https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

ÅTER TORSDAG KVÄLL!

Hoppas kunna publicera ett nytt inlägg imorgon!

Får många frågor från flera olika håll, så du som inte har fått svar än får ha lite tålamod. Särskilt långsam har jag varit med att svara på frågor på Facebook, men jag ska försöka bättra mig! 

POTATISCHIPS MOT PCB!?

24 olestra-chips om dan som detox!

Låter det för bra för att vara sant, är det oftast inte sant, brukar det heta, men tänk om det är sant att man kan bli av med det gamla, förbjudna giftet PCB (polyklorerade bifenyler) som lagras i kroppen, bara genom att käka chips med det syntetiska bantningsfettet olestra (sucros-polyester), som uppfanns 1968 och vars stora molekyl ger noll kalorier för att den inte
kan tas upp av kroppen. Men den kan ta med sig ett och annat på väg ut.
En ny klinisk studie vid University of Cincinatti visar att olestra kan snabba upp avgiftningen av PCB, som tillverkades av Monsanto i staden Anniston under 40 år och läckte ut i luft, mark och vatten. PCB sätts bl a i samband med diabetes och högt blodtryck. 
28 Anniston-bor med hög PCB-belastning deltog i studien 2011-2012. Hälften åt 12 potatis-chips per dag tillverkade med vegabilisk olja, och den andra hälften åt 24 chips per dag tillverkade med olestra. PCB-nivån hos de som åt olestra chips minskade med 8 procent, jämfört med 1 procent hos de som åt vego-chips. (Anniston Star) (Sciencedaily) Biverkningar? 
Olestra kan orsaka diarré, m.fl. mag-tarmbesvär! På en websida listas den som nummer ett bland skrämmande tillsatser (scary-ingredi). Den kan även försämra upptaget av viktiga nä-ringsämnen, t ex vitamin E, men i ovannämnda studie såg man inga allvarliga biverkningar. Hm, får en déjà vu-känsla. Har inte dylik olestra-detox uppnåtts i tidigare studier? Jo, i en råttstudie och kolla här - två dioxinskadade kvinnor i Wien avgiftades med olestra 1999, skrev nyteknik! 
Vår svenska dispensströmming med för höga halter dioxiner och PCB, kanske borde intas till-sammans med lite olestra-chips? (giftfri-midsommarmat) Fast man verkar inte kunna köpa oles-tra (olean-olja) i Sverige. Varför? I princip en död produkt, läser jag i olestra history! Är det så?
BLOGGPOSTA permalänk Potatischips mot PCB!?

GASANDE BABYMADRASSER!

Potentiellt skadlig spädbarnsbädd!

Nyligen sa Martin Timell i ett av sina många hemmafixar-program bestämt att ”barn ska sova på vanliga skumgummimadrasser”!
Och det är klart att de ska -  om man vill att de ska andas in flyktiga organiska föreningar! Ordet skumgummi är en förskönande omskrivning för skumplast = polyuretan. Ursprung: råolja!
En ny amerikansk studie bekräftar (åter) det jag kom fram till när jag skrev boken Impotensmadrassen, att skumplast läcker. 20 prover från nya och äldre madrasser av polyuretan med polyester testades och forskarna kunde identifiera mer än 30 flyktiga organiska föreningar (VOC*) i madrasserna, bl a fenol, linalool och parfymämnet limonen.
Bebisen kan utsättas för dubbelt så mycket VOCs som en människa i samma rum och kroppsvärme ökade emissionerna som var högst i den sovande bebisens andningszon. Nya mad-rasser avgav VOCs med en hastighet av 87.1 mikrogram per kvadratmeter och timme, medan äldre avgav VOCs med hastigheten 22.1 mikrogram per kvm/timme. Halterna flamskyddsmedel var högre i nya madrasser än i äldre, som å andra sidan kan innehålla nu förbjudna ämnen.
Ett barn andas in mycket mer luft i förhållande till sin kroppsvikt än en vuxen och sover mer.
Forskarnas slutsats är att madrassen, jämfört med andra källor, kan stå för en betydande del av be-bisens kemikalieexponering.  (newsmaxhealth/crib-mattress-chemicals) (sciencenews) 
P.s. Produkter som säljs i Europa innehåller inte alltid samma kemikalier som de som säljs i USA, även om de är samma märke, pga olika lagstiftning. Tidigare inlägg: Svindel-av-vaggan! 
*) Volatile Organic Compounds BLOGGPOSTA permalänk Gasande babymadrasser!

VARDAGSGIFTER I METRO!

Så sanerar du ditt hem från farliga kemikalier!

I förra veckan intervjuades jag av en journalist på tidningen Metro, och idag fann jag att man i den färdiga artikeln, Så-sanerar-du-bort-farliga-kemikalier, har sanerat bort även mig. Snopet! Men artikeln blev ju bra, och intervjun med mig har, enligt journalisten, inte varit förgäves, då man kommer att återkomma till ämnet senare. BLOGGPOSTA permalänk Vardagsgifter i Metro!

OM ATT PISSA I POOLEN

Urin + klor = farliga gifter!

Livsfarligt-kissa-i-poolen, skrev bl a Metro härom-dan. En biprodukt i urin kan reagera med klor-et och bilda kvävetriklorid (trikloramin) och cyano-genklorid, som kan ge upphov till lungproblem, på-verka hjärtat och centrala nervsystemet. Hm. Hur mycket kiss-sim krävs för att det ska gå så illa IRL?
Men att simma i klorerat vatten kanske inte är helt ofarligt även utan kiss, se inlägget babysim/blåscancer! (Fast spädbarn lär väl både kissa och bajsa i bassängen?) För att undgå klor-kiss-relaterade problem kan man göra som i Skärholmens-simhall - använda ett desinfektionsmedel gjort av vanligt koksalt. Fast det innehåller väl också klor? Ja, fast i form av natriumklorid (NaCl). Hm, men det kan väl ändå inte reagera med kiss?
En alternativ är att enbart använda kiss. Det lär ju vara bakteriedödande. Badpersonalen skulle kunna börja sin arbetsdag med att pinka i bassängen och sen kan badgästerna hjälpa till under dagen. Fast om kiss verkligen dödar alla baciller skulle  det ju inte förekomma några urin-vägsinfektioner. Vilket det gör. Och vid närmare eftertanke så kan kiss innehålla hormonstö-rande bisfenol A och andra otrevligheter som våra kroppar gör sig av med varje dag, och som man inte gärna vill få på huden eller i en kallsup. Så tänk efter innan du lättar på trycket!
Det har jag gjort (tänkt efter alltså) och jag har kommit fram till att det nog känns tryggare med koksalt. Det har ingen stickande lukt som bassängklor och Klorin och det är inte gulgrönt som giftig klorgas. Grundämnet klor i naturen förekommer ofta i salter som natriumklorid, en kemisk förening vars beståndsdelar älskar varandra och som det krävs stor ansträngning för att splittra (ensamma är de inte så starka (Kem,bindn.). Utvinning av klor kan orsaka miljöproblem, bl a kvicksilverutsläpp: kemi/klor. (wiki/Klor) (Poolklor) Klor ingår i plasten PVC samt i många farliga kemikalier och bekämpningsmedel. BLOGGPOSTA permalänk Om att pissa i poolen

NY BROMERAD VÄRSTING?

Senaste flamskyddsmedlet i damm

Andas du in molekylen till vänster? Risken finns om du har införskaf-fat nån elektronikpryl under de senaste två åren. Holländska forskare har nämligen upptäckt en ny typ av bromerat flamskyddsmedel,  2,4,6-tris(2,4,6-tribromofenoxy)-1,3,5-triazine (TTBP-TAZ) i plasten på 8 av 13 undersökta elektronikprodukter i nivåer om upp till 1.9 viktprocent, samt i damm i 9 av 17 undersökta hem, i storleksordningen 160–22150 nanogram per gram, mest på elprylar, så användningen av TTBP-TAZ (som man inte hittade i äl-dre plaster), kan vara utbredd. Hur utbredd är frågan och borde inte företag informera om brome-rade nytillskott? Det gör de inte, enligt artikeln Scientists-Uncover-New-Brominated-Flame
Det finns hundratals flamskyddsmedel varav ett 70-tal är bromerade, dvs har manipulerats med grundämnet brom (Br). Användningen av de senare har minskat. Ska TTBP-TAZ ersätta nån sån förbjuden hormonstörande s.k. PBDE*, vars egenskaper den, enligt en forskare i förstnämnda artikel, har vissa strukturella likheter med? Enligt henne behövs det fler studier för att fastställa om TTBP-TAZ är säker. Borde man inte ha fastställt det innan den hamnade i våra lungor?
*) PBDE är polybromerade-difenyletrar. (kemi.se) Elektrisk-o.-elektronisk-utrustning, RoHS
BLOGGPOSTA permalänk Ny bromerad värsting?

FIBROMYALGI AV METALLER

Hälften friska efter metallsanering!  

Idag har jag jätteont i ryggen, men jag har inte fibromyalgi (FM), mjukdels-reumatism, som medför stark och kronisk smärta vid tryck mot minst 11 av 18 s.k. triggerpunkter på kroppen. Fibromyalgi drabbar 0,5-6 procent av befolkningen i nordamerika och Europa, dock mest kvinnor. Trötthet, sömnsvårigheter, kognitiva problem*, stelhet, mm. ingår i symtombilden, och gör livet mindre muntert. Orsak okänd och ingen bot i sikte, eller?
Alla allergiska mot minst en metall!
En ny svensk studie bekräftar det som varit känt sedan 1990-talet; att det finns ett samband mellan metallallergi och fibromyalgi. 15 kvinnor i åldrarna 34-66, som hade haft FM i 2-29 år, deltog i studien. Samtliga hade amalgamfyllningar, 12 även guldkronor och/eller bryggor, och de flesta rotfyllningar. Blodprover togs och testades med MELISA®. Tio friska, åldersmatchade kvin-nor utgjorde kontrollgrupp. Samtliga FM-kvinnor visade sig vara allergiska mot minst en metall.
Nickelallergi var vanligast, följt av oorganiskt kvicksilver (finns i amalgamfyllningar), fenylkvicksilver (kan finnas i rotfyllningar), kadmium, bly, titan, tenn, m.fl. metaller. Endast kvinnor med guld i mun hade guld. och palladiumallergi. De flesta testresultat hos kontrollgruppen var negativa. 
Alla mår bättre efter livsstilsförändringar! (ncbi)  
Förbättringarna åstadkoms genom att tandlagningar av metall ersattes med metallfria sådana (keramer och kompositer) samt genom vissa livs-stilsförändringar, t ex undvikande av metallsmycken, då de kan inne-hålla nickel, som även finns i implantat, vissa tandkonstruktioner och som
förorening i amalgam, samt i kastruller, piercing, cigarettrök (som också innehåller kadmium), mm. (Många av kvinnorna var rökare.) Vacciner, avgaser och piller belagda med titandioxid***, utgjorde andra belastningar.
Efter fem år uppfyllde hälften av patienterna inte längre FM-kriterierna och tillståndet hos 20 procent hade objektivt förbättrats, medan 30 procent fortfarande hade FM. Tillståndet hos en titanallergisk kvinna i den sistnämnda gruppen försämrades dock efter att hon fått en krona av titan i munnen, som hon vägrade låta avlägsna, men samtliga upplevde att de mådde bättre 2,5 och 10 år efter åtgärderna, då graden av metallallergi avsevärt hade minskat. Studien visar att inflammation** orsakad av metaller kan vara en viktig faktor i utvecklingen av fibromyalgi.
Men kronisk trötthet då? 
Flera svenska studier (bl a Markusson et al) som jag skrev om på 90-talet visar att metallallergi är vanligt också hos patienter med CFS (även kallat M.E.).
- Det är en ny CFS-studie på gång, säger Vera Stejskal, huvudförfattare till FM-studien ovan. 
P.s. En ny fransk studie (Tournesac P.) med 100 FM/CFS patienter visar på liknande resultat. 
*) Kognitiva svårigheter: rfma.se  **) Inlägg om inflammatorisk depression-av-metaller! ***) E171
Teckning: monachosliv Foto: Vera Stejskal  BLOGGPOSTA permalänk Fibromyalgi av metaller  

SKOLRESULTAT & MILJÖ!

Är orsakerna externa?

Sverige ligger långt ner även i den nya PISA-undersökningen där problemlösningsförmåga och kreativitet har testats (sr.se). Finns orsakerna utanför skolan? Det misstänker läraren sedan nästan 40 år, Ingmar Ljungqvist. som har obser-verat de sjunkande resultaten och nyligen pub-licerade artikeln Rapport-från-ett-klassrum, där
tre möjliga orsaker föreslås; dålig kost, elektro-magnetisk strålning och en helt ny värderings-grund. Har han nån poäng? Eller finns orsakerna främst inom skolan/skolsystemet? I ett mail till mig nämner han ytterligare en möjlig orsak - kemikalier. Något även jag har tänkt på så klart. Men jag har också tänkt på Finland. Varför har man så bra skolresultat där, trots att den fysiska miljön sannolikt inte är så olik den i Sverige. Jag frågade journalisten Gunni Nordström, som bor där, vad hon tror. Vi får se vad hon svarar.
Foto: Ingmar Ljungqvist i klassen! BLOGGPOSTA permalänk Skolresultat & miljö!

SE GODHETEN FÖRE VALET

Filmen som Svt visar efter riksdagsvalet!

Jag har ännu inte sett filmen Godheten av Stefan Jarl, så jag vet inte varför Svt vill skjuta upp visningen till efter riksdagsvalet. Se den och bilda din egen uppfattning: youtube.com/watch.
P.s. Men jag har så klart sett hans förra film Underkastelsen som handlar om kemikaliesamhället.
BLOGGPOSTA permalänk Se Godheten före valet

GO’KVÄLL YXSKAFT IGEN!

Gör om mig till hållbar och råoljefri!

Det var tre år sen jag kollade på Gokväll-yxskaft i Svt, men när jag härom-dan råkade göra det igen blev jag inte mindre irriterad.(svtplay).
Visserligen pratade man om klimatkompensering av flygresor, men hur kompenserar man för de sannolikt beresta kläder med okänt kemi-kalieinnehåll, med vars hjälp man skamlöst gjorde om en kvinna, eller för de ohållbara petrokemiska parfymer* man enligt programledaren bör ha många av i sin s.k. doftgarderob, De var nog inte ekologiska, men man slapp åtminstone namn
och priser. Det slipper man inte när den lika irriterande Karsten Thurfjäll ännu mer skamlöst gör reklam för vin i radions ”Meny” utan att nämna ev. rester av insektsmedel, (sr.se), men det kans-ke inte behövs då det, enligt det mediekritiska P1-programmet Mediernas kritik av att Tv4 tog upp frågan förra året, handlar om ”irrelevant gift i glaset” utan betydelse i praktiken. Vilken tur..?
Vi släcker en timme ikväll för att signallera till makthavarna, enligt WWF (earthhour). Men att-släcka-lampor-ger-fel-signal eftersom inte alla på jorden har el, skriver elbranschen i Svd och vi-löser-inga-miljö-problem-ensamma, menar årets miljömäktigaste, Johan Kuylenstierna. Så varför inte tillsammanns med Go’kväll? Som hållbart ”göra-om-objekt”? Om han inte skulle behöva piffas upp,  kanske vissa miljöpartister skulle vara lämpliga kandidater (schlaug/skvaller) eller varför inte jag själv? Bara jag slipper petrokemisk prästkrage-lukt* (som en amerikansk kvinna uttrycker det, se nedan) i studion. (Moderna parfymer kan innehålla jättemycket manipulerad råolja)
*) ah-smell-fresh-as-petrochemical-daisy! BLOGGPOSTA permalänk Go’kväll yxskaft igen!

Subscribe to RSS Feed