https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

VÄRSTINGAR I VATTNET!

Dricksvattnet inte så rent som vi tror…

Okända miljögifter i svenskt dricksvatten!
Det är kommunerna  som bär ansvaret för dricksvattnet, men de bara koll på det begränsade antal ämnen de oftast väljer att testa för, och när förekomsten av miljögiftet PFAS (teflonliknande ämnen) testades nationellt fann man det i   av 4 vattentäkter.
”Vi övervakar fel saker på fel ställen med fel metoder”, säger Carola Lindeberg vid Vatten-myndigheten till Sveriges Radio. Hon vill att man på ett nationellt plan tar större ansvar för en riskbedömning så att vi har koll på vårt vatten.
Tagg: dricksvatten dricksvatten PFAS PFAS miljögifter miljögifter Foto: Christine Olsson TT
BLOGGPOSTA permalänk Värstingar i vattnet!

AMALGAMFÖRBUD I EU?

Förslag på amalgamstopp 2021!

Det föreslås nu att det kvicksilverhaltiga tandlagningsmaterialet
Amalgam förbjuds till 2021 i EU, med definitivt stopp den 31 december.
Från den 17 juli 2017 ska amalgam inte längre få sättas in i barns mjölk-tänder eller på gravida och ammande kvinnor. (Notera att kvicksilver från moderns amalgamfyllningar sprids till fostrets blod på ett par dar, se Apan fick amalgam)
Förslaget ska de folkvalda rösta om och det kan förstås hända saker innan dess. P.s. Amalgam är sedan 1 juni 2009 (med några få undantag) förbjudet i Sverige.
Tagg: amalgam förbud EU amalgam förbud EU BLOGGPOSTA  permalänk Amalgamförbud i EU?

.

FARLIGA FOPPATOFFLOR?

Ftalater & Foppaförvirring

Grannens 5-åring visar stolt sina nya knall-rosa skor, s.k. foppatofflor, som har fått sitt namn efter ishockeyspelaren Peter ”Foppa” Sjögren som an-vände sådana för att avlasta en skadad hälsena, och var leverantör för skorna i Sverige till 2010
Säljs dylika hormonskor fortfarande, tänker jag, och ser framför mig hur horder av lössläppta ftalater kryper in genom den tunna huden på bar-nets fötter (slurp, säger det), tas upp i blodet, och gör så att hon hamnar i puberteten vid typ åtta*!
Jag minns ju larmet 2012 när Kemikalieinspektionen hittade ftalater i halter på upp till 69 % i plastskor (mjukgörande ämnen som är förbjudna i leksaker och barnartiklar, men inte i barnskor!!) samt tungmetallerna kadmium, bly och lite tennorganiska föreningar.
-Larmet handlade om billiga foppaimitiationer, inte äkta Crocs, förklarar en säljare i en skobu-tik, där jag finner att dessa Crocs inte alls luktar så illa som de sannolikt skulle ha gjort om de bestått av PVC-plast, den med massor av ftalater. som många tycks ha föredragit av prisskäl, vilket gjorde att försäljningen av äkta Crocs minskade avsevärt. Foto: brandos/crocs
—————————————————————————————-

Är äkta foppatofflor ofarliga?

Av rapporten från myndigheten framgår att det inte finns några farliga ftalater i Crocs – utom i sulan där man hittade den hormonstörande ”barnförbjudna” ftalaten DEHP i en halt om 0,05 vikt-procent, vilket t o m är tillåtet i leksaker och barnavårdsartiklar (där gränsvärdet är det dubbla), och som inte ens omfattas av informationsplikten till konsument enligt den s.k. kandidat-listan där gränsvärdet också är 0,1 %. (Reach och varor)
Crocs består till största delen av EVA
, etylenvinylacetat, läser jag på
wiki/Crocs. Hm. Det är väl typ samma material som neopren som används i dykardräkter (se foto)? Är EVA ett ofarligt material?
Svar från Kemikalieinspektionen:
”Utifrån den information ni lämnat och den allmänna information som finns tillgänglig om materialet är det inte hormonstörande och/eller innehåller/-
avger andra skadliga substanser. Beroende på tillverkare och tillverk-ningsprocesser kan man inte säkert veta att ingående ämnen i materialet alltid är desamma. För att få veta vad materialet innehåller är det säkrast att fråga tillverkaren.”
Mvh Helena Kramer.
—————————————————————————————————————–
*) Allt tidigare pubertet. Ftalater kan även orsaka allergier, och påverka fortplantningen (kemi.se).
Se även Fy fan för ftalater och Living green 2012: Är Foppa-tofflor giftiga?
Tagg: Foppatofflor Foppatofflor Crocs Crocs EVA EVA hormonstörande ftalater hormonstörande ftalater
BLOGGPOSTA  permalänk Farliga foppatofflor?

HITTA HORMONBOVAR!

Forskare vill förbättra EU:s hormonkriterier!

EU-kriterier missar farliga ämnen och svenska forskare har tillsammans med 20 forskare från andra EU-länder, USA, Kanada och Australien utvecklat en ny bättre metod för att identifiera hormonstörande ämnen än den som nyligen presenterades av EU, som inte ens fångar upp den så vanligt förekommande bisfenol A-boven. (se Kritik mot kriterier!)
Med den nya metoden, SYRINA (Systematic Review and Integrated Assessment) kan man en-kelt avgöra om tillgängliga data är tillräckliga för att klassificera en kemikalie som hormonstörande.
Tagg: hormonstörande hormonstörande EU EU SYRINA SYRINA
BLOGGPOSTA permalänk Hitta hormonbovar!

GLÖM GLASSARNA!!

Mest tillsatser i Magnum!

Det här innehåller glassarna, skriver Metro.
Vad sägs t ex om citronsyra tillverkad av socker och mögel?. Dyraste glassen – GB:s Magnum – innehåller mest tillsatser. De behövs enligt fabri-kanterna, men ekologisk glass innehåller betydligt färre och köper man närproducerad färsk glass så innehåller den ofta inga alls. P.s. Och tänk om man rentav blir Tjock av tillsatser?
glass glass tillsatser tillsatser BLOGGPOSTA permalänk Glöm glassarna!

MER BEKÄMPNINGSMEDEL!

Utvecklingsländer över-
sköljs med pesticider!

Finns det en annan väg?

Mest kemiska bekämpningsmedel används i Kina, följt av USA, Argentina och Thailand enligt FN:s Food and Agriculture Organization (se bild).
Brasilien, som ligger på 5:e plats, har blivit den största pesticidförbrukaren bland U-länder* (mest i odling av soja, citrus och bomull), och Thailand och Bangladesh har fyrdubblat sin förbrukning sedan början av 1990-talet, medan Ghana, Etio-pien och Burkina Faso, som är relativt nya på bekämpningsmedelsarenan har tiodubblat sin.
Italien och Frankrike är värst i Europa men många pesticider som är tillåtna i övriga delar av världen är förbjudna i EU.
Varje år används 3,5 miljarder kilo bekämpningsmedel, i.e. ogräsmedel som glyfosat, insekts-gifter och svampmedel, på frukt, grönsaker och säd. Nackdelar: bin försvinner, ekosystem skadas, arbetare och barn kan skadas på kort och på lång sikt. Vox/developingworld-pesticides

Mindre bekämpningsmedel!

Det finns en annan väg, menar professor Jules Pretty, vid University of Essex i United Kingdom, som har studerat hållbart jordbruk i 25 år. Bönder kan minska användningen av pesticider utan att sänka produktionen, ibland genom att använda metoder som är tusentals år gamla.
Om tillräckligt många bönder i tillräckligt många länder kan lära sig bruka jorden enligt metoder som IPM (Integrated Pest Management), kan världens beroende av pesticider minskas.
2015 publicerade Pretty med kollegor en analys av 85 fältprojekt i 24 länder i Asien och Afrika som har använt IPM tekniker och minskat användningen av pesticider, samtidigt som skördarna har ökat. 30 % kunde helt avstå från pesticider, bl a med hjälp av växelbruk och ferromonfällor.
Det finns stor hållbarhetspotential i U-länderna, menar Pretty. Utbildning är nyckeln. Till Vox säger han: ”Vi erbjuder både stora och små bönder möjligheten att säga ‘Vi vet vad vi ska göra och vi behöver inte pesticider”"
P.s. Läs även om den nya ekologiska pesticiden och Imse vimse insektsgift (helt naturligt)
*) Vad som är ett U-land är något oklart. Hör Kina dit? Det är i varje fall inte ett MUL-land, se
Minst utvecklade. Wiki Wiki/HDI Tagg:  ökning bekämpningsmedel ökning bekämpningsmedel U-länder
U-länder IPM IPM hållbart jordbruk hållbart jordbruk Jules Pretty Jules Pretty
BLOGGPOSTA permalänk Mer bekämpningsmedel!

ÅTALBAR ÅTERVINNING!

Plaståtervinning polisanmäls!?

Swerec AB i Värnamo, som enligt avtal ska återvinna 80 % av insamlad plast, har bara återvunnit under 40 % och fuskat med redovisningen. Se fusk med plaståtervinning! Polisanmälan övervägs.
Företaget har inte bara hand om den svenska plaståtervinningen utan även den norska. Hm. Påminner lite om när 30 ton kvicksilver från batte-rier, som skulle deponeras i Tyskland 2012, istället hamnade på den ille-gala världsmarkanden. (Kriminellt kvicksilver 2)
Tagg: fusk plaståtervinning fusk plaståtervinning hBLOGGPOSTA permalänk Åtalbar återvinning!

OLOVLIG DEODORANT!

Triklosan i 16 spraydeodoranter!

Det antibakteriella ämnet triklosan finns i 16 vanliga spraydeodoran-ter, konstaterer danska konsumentrådet Taenk Kemi.
Triklosan är misstänkt hormonstörande och giftigt, (särskilt för vatten-levande organismer), och enligt Kemikaieinspektionen inte ens särskilt effektivt mot bakterier. Det är sedan februari 2016 förbjudet i EU i bl a hygienprodukter. .Läs mer: EU-beslut triklosan
Tagg. triklosan hormonstöraden triklosan hormonstöraden förbjudet förbjudet
BLOGGPOSTA permalänk Olovlig deodorant!

GLYFOSAT GODKÄNNS!

Ny rond med Roundup!

Trots att EU-kommissionen inte fick majoritet för att förlänga tillståndet för misstänkt cancer-framkallande ogräsmedlet glyfosat (som bl a finns i Roundup) som går ut i morgon, förlängde man det ändå, men ‘bara’ med 18 månader istället för de 15, 10 eller 7 år som tidigare föreslagits. Är det dags för Roundup-(miss)brukare att börja avgifta?
(Foto Greenpeace Twitter) Läs mer: Lantbruk/glyfosat godkänns (Se även Roundup-Roulette!)
Tagg: Roundup Roundup glyfosat godkänns 18 månader glyfosat godkänns 18 månader
BLOGGPOSTA permalänk Glyfosat godkänns!

SKUM SKOTILLVERKNING!

Skobranschen ligger efter

Oklara villkor i skobranschen, enligt en rapport från ”Change your shoes”. Låg transparens när det gäller arbetsvillkor och miljö, samt noll spårbar-het försämrar konsumentens möjlighet att skydda sin hälsa.  Bara nio av 23 skoföretag har publi-cerat offentliga hållbarhetsrapporter.
Tolv av de 23 företagen svarade på enkäten från Change your shoes.. Bland de som inte svara-de finns Birkenstock, Camper och Ecco, den sistnämnda uppger dock i ett mejl till TT att man för en dialog med organisaitonen.
Tre företag, Adidas, Eurosko och El Naturalista, har processer för att kunna sätta igång ett håll-barhetsarbete. Sex företag, däribland Deichmann och Nilson Shoes har gjort ”vissa ansträng-ningar”. Bara nio av 23 skoföretag har publicerat offentliga hållbarhetsrapporter.
BLOGGPOSTA permalänk Skum skotillverkning!

Subscribe to RSS Feed