektionism vs friha?) BLOGGPOST permalänk Fångna i frihandel??

SVÅRA SEPARATIONER…

Nytänk var ångestskapande!

Den parfymerade f.d. ”då-och-då-älskaren”, som jag inte tålde, 
(se inlägget ”Parfym-som-potensmedel”) ringer oväntat.
-Du hade inte helt fel, säger han. Nähä!
-Jag har blivit mer försiktig och läser innehållsförteckningar. Jaha!
-Det var över ett år sen vi hördes vid! Ja, det var det!
En del behöver längre tid än andra. 
Deras inre GPS* tycks alltid leda dem till typ samma hylla på Ica Maxi där de alltid plockar ner typ samma stinkande familjeschampo i kundkor-gen, inte för att det är så himla bra, utan av gammal vana. Fördelen är att de slipper tänka och spar energi. Nytänk däremot kan vara mer energi-krävande. Ibland till och med ångestskapande. 
-Min separationsångest handlar inte bara om människor, säger parfym-älskaren.  -Den handlar också om vanor, ideer och prylar. (Precis vad jag misstänkte, då jag vet att han vid 8-månaders ålder blev bortlämnad i lika många månader.) 
För ett år sen ville han varken separera från mig eller från kemdofterna och föreslog därför att vi skulle fortsätta träffas på caféer eller utomhus, där man kan hålla ett lagom fysiskt avstånd (han ville  ju inte göra mig sjuk, sa han), men då hade jag redan fått nog. 
När vi ses får jag en överraskning. För första gången är han faktiskt helt parfymfri (ser piggare och lite snyggare ut, verkar mer fokuserad), och som om det inte vore nog, säger han: 
-Jag har bara några få amalgam kvar nu. Aha. han törs separera från dem också. Inte illa!
Men inte kan väl hela 50 procent av svenska konsumenter lida av separationsångest, tänker jag, när jag hör i Plånboken i Sverigesradio att det är så många som INTE ENS VILL VETA vad maten de äter innehåller och hur den påverkar hälsan och miljön!   
*) Vår inre GPS, som kan bidra till vanans makt (?), finns i hjärnans hippocampus. Se länk sist i Plågsamt-plastskrap! Foto 1: wiki/Hippocampus Foto 2: Coop Supermarket.  
BLOGGPOSTA permalänk Svåra separationer…

MULLIG AV MOBILEN??

Fiskar blev småmulliga! 

Fiskar använder väl inte mobil, tänker du kanske. Överdrivet, tänker jag  när jag ser rubriker som
”Din mobil kan göra dig fet” (cellphonefat). Hur ofta ser man smällfeta smartphonesurfare??
Det handlar inte om brist på motion, utan om två flamskyddsmedel med brom respektive klor som
forskare vid University of Houston, kopplar till
fetma. Men har man inte tagit bort värstingmed-len? Hur vågar de misstänkliggöra människans
bästis? Inte bara den visar det sig. (UH.edu/news)
Forskarnas belägg för sin mullighetstes:: 
1. Vi andas ofta in damm som innehåller flam-skyddsmedlen tetrabrombisfenol A* (TBBPA) och tetraklorbisfenol A (TCBPA), som används i datorer, mobiler, tv-apparater, surfplattor, m.m. 
2. Zebrafiskar som forskarna utsatte för låga doser av ämnena i 11 dagar blev tyngre och fick högre BMI än icke utsatta zebrafiskar, trots att båda grupperna åt kolesterolrik mat. 
3. Barn, som spenderar mycket tid på golvet (där elektronikdammet ofta hamnar), har högre halter av TBBPA och TCBPA i blodet än vuxna.   
4. Ämnena är vanligt förekommande, och enligt forskarna tillverkas årligen ca 150,000 ton TBBPA och 10,000 ton TCBPA (globalt?)
5. Ämnena innehåller bisfenol A, en känd obesogen, typ ett ”förtjock-ningsmedel”  (kan den påverka självständigt fast den som här utgör en del av en större molekyl?) 
6. Mullighetsmekanismen består i att TBBPA och TCBPA aktiverar hormonreceptorn PPAR-gamma som omvandlar stamceller till fettceller. Forskargruppen, som är först med att testa detta på levande organismer, tror att flamskyddsmedlen kan vara utlösande faktor vid fetma.   
Det kanske de kan vara, men man nämner inte att ämnena inte bara finns i elektronik utan även i ex. möbler och textilier**, särskilt i USA, där t o m amningskuddar kan vara bromerade* (npillows).
2011 varnade 145 forskare för-bromerade-och-klorerade-flamskyddsmedel, då de har ”gemen-samma ofördelaktiga egenskaper”, så man får hoppas att de företag (t ex Apple) som numera dissar ”brommisar” (typ TBBPA) inte har ersatt dem med någon mindre känd ”kloris” (typ TCBPA), som inte ens Svanen Miljömärkning verkar ha koll på, se mailsvar:
 I Svanens kriterier för TV och datorer finns denna formulering: Flamskyddsmedlet tetrabrom-bisfenol-A (TBBP-A) får inte tillsättas. TCBPA nämns inte direkt i kraven. Om TCBP-A sedan indi-rekt förbjuds genom våra kravformuleringar har vi inte kunskap om idag. Mvh Brita Forsström”.
*) Tetra betyder fyra. TetrabrombisfenolA betyder ’fyra brom och en bisfenólA’. Hm. Rimmar (nästan) på ”fyra bugg och en cocacola”. **) Kanske lossnar kemikalierna lättare från tyger o.d.?
Se även Hur-gron-ar-paddan? BLOGGPOSTA permalänk Mullig av mobilen??

Subscribe to RSS Feed