https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

CANCER AV KONSTGRÄS??

34 unga målvakter fick lymfom eller leukemi!

I kväll spelar svenska herrar i final i EM U21 på naturgräs, medan VM-damerna i Kanada fick spela på konstgräs. Diskriminerande, ansåg internatio-nella toppspelare, då det medför ökad risk för sår-skador på benen och sämre spel, och hotade stä-mma  FIFA (svt), som stod fast vid sitt beslut (ab). 
Ett cancerlarm från USA i höstas gjorde ingen
skillnad. Det var då som den bekymrade fot-bollstränaren Amy Griffin vid University of Wash-ington framträdde i tv-nyheterna (nbcnews)! 
Hon berättade hur bestört hon blivit när hon år 2009 besökte två målvakter med non Hodgkins lymfom (Lymfkörtelcancer) som fick kemoterapi på
sjukhuset i Seattle, och en sköterska tittade ner på den unga kvinnan som Griffin satt med och ut-brast: Säg inte att du är målvakt. Du är den fjärde målvakten som har kommit hit den här veckan!
Som tränare i snart 30 år, hade Griffin först under de senaste 15 åren noterat att allt fler spelare, framför allt målvakter, drabbades av cancer. Nu började hon fundera över möjliga orsakssamband. Var det cancerframkallande ämnen från konstgräset (som består av nedmalda bildäck och lite annat smått och gott) som gjorde målvakterna sjuka?
Målvakten, som ofta kastar sig på marken, är i konstant kontakt med konstgräset, och därmed mer utsatt för eventuella olämpliga ämnen, än övriga spelare. Ett moln av däckpartiklar och granulat (smulor) rivs upp och hamnar i skrubbsår och munnar. Hon frågade sig också om dessa syntetmaterial, som nu finns i tiotusentals parker, lekplatser och skolgårdar, är säkra för barn. 
Griffin har sammanställt en lista med 38 amerikanska fotbollspelare, varav 34 målvakter, som har fått diagnosen cancer. Blodcancer som leukemi och lymfom är vanligast förekommande. Ett dussin av de drabbade spelade i Washington, i övrigt finns de över hela landet.
Listan är inte vetenskaplig, konstaterar Griffin. Just det, och det är ändå relativt få som har drabbats i ett så stort land som USA, tänker jag, och skeptiker menar att finns få studier som be-kräftar misstankarna, och att det saknas data om alla ingredienser (se  sciencenews),  men tänk om man oftast får cancer-av-en kemikaliemix och konstgräset bara är droppen?
Det finns nu konstgräs på hälften av amerikanska fotbollsplaner, och i Sverige spelas hälften av matcher i Allsvenskan på konstgräs (sr.se). Vi går åt fel håll, skriver kalmaranfallaren David Elm som vill se en en-gräsallsvenska-och-en-konstgräsallsvenska! 
Naturgräs är att föredra för spelets skull, anser radiosportens Håkan Mild (sr). Vad som på sikt är att föredra för hälsans och miljön skull är det få som bryr sig om i Sverige, utom Kemikalie-inspektionen som 2006 avrådde från användning av dylika syntetmaterial (kemi). Det nya hybridgräset, nån blandning av naturgräs och konstgräs, känner myndigheten inte ens till, men det förordas av nån (galning ?) vid namn Johan-esk-som anser att plast-ar-snabbaste-vägen-till-internationell-nivå. P.s. I USA fortsätter debatten om hälsorisker med konstgräs: marshfield0529.
Tidigare inlägg i frågan: Lortig-av-lekplatsen Ftalater-på-fotbollsplan Giftig-gunga-granulat
Cancer-av-konstgras Taggar: leukemi naturgräs BLOGGPOSTA  Cancer av konstgräs??

HYPERAKTIVA HJORTAR?

Tillåts på barn, ifrågasätts på djur!

Blir rådjur rubbade av permetrin på pälsen (precis som hundar av ett snarlikt nervgift*), frågar jag mig efter att ha läst följande fästing-mejl: 
”Hej Monica! Jag jobbar för det finländska rundradiobolaget YLE och har på sistone funderat en hel del på fästingar.
Permetrin är ett ämne som ibland nämns som en metod att motar-beta fästingar. En utfodringsmaskin som kallas 4-poster fungerar så att majskolvar eller dyligt placeras ut i stora hinkar i terrängen och när rådjuret eller vitsvanshjorten kommer för att äta av läckerheterna så ska den först tränga sitt huvud igenom någon form av skumgummirullar som är indränkta i permetrin. På så sätt får djuren permetrin på sin päls och blir fästingfria. I och med det har man brutit en av länkarna i fästingarnas livscykel.
Permetrin uppfattas av många som ofarligt, vilken är din åsikt? Du nämner permetrinet i din bok Impotensmadrassen, därför tänkte jag kontakta dig. Det är inte helt lätt att hitta kritik mot permetrin på nätet. Med vänliga hälsningar, Maria Nylund”
SVAR: Det har funnits viss kritik i minst 20 år, och det kommer gradvis mer, nu senast en studie som visar på ett samband mellan hyperaktivitet hos pojkar och s.k. pyretroider (se Impulsiv-av-insektsgift), där permetrin ingår, ett nervgift som även misstänks vara hormonstörande (endo-crindisrupt) och tillsammans med det insektsavvisande ämnet DEET**, kan ge skador på kom-mande generationer (s.k. epigenetiska skador) om djuret (här råttan) utsätts som dräktig (ncbi).
Permetrin är ett ganska otrevligt ämnesa Johannes Knulst, vid myndigheten Kemikaliein-spektionen, till tidningen FOF 2013 (Giftspridare-stoppar-fästingspridare). Därför var han tveksam till ett godkännande. Oklart om han har ändrat åsikt sen dess. Läkemedelsverket har i varje fall inte ändrat sin. Man godkänner permetrin i lusmedlet Nix på barn från 6 månaders ålder och för gravida och ammande, trots att det sedan flera år finns utmärkta giftfria alternativ***.  
Det kan det (väl?) finnas även när det gäller fästingbekämpning. Skulle t ex det naturliga original-medlet pyretrum (från crysantemum)  kunna ersätta den syntetiska kopian permetrin i 4-poster-maskinen. Är den förstnämnda kanske snällare mot vattenlevande organismer?
Eller är lösningen på fästingplågan att skjuta-bort-alla-rädjur-och-hjortar?.
P.s  4-poster-metoden används flitigt i USA, men säljs även i Kanada, Storbritannien, Holland.
*) Det är ett snarlikt ämne (cypermetrin) som har gjort hundar Farliga-av-fästingmedel
**) N,N-Dietyl-meta-toluamid, som bl a finns i myggmedel ***) De giftfria lusmedlen är dock dyrare.
Foto: fof.se BLOGGPOSTA permalänk Hyperatkiva hjortar?

CANCER AV KEMIKALIEMIX!

”Ofarliga” kemikalier bidrar till cancer!

I dag presenterades en ny omfattande internationell studie*, som visar att en kemikaliemix-kan-orsaka-cancer! En av huvudslutsatserna är att ett stort antal miljökemikalier kan bidra till uppkomsten av cancer, trots att de inte har klassificerats som cancerframkallande var för sig. 
Av tusentals kemikalier i vår vardagsmiljö valde forskarna ut 85 så-dana ”ofarliga” ämnen och analyser visar att 50** av dem ändå kan vara cancerframkallande i så låga doser som de som förekommer i vår närmiljö.
Det är väl det som kallas cocktaileffekten, se tidigare inlägg: Giftiga-giftermäl!
*)  Hela Halifax-studien: carcin.oxford **) Vilka är de nu inte längre så ofarliga 50? Hittar ingen lista. P.s. Ämnena på bilden är inte ofarliga. BLOGGPOSTA permalänk Cancer av kemikaliemix!

SKADLIGT SLÄCKSKUM!

Brandoffer vägrar betala för brandmäns okunskap

Svts utredning visar att brandkårens användning av farligt brandskum-ökar-trots-hälsorisker!
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) tror att det handlar om okunskap, eftersom det går lika bra med vatten, särskilt i bostadshus. 
Ansvaret är kommunens, men när skummet förstör dricksvattnet ris-kerar brandoffret att få betala kostnaderna! Det hände i en by nära Hudik-svall, och nu stämmer invånarna sin kommun. F.ö. undrar jag hur nån
nånsin ska kunna bo i ett hus som har skumbombats som visas i inslaget.
Brandskum hamnar också i brandmän, och i höstas beslöt MSB att
brandmäns blod ska testas för-gifter! I USA har man utvecklat metoder för att kunna identifiera komponenter i nya mystiska typer av brandskum med okända biverkningar. (cen.acs.org) Hm. Vore det inte enklare att kräva innehålls-deklaration?
I januari i år meddelades att Regeringen-vill-reglera-brandskum! Foto: Kemivärlden
P.s. I tv-inslaget används ordet ‘fluorämne’ vilket kan leda tankarna till fluortandkräm o.d, läs mer i  Fluorerad-förvirring! BLOGGPOSTA permalänk Skadligt släckskum!

UTSLÄPP I KLÄDBUTIK!

Sex till sjukhus av förpackningsgas!

I går meddelades att flera-fördes till-sjukhus-efter-mystisk-lukt-i-butik i Jönköping. De hade fått andningsproblem, och Räddningstjänst kom dit i full skyddsutrustning. Ämnet visade sig vara etylenoxid som frigjorts från en klädförpackning när den öppnades. (sr.se). Det används för att kläder inte ska mögla under frakten*. Hm. Det är sådana ämnen som jag inte tål ens i liten mängd (här måste det ha rört sig om rätt mycket).
Etylenoxid luktar svagt sötaktigt, enligt wikipedia. vilket för tankarna till den ”syntetiska kaklukt” som jag beskrev i inlägget Trojan-i-tröjan. Ämnet bildas även naturligt av typ växter, men det är i sterilisering o.d. som arbetsskador kan uppstå  (av.se). Etylenoxid är toxiskt att inandas och kraf-tigt irriterande på luftvägar och hud. Överexponering kan ge huvudvärk, yrsel, kräkningar och medvetslöshet. Klassas enligt IARC som känt cancerframkallande på människa**, och kan enligt EU påverka arvsmassan negativt. Ska man kanske ha gasmask på sig när man shoppar? Fast sånt slipper man väl (?) i varje fall idag. TREVLIG MIDSOMMAR
*) Antar att det är fuktigt i lastutrymmena (måste det vara så?), eller så skickar man iväg redan fuktiga kläder? **) Enligt en rapport från AMM i Lund är det dock inte så himla starkt cancerframkallande Tagg: klädbutik förpackningsgas
Foto 1: fotoakuten Foto 2 wiki. BLOGGPOSTA permalänk Utsläpp i klädbutik!

SKITER I SOPSORTERING!

Stoppa vinster i sopförbränningen!

Nu får det vara nog! Från och med i morgon ska jag börja rota i pap-perskorgar efter aluminiumburkar och slänga dem i hushållssoporna. Tillsammans med batterier, elektronik och annat miljöfarligt! 
Värmeverken verkar ju ha brist på sånt, eftersom de importerar och eldar-utlandskt-avfall-och släpper-ut-cancergifter. Det framgår av Svt:s
granskning*, och 2013 skrev jag om hur 47 anställda i Högdalsverket hade blivit sjuka sedan man börjat med sopimport. (Sjuka-av-sophantering)
Varför ska jag ägna massor av tid till att omsorgsfullt sortera varenda kapsyl när man importe-rar mycket värre saker och sen dumpar den giftiga-askan-på-allman-tipp (som i Linköping) så att den förorenar vattnet. Vi svenskar har tydligen blivit för duktiga på att sopsortera för att vi är rädda om miljön, och då passar kommunerna på att tjäna en hacka på att förstöra den. 
Hm. Fast nu ska det visst bli ändring! Vi-ska-lagstifta-om-soporna, säger Miljöministern.
Sköönt! Då kanske jag slipper bli miljöbov!?? *) Se Svt: Tuff-debatt-om-branda-sopor Svt-s-prover-avslojar-sa-giftigt-ar-vattnet Riksrevisionen-avfallskontroll-fungerar-dåligt 
tagg: sopförbränning sopimport BLOGGPOSTA permalänk Skiter i sopsortering!

IMPULSIV AV INSEKTSGIFT!?

ADHD hos pojkar av insektsmedel

En ny studie vid Cincinnati Children’s Hospital i USA visar på ett samband mellan ADHD och pyretroider som bl a används i lusmedel, i fästinghalsband för hund, i skogs- och jordbruk. Det finns flera olika pyretroider och de slutar alltid på ändelsen ‘trin’, ex.: permetrin*.
Pyretroider har ansetts säkrare** än vissa andra mer akut giftiga bekämpningsmedel, men tidigare studier har visat att de kan orsaka hyperaktivitet, impulsivitet och anormaliteter i dopaminsystemet i hjärnan hos manliga råttor. Dopamin är en viktig s.k. signalsubstans.
687 barn i åldrarna 8-11 och 12-15 ingick i studien, och pojkar med mätbara nivåer i urin av 3-PBA, en markör för exponering för pyre-troider, hade tre gånger så ofta diagnosen ADHD jämfört med poj-kar utan mätbara nivåer av 3-PBA. Hyperaktivitet och impulsivitet ökade med 50 procent för varje tiofaldig ökning av 3-PBA-nivån hos pojkarna. Något sådant tydligt samband kunde man inte fastställa hos flickor (sciencedaily).
Det kunde man däremot i en liknande pinfärsk studie, som i skrivande stund dyker upp i min mejlbox, där inga könsskillnader nämns, och där ett samband mellan två nedbrytningsämnen* från pyretroider och nedsatt kognitiv utveckling; verbal förståelse och arbetsminne hos franska barn kunde fastställas. (natureworldnews.com + sciencedirect)
*) Permetrin finns bl a i lusmedel (se Permetrin-på-apotek. & Lägre-iq-av-lusmedel) och som
Insektsspray-i-kabinen! Se även ADHD-av-insektsgift, Leukemi-lusmedel & Autism-insektsgift.
**) 3-PBA och cis-DBCA (det sistnämnda härrör specifikt från pyretroiden deltametrin).
P.s. Pyretroider tycks utsöndras inom ca ett dygn efter exponering (ehp). Hm. I den först-nämnda studien togs bara ett urinprov per barn (räcker det för att fastställa ett ADHD-samband?), medan man i den franska studien tog ett urinprov under fosterstadiet och ett vid sex års ålder. Foto: Icke så hyperaktiva pojkar! BLOGGPOST permalänk Impulsiv av insektsgift!?

MISSES MILJÖGIFTER (2)

Giftstruma av flamskydd!

Flamskyddsmedel används för att göra hemmen
mer brandsäkra*, säger en reporter i Vetenskaps-radion. som om det vore en ovedersäglig sanning.
Sant är det nog i varje fall att medlen utgör en riskfaktor för barn, att forskare vid Stockholms Uni-versitet har tagit kattblodsprover, samt att Jessica Norrgran disputerar på bromerade flamskydds-medel (PBDE) i katter på torsdag den 11/6.
Avhandlingen ingår i MISSE forskningsprojekt.
I en av artiklarna ((pubs) beskrivs analysresultaten av prover från 2010, där katterna antingen var friska eller hade sköldkörtelstörningen giftstruma.
I de sjuka katterna fann man högre halter av vissa PBDEer, något som styrker hypotesen att katters hälsostatus kan påverkas av ämnen som typiskt finns i inomhusdamm. 
(Katter har enligt MISSE-forskarna nedsatt nedbrytning av främmande kemikalier.)
Ett nästan** förbjudet flamskyddsmedel hittades i alla kattblodsprover. Det var BB-209, den fullt bromerade bifenylen (en s.k. PBB), som slutade produceras i Europa år 2000, och har reg-lerats i EU-direktivet RoHS sedan 2006. Man vet ännu inte om den kommer från damm, kattmat eller från kattsand (!?), men det ska undersökas. (Tidigare inlägg: Misses miljögifter!)  
*) Läs mer i kap. Flamskyddad i ‘Kemikaliebok’ ovan eller sök på bloggen.
**) Gränsvärdet för PBB:er i RoHS är 0,1 viktprocent, räknat på homogent material. Det är alltså  inte helt förbjudet eftersom det får finnas halter under 0,1 viktprocent, enligt Kemikalieinspek-tionen. Se kemi.se/RoHS Foto: MISSE BLOGGPOSTA permalänk MISSEs miljögifter (2)

CANCER AV 3G-MOBIL?

Fel slutsats av kemikalie+3G-studie? 

3G-innebär-cancerrisk, skrev Miljömagasinet nyligen. Hm. Hur är det med 4G och wifi och kan man bortse från giftpåverkan i sammanhanget?  
I en ny tysk studie utsattes fyra grupper möss för en cancerframkallande kemikalie.  Tre av grupperna bestrålades också med 3 G under hela sin livstid och fick cancer i levern eller lungorna, något som inte drabbade den fjärde gruppen. Hm. Men tänk om strålningen ”bara” var den utlösande faktorn? Och kan resul-taten, som forskarna hoppas, ”bidra till förståelsen av de upprepade undersökningar som visar på förhöjd förekomst av hjärntumörer hos flitiga mobilanvändare”, utan att kemikaliens roll beaktas? 
Vad är det för mystisk, namnlös kemikalie? Är det en som finns typ i mobiler, och om inte, kan man förvånta sig samma effekt av andra cancerframkallande kemikalier som vi frekvent utsätts för tillsammans med 3 G? Detta framgår (irriterande nog) vare sig av artikeln ovan eller av press-releasen från Universitetet i Bremen (jacobs-university/2015/tumor.emf). Eller av ncbi.nlm.
Frågar professor Alexander Lerchl, ansvarig för studien. Svar: Det är ENU, etylnitrosourea!
Vad sjuttsingen är det? Frågar också om mössen i de tre bestrålade grupperna skulle ha fått can-cer även utan ENU. Svar: NEJ. ENU – som få verkar veta vad det är* – var alltså förutsättningen!
ENU är inte bara cancerframkallande utan även akut giftigt + reproduktionstoxiskt, enligt före-tagens egna klassificeringar*. ENU skapades 1951 för att användas i forskning, bl a för att skapa en speciell musart för att studera påverkan av radioaktivitet och kemikalier och för att fram-kalla kromosomförändringar hos zebrafiskar som modell för att studera människor (wiki/ENU). 
Hm. Antar att resultaten av dylika studier, på något sätt är relevanta för oss i vår vardag, även om vi inte är försöksdjur som exponeras för just ENU. För att få klarhet i detta hade jag tänkt lusläsa studien** och ställa fler frågor till prof. Lerchl, innan jag publicerade detta inlägg, men det har jag tyvärr inte hunnit med. Kanske vill nån annan göra det? 
*) EU har inte klassificerat ENU, se även echa.europa **) 1-s2.0-S0006291X15003988-main
P.s. Wifi lär likna 3G enligt artikel 1 ovan. BLOGGPOSTA permalänk Cancer av 3G-mobil?

GIFTIGA BARNLAKAN!!

Cancerframkallande lakan återkallas!

Jysk-återkallar-giftiga-barnlakan som innehåller aromatiska aminer*. 
Hm. Låter som en oskyldig krydda, men är cancerframkallande och kan ge hudutslag. Finns förmodligen i Spiderman-trycket.
Det var när danska miljöstyrelsen gjorde ett stickprov som larmet gick, och Jysk stoppade försäljningen och drog tillbaka produkten. Hur många liknande produkter finns kvar på marknaden, månntro?
P.s. 2001 fanns det rikligt med aromatiska aminer i matförpackningar, skrev Ny Teknik  men inte nu väl? Finns även i hårfärg: lu.se. Foto: Tradera. Tagg: Giftiga barnlakan Jysk Spiderman.
*) Det finns tre typer av aromatiska aminer. De bildas bl a vid tillverkning av polyuretanplast, gummi (bc/aromatic-amines), nedbrytning av azofärger, varav några få är tillåtna i livsmedel Slv. Vá!? Inte de värsta väl? Nej, det verkar inte så (?): Översättn/amine (aktavara)
(kemi/aminer Wiki/Amin) BLOGGPOSTA permalänk Giftiga barnlakan!!

Subscribe to RSS Feed