https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

C-VITAMIN I KVITTON!

Vitamin kan ersätta bisfenol

Moderna kvitton av termopapper innehåller ofta det hormonstörande ämnet bisfenol A (BPA) som är för-bjudet i nappflaskor och lätt tar sig igenom huden.
Men nu ska BPA förbjudas i kvitton och biljetter.
I alla fall om Regeringens utredare Anders Turesson får som han vill (svd) (regering). Ämnet ska också bort från livsmedelsförpackningar 2020. 
Ett alternativ till BPA är BPS, bisfenol S (Kissar-du-bisfenol-s) som ännu lättare lär tas upp av huden. (Se även Hemligt-gift-i-kvittot!) Vad ska bisfenol A ersättas med, frågar jag Turesson. Blir det BPS?
- Nej, det vill vi inte ha! Det finns flera alternativ. Askorbinsyra är ett av dem, säger han. Vá det är ju C-vitamin, säger jag. Då får vi ju nyttiga kvitton. -Ja, ta ett kvitto mot förkylning, skämtar han. 
Samma dag meddelar EFSA, EUs Livsmedelsmyndighet, att man har kommit fram till att BPA inte är tillräckligt skadligt för att förbjudas, men att man ska sänka gränsvärdet. (svt) 
Ringer åter Turesson som står fast vid sitt förslag- -Men det blir svårare att hänvisa till livs-medelslagen med tanke på EFSAs besked, säger han.
(Mer om BPA & BPS i Hypotetiskt-hyperaktiv! BLOGGPOSTA permalänk C-vitamin i kvitton!

SKUMMA SKOLMÖBLER!

Allergisk elev sanerades bort!

Vi är också detektiver, skrev Lisa från Göteborg i ett mail. Hon och hennes man har genom att i smyg krypa under bänkar, mm i dotterns sko-la listat ut att de stinkande möbler som skolled-
ningen påstod var miljömärkta inte är det. Inte heller är de – som också har påståtts – av samma fabrikat (Kinnarps) som andra icke stinkande möbler i resten av skolan utan från Tranås Möbler. 
I projekt ”allergisanering” har skolan fått pengar för att köpa möbler till det specialanpassade klassrummet, trots att där redan fanns för flickan fungerande möbler! -Det enda man har sanerat bort är den
”allergiska” eleven, säger Lisa, då åtgärderna har medfört att den kemikalie-överkänsliga* dottern har tvingats stanna hemma från skolan sedan i november. 
-Möblerna luktar typ formaldehyd, och kanske nåt mer, säger Lisa.
Men för formaldehyd** finns det ju gränsvärden, säger jag. -När möblerna ställdes in, kan de ha överskridits. Det var riktigt vidrigt! Men nu är det säkert urvädrat så att det ligger under gränsvärdet. Men poängen är ju att särskild hänsyn skulle tas till särskilt känslig elev som reagerar på särskilt låga doser. Precis som nötallergiker reagerar på nötter i extremt låga doser, kanske rent av i utandningsluften från en person som tidigare ätit nötter.
Nu ska det i alla fall bli ändring! Möbeltillverkaren är med på noterna, liksom skolledningen.
(Det kan löna sig att vara detektiv.) Fast kommer barnet att tåla de nya möbler av olackad lami-nat som nu specialtillverkas? Laminat kan ju innehålla nästan vad som helst, och kommer de att ställas in helt nya utan att vädras och varför tar man inte helt sonika tillbaka de gamla fungerande möblerna? Alltihop luktar skumt.. En uppfoljning vore kanske på sin plats.
P.s. Se även vad Partilletidning skrev om fallet i förra veckan.
*) Flickan har enligt uppgift blivit känslig efter att ha bott i ett mögelhus.
**) Vad-är-egentligen-formaldehyd? BLOGGPOSTA permalänk Skumma skolmöbler!

SPÖKLIK STRÅLDEBATT!!

Tvärforska på kombi-spöken!?

I veckan var det spöklik debatt om elöverkänslighet, som Hanne Kjöller i en ledare* i DN jämför med spököverkänslighet. Att vissa spöken inte finns stämmer, men elektromagnetisk strålning finns och den är  fullt mätbar. Hur kan man då vara tvärsäker på att den inte kan spöka biologiskt**?
”Frågan är utredd på längden och tvären”, skriver Kjöller. Det är pre-cis vad den inte är, anser journalisten Gunni Nordström, som har bevakat
debatten i nära 40 år, och i en replik till den teoretiska fysikern Hanno Essén i Svt/opinion skriver:
”Kombinationen strålning och kemikalier har man nogsamt undvikit att forska om. Skulle man ha gjort det kanske de drabbade från 1980- och l990-talen hade fått sina arbetsskador godkända. Då hade de inte behövt uppleva den sortens arrogans och okunnighet som Hanno Essén ger uttryck för, när han i sin artikel om elöverkänslighet förvånar sig över att den så kallade bild-skärmssjukan uppstod först på 1980-talet i Sverige. Han glömmer att folk inte började arbeta med persondatorer förrän just på 1980-talet”.  Läs fortsättningen HÄR!
Kvicksilverfyllningar började
man med redan på 1800-talet. Ändå fokuserar Tandvårdsska-deförbundets ordförande Margaretha Molius på amalgamspöket som primär orsak till elöverkäns-lighet bland medlemmar i Bohuslaningen. I så fall borde väl folk ha blivit elöverkänsliga redan på 1910-talet när de första el-spökena installerades (belysning), och inte först på 1980- och 1990-talen, ofta efter felaktiga saneringar med bl a plast i munnen (varför misstänker man inte kom-positspökena?), och en historiskt unik explosion av okontrollerade dataspöken***? 
”Historien har visat att mycket som den vetenskapliga världen inte trodde på, senare visade sig ha fullt rimliga förklaringar”, skriver Molius.  Magsår visade sig t ex orsakas av en bakterie, fast man trodde det var stressrelaterat. Så enkla orsakssamband är det nog inte rimligt att förvänta sig att hitta i överkänsliga kroppar där hundratals kemikalier och tungmetaller spökar i blod, fettvävnad och proteiner, en situation som är evolutionärt ny. Eller kan man?
Och kan elöverkänslighet bli en religion, så att medier kan anmälas för typ hatbrott, något som föreslås i Tankesmedjan i P3 (sr.se), ett humorprogram? Betydligt mindre humoristiskt är mitt bidrag till debatten 2012 (som jag trodde skulle göra alla arga):  Kemiskt-elallergisk! 
I övrigt går den spöklika debatten igen. Det är ständig déjà vu. Samma argument varje gång. Kan man hoppas på ett genombrott snart? Annars får man väl förbjuda elöverkänslighet som man gjort med tiggeri i Norge så man blir av med problemet! (Se även Svt.aktuellt 8 min. in) 
*) Hanne Kjöller har anklagas för faktafel, osaklighet (wiki) och för att leva-på-en-annan-planet 
**) Det finns faktiskt djur som navigerar med hjälp av elektromagnetiska fält!
***) Bra att åtminstone de bromerade mega-spökena (PBDE) har förbjudits!
Bild: sf.se/Lilla-Spoket-Laban BLOGGPOSTA permalänk Spöklik stråldebatt!!

HYPOTETISKT HYPERAKTIV..

Bisfenol stör hjärnceller!

En ny studie från Calgary University (pnas) visar att det hormonstörande plastämnet bisfenol A, som är förbjudet i nappflaskor, liksom dess mindre kända syster bisfenol S, stör normal celltillväxt av neuroner i hjärnan, något som kan orsaka hyper-aktivitet. Åtminstone hos zebrafiskar. Då främst pojkfiskar, och hypotetiskt hos människan.
Men människor utsätts inte alls i samma grad, hävdar en amerikansk branschorganisation för kemikalietillverkare i en artikel i Washingtonpost, och dessutom utsöndrar vi fort ämnet, menar man, och då kan det ju inte vara farligt är den underförstådda hypotesen (= obevisat antagande). Det har dock blivit mer än en hypotes att hor-monstörande ämnen kan påverka biologiskt även i ytterst små mängder. Hur små är frågan. Kan t.ex. så lite som en biljondel-bisfenol-s  skada oss? Att olika mängd kan ge olika slags påverkan är en kvalificerad forskarhypotes*. Betydligt mer hypotetisk är frågan om bisfenol A:s oskadlighet.
Ämnet är dock inte tillräckligt skadligt för att förbjudas, enligt EFSA, EU:s livsme-delsmyndighet, hör jag nu i radion. Sanning eller hyperaktiv hypotes? Har man stressat, haft svårt att koncentrera sig och klättrat på väggarna när man har kommit fram till detta är frågan. Denna högst hypotetiska hyperaktivet gäller dock ej typ ADHD-barn som bevisligen ibland beter sig på nämnda vis. (En orsakshypotes är amfetaminbrist. Sök på ADHD på bloggen.) 
P.s. På sidan genteknik.nu läser jag (hypotesen?) att Ungefär 70 procent av alla sjukdomsgener i människa har sin motsvarighet i zebrafisk. Det är en av an-ledningarna till att zebrafisk de senaste åren har blivit allt populärare inom den medicinska forskningen.” 
*) det är nog betydligt mer än en hypotes, men hittar inte nån studie att länka till just nu.
(Se även Bisenol påverkar epigener)  BLOGGPOSTA permalänk Hypotetiskt hyperaktiv..

FLUORERAD FÖRVIRRING!

Är ordet högfluorerad lättbegripligt?

Högfluorerade ämnen i miljön ska begränsas, enligt Miljöministern i Svd 
Vad tänker du på när du hör ordet högfluorerad, frågar jag hälsomedvetne grannen Calle. Svar: -Jag tänker på tandkräm med mycket fluor i! Det gör nog inte myndigheten Kemikalieinspektionen som numera använder högfluorerad istället för perflourerad ”för att det kan-
ske ska vara lite mer lättbegripligt för gemene man”, men mannen Calle begriper varken eller.
Men Teflon vet han vad det är och han förknippar det inte med tandvård*. Fast varför inte för-resten? Ett snabbhärdande Teflonskikt** på tänderna kanske vore mer effektivt mot tandtroll än fluor? (mer om förvirringen ang. fluorerat (som teflon) o. grundämnet fluor i skidvalla &-fluortant
Vissa grundämnen som ex. kol och väte (kolväten) gillar att hänga och bilda olika molekyler ihop, men fluor är ingen polare de självmant skulle välja, och grundämnet fluor, som är typ lite ego, föredrar ofta att umgås med sig självt i naturen (som fluorid) framför att befatta sig med kol. Men det skiter kemister i när de tvångsplacerar fluor som ersättare för väte (i ett kolväte)!
Men skulle ju kunna tro att fluoratomer skulle ta varje tillfälle i akt att hoppa av ett så onatur-ligt arrangemeng, men det är precis tvärtom. Likt medlemmar i en religiös sekt, förlorar de snabbt sin personlighet och blir till en del av något större som HATAR vatten, fett, smuts och eld, varför många människor (och brandmän) älskar att ha denna molekyl på ex. jackor och i brand-skum, kanske för att de inte har upplysts om de långsiktiga nackdelarna, att den fäster på krop-pens proteiner, kan skada levern och sköldkörteln, orsaka tidigt klimakterium mm, och typ aldrig bryts ner! (Avprogrammering tycks bita föga på dessa kemiska, högfluorerade sekter..).
Perfluorerade ämnen är ett problematiskt samlingsnamn för (ca 800) fluorkarboner eller fluor-plaster (som de också kallas ibland), då prefixet ‘per’ betyder alla, dvs att alla väteatomer i kolked-jan har ersatts med fluor, vilket långt ifrån alltid är fallet*, men vad betyderr ‘hög’ i högfluorerad?
Samlingsnamnet PFAS används också, bl a av Miljöministern ovan och forskare (se Impregnering-i-hjärnan), men förkortningen kan lätt förväxlas med PFOS, en av två värstingPFAS***.
PFAS är inte ens entydigt. På Kemikalieinspektionens sida står ex. slutbokstaven S för olika saker (sulfonates resp. substances) i olika artiklar. Varför, frågar jag via mail. 
———————————————————————————————————————————-
SVAR:  Hej! Den här ämnesgruppen har ju inte varit aktuell så länge***, och sedan 2000 då intresset startade så har man insett att gruppen fluorerade ämnen är väldigt komplex. Det har där-för varit en succesiv utveckling av terminologin både i forskarvärlden och i myndighetsvärlden.
Beroende på när en text är skriven (och kanske av vem) så kan terminologin skilja sig åt. Beroen-de på språk så kan den också skilja sig åt (perfluorinated alkyl acids-PFAA; perfluorerade alkylsyror-PFAS). Dessutom har intresset under resans gång breddats från perfluorerade ämnen till att nu också inkludera polyfluorerade**** ämnen (t.ex. för att de kan nedbrytas till perfluorerade ämnen). Idag försöker vi använda PFAS för polyfluorerade alkyl substanser när vi skriver svenska texter, eller alternativt högfluorerad för att det kanske ska vara lite mer lättbegripligt för gemene man. Eftersom detta är ett dynamiskt område så lär terminologi-förvirringen bestå, och kanske ändras terminologin ytterligare med tiden. Mvh Bert-Ove Lund
*) Användning av ordet fluorering (fkarlson) om fluortandkräm bidrar till förvirringen. 
**) I en studie satte man in teflon i tänderna på apor, men jag kan inte hitta länken.
***) Värstingämnena PFOA och PFOS började (så smått) produceras i slutet av 1940-talet.
****) prefixet poly betyder många. Se även Miljögift-i-barnstövlar o. Scotchgard-skadar-säl! 
BLOGGPOSTA permalänk Fluorerad förvirring!

VANTAR UTAN LIDANDE?

Är det militanta vantar?

Det är kallt. Söker efter ekologiska vantar på nät-et. Hittar vantar utan lidande. Jättebra! Man vill ju inte orsaka lidande bara för att man fryser om händerna: greenlaces.  Men vá nu – de är ju av AKRYL!!? Ett slags plast! Råoljebaserad! Ökar koldioxidutsläppen! Förstör haven! Men akrylvan-
tar säljs ju överallt. Vad är det för speciellt med de här? Hm. Det kanske är militanta vantar, såna som orsakar lidande för att stoppa lidande?   
På vilket sätt är era plastvantar
 utan lidande, frågar jag butiken. Svar: ”Tack för ditt rara mail. Vi har i dagsläget inga ekologiska vantar eller hals-dukar utan jobbar företrädelsevis med återvunnet material i våra akrylvantar från Mandalou. Green Laces är ett veganskt företag som strävar efter att göra så liten miljöpåverkan som möjligt. Våra leverantörer tar fram bättre och bättre material och den senaste generationen konstläder är helt fritt från pvc:er, azofärgämnen och ftalater. Återkom gärna om du har fler frågor. Mev vänlig hälsning Nina Färdig”
Jag har återkommit och frågat vad det veganska konstlädret består av (ofta polyuretan) samt varför ex. ullvantar skulle orsaka lidande, vilket man antyder i sin marknadsföring  (jag lider inte när jag klipper mig).  Ur miljösynpunkt är det förstås bra med återvunnen plast, så länge den inte
blir till Plågsamt-plastskräp! Ett dilemma är att plast kan vara belastad med miljögifter från tidigare användning. Fast finns det egentligen några textilier som är helt utan lidande  - se Toxiska-textilfibrer! BLOGGPOSTA permalänk Vantar utan lidande?

TUR I TUMÖR-TOMBOLA?

Kan slumpen öka?

Kan slumpen öka, och om den kan det, är det då slumpen, tänkte jag den första januari när jag hörde att otur-är den viktigaste-cancerorsaken. Detta enligt en ny studie från John Hopkins universitetet i USA, där forskarna  beräknade antalet mutationer (föränd-ringar i cellers genetiska material) under stamcellsdelning i 31 olika slags vävnader och drog slutsatsen (efter att ha jämfört med cancerstatistiken) att slumpen (otur) är orsak i två tredje-delar av fallen. Men är inte slumpen typ en konstant som inte kan öka, vilket den om detta stämmer måste göra, eftersom antalet cancerfall har ökat/ökar, inte bara totalt utan procentuellt i befolkningen. (två tredjedelar av av ex. 90 är ju mindre än två tredjedelar av 120)? Eller tänker jag galet, frågar jag forskaren och professorn i onkologi Lennart_Hardell i Örebro.
”Du tänker helt rätt”, svarar han. ”Slumpen kan ju inte öka och förklara den ökande incidensen. Jag har inte läst artikeln än, men detta med slumpen – hur lättlurade är journalisterna egentligen?”
Alla är inte lika lättlurade.  Den erfarne cancerforskaren vid University of Cambridge. Bruce Ponders, säger till Sciencemag att linjen mellan mutation och cancer inte nödvändligtvis är rät. 
”Det handlar inte bara om huruvida en mutation äger rum” “Det kan finnas flera faktorer i vävnaden som avgör om mutationen bibehålls och om den triggar en elakartad tumörtillväxt”.
Lennart Hardell tillägger (efter att ha tagit del av studien (länk här: hopkinsmedicin):
”Man kan notera att de inte kunde studera de vanligaste cancerformerna, hos kvinnor (bröstcan-cer) och män (prostatacancer)*. Det är matematiker som gjort statistiska beräkningar. Man måste invända mot deras slutsatser, då det knappast är så att slumpen har ökat över åren och kan för-klara uppgången av antalet cancerfall, även taget hänsyn till ålder. Vidare är olika faser i cellcyk-
eln mer känsliga för mutagena ämnen än andra. Snabb celldelning gör att fler celler befinner sig i ett känsligt stadium för mutation varför matematikernas resonemang saknar en viktig slutsats.” 

Studiens slutsats modifieras i en intervju med BBC av en av författarna, Christian Tomasetti, som säger: ”Jag påstår inte att alla cancerfall i befolkningen orsakas enbart av slumpen. Men jag påstår att det finns vissa vävnader – t ex blodcancer – där det finns väligt lite bevis för någon ärftlig eller miljömässig faktor”- Hm. Inkluderar det regionala faktorer? Statistik visar ju att norrlänningar har större tur i tumör-tombolan än sörlänningar meddelar sverigesradio idag.
*) anledningen är att forskarna inte kunde hitta pålitliga celldelningshastigheter för dessa cancertyper i den vetenskapliga literaturen.
Foto: teaterbolaget BLOGGPOSTA permalänk Tur i tumör-tombola?

MÖGEL TILL MIGRANTER, MM

Varför plasta in eko-frukt?

Jag brukar ge mögliga bananer till rumänska tig-gare. Tack sa micke, säger de. Fast en del sä-ger bara peng-gar, peng-gar. Då får jag lust att ta tillbaka min banan. Den är ju faktiskt ekologisk!! Och rättvisemärkt, och inte så möglig att det syns.
Folk älskar såna bananer. Annars skulle de väl
protestera mot de täta plastpåsar som ekobana-ner ofta förpackas i och som torde öka den mikro-biella påväxten. Har man tur är bara skalet drabbat och luktar skunk, men ibland smakar även inne-hållet småruttet och obananigt. Åtminstone i min kräsna* finsmakarmun. 
Varför kräver man inte plastpåsar med hål i, så att frukten kan andas? Fast då skulle ekobana-ner kunna smittas med bekämpningsmedel från besprutade bananer. Så argumenterar Johan
Cejie på Krav i sverigesradio som försvar för plasten, men en kommentator skriver att det i så fall vore mer lämpligt att plasta in icke ekologisk frukt. Håller med. 
Att hålla värmen när man sitter på gatan på vintern är nog inte lätt. Inte heller att hålla sig torr och omöglig när man sover ute. Hur sjutton står dessa EU-migranter ut? Kanske har de det inte så mycket bättre i Rumänien, där de ständigt måste elda i sina små ruckel till hus (om de har något)?
De eldar t o m med plastskräp, berättar Sara-som blev-vän-med-en-av tiggarna i radion (sr). Vá!? Har de inga återvin-ningsigloos i Rumänien? (Är det ett EU-land eller ett U-land?)
Hur som helst så bildas det väldigt giftiga ångor när plast brinner**, som de kanske  slipper i Gnosjo-där man sätter-tigg-are-i-arbete, något de har svårt att få hemma, där minimilönen f.ö. är ca 10 kronor/timmen (eurupaportal).
*) Flera byggnadsrelaterade mögelskador har gjort mig super-känslig, och för att få ett hum om graden av påväxt, brukar jag smygöppna bananpåsarna i butiken, men det händer att jag gör en felbedömning. 
**) Plaströk innehåller ämnen som framkallar cancer, stör hormoner och skadar lungorna. Med anledning av detta (och för att jag är så himla snäll!) ringer jag nämnda Sara (Olausson) och ber henne hälsa sin nya vän att plasteldning medför avsevärda  hälsorisker, särskilt för barn, något hon säger sig redan ha påtalat, men frågan är om vännen (eller ens Sara som har fb-sidan DET-KUNDE-VARIT-JAG) har fattat HUR farligt det är (de flesta gör nog inte det). Sara lovar motvilligt att säga det igen. F.ö. är det åtalbart att elda plastskräp i Sverige (dn) Hur är det i övriga EU? 
(Se även Maffig-majbrasa och Gasmasker-åt-folket och kap. Flamskyddad i kemikaliebok ovan) 
P.s. Folk föredrar frukt i lösvikt, enligt Ica: sr. BLOGGPOST permalänk Mögel till migranter, mm

ALUMINIUM I AFTON!!

Bebis firar med tomtebloss!?

En 6-åring jag känner ska ut vid midnatt och välkomna 2015. Tillsammans med sin 2-månaders syster. Det fick jag till min fasa veta i går. Fast de har ju vuxna med sig
och ska bara tända tomtebloss, så det är väl inte så far-ligt? Men om nu tomteloss är så ofarliga ”hur i helvete kan det vara 18-årsgräns”, undrar 16-åringar på Flashback.
Kanske för att de innehåller giftiga bariumnitrater.
Därtill metallen aluminium. För övrigt visar en ny studie att aluminium-skadar-människans-spermier! (sciencedirect) Fast de här barnen har ju inga sper-mier. De är ju flickor. Men mannen i familjen (som jag inte känner alls) kanske har. Än så länge.  
Men om man käkar äpplen så utsöndrar man mer aluminium, enligt en annan studie i nyss nämnda svenska länk. Fast oddsen kan vara sämre om man ex. har kvicksilveramalgam, tror artikelförfattaren. Hur som helst så kommer familjen även att andas in strontium som ger lila färg i fyrverkerier, antimon, klor, titan, mm. Det sistnämnda bidrar till silverspraket* Och alltsammans till
att skadliga partiklar tränger djupt ner i lungorna, skrev jag förra året i Fy-för-fyrverkerier! 
Jag blir så trött! Fast tänk om mina varningar har stoppat dem? Själv har jag tagit min tillflykt till ett hundpensionat i glesbygden. Nej, jag skojar. Man jag har barikaderat mig, Inomhus!
*) Här kan du läsa vilka ämnen som skapar de olika färgerna i fyrverkerier chemistry.
P.s. Det förbjudna HCB hittades i fyrverkerier så sent som 2011 (Se Cancerregn-i-natten!) (Mer om aluminium i kommentarsr) Foto: wiki, se ovan.  BLOGGPOSTA permalänk Aluminium i afton!!

SNÖREN, SNÖ & SÖMN..

Störd sömn av sen snörsökning

Julen var fin, men i går kväll snöade jag in på snören och upptäckte att det är fler än jag som har sökt svar på vad-det är som-gor-att-presentsnore-krullar-sig (men inte bomullssnöre). 
Scientificamerican påstår sig ha avslöjat hemligheten, men forskarna konstaterar bara att snörena krullar sig när den ena sidan blir kortare än den andra (Va?), utan att närmare gå in på materialets beskaffenhet (mer än att det är plast). Det gör däremot nybörjarens snörguide: beginners-guide-to-ribbons.
Silkessnören vävdes redan på 1100-talet.
Moderna presentsnören tillverkas ofta av syntet-material som nylon och polyetylen, som badas i lim och pressas tunt och torkas, enligt madehow. Det är limmet som gör snöret krullbart. Aha.
Det var nog därför som det luktade lim och lös-ningsmedel i den presentinslagningshörna jag besökte dan före dan. (se God-giftfri-julhelg!), där tu-sentals människor hade rivit av dubbelfärgat jul-papper och krullat snören före mig. Men vad var det för läskigt lim och varför är bara ena sidan på snöret ovan (som jag har hemma)blank och krullbar? 
Och vad är det som gör att den snö som hamnade på en konstgräs-plan för nån vecka sen redan är svartfläckig (se foto)? (Jmf snögubbe av nysnö och se relaterat inlägg  Lortig-av-lekplatsen!) Men jag ska nog inte söka mer i natt, eftersom blått ljus-från-skärmen-församrar-sömn och minne. Anledningen är att halten av sömnhormonet melatonin sänks (sr), något som kan vara fördelaktigt på morgenen och göra att man piggnar till..   
P.s. Enligt sidan wikihow kan man med hjälp av majsstärkelse själv krulla presentsnören.
(ribbon.history(wiki/Ribbon) BLOGGPOSTA permalänk Snören, snö & sömn!

Subscribe to RSS Feed