https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

VEM ÅT UPP PLASTEN??

Plast i havet, på åkern och i mun!

Plasten-i-havet-har-försvunnit skrev DN i juli. Fast det har den inte. Den har blivit mikroplast som har blivit fiskföda som för miljögifter med sig, skrev Independent och idag skriver DN att vi ska använda-mindre-plast-för-havens-och-hälsans-skull, då den även hamnar på våra tallrikar.
Och därefter i våra munnar, tänker jag, där vi  ofta också har plast, s.k. kompositer med bisfenol-A (som inte finns i mina klimatsmarta-fyllningar).
Och de där stora vita plastbubblorna, på åkrarna. s.k. ensilage, läcker väl också plast till maten och naturen? De lär i alla fall bli till koföda ibland, se inlägg. Och det som inte äts upp kan samlas upp! Det gör man bl a i Dalarna: Dags-for-plastinsamling-igen! 
I dagens DN-artikel föreslås skärpt lagstiftning samt att vi skippar engångsartiklar. Hälften av plasten i Östersjön kommer från privatkonsumtion och situationen är akut. 
Har inte jag SEMESTER, undrar du nog. Jo, det här plastinhoppet är ett undantag.
BLOGGLEDIGHETEN FORTSÄTTER NU TILL 4-8 AUGUSTI (oavsett frestande kemikalieutspel i stormedia. Min hjärna behöver fokusera på annat, vare sig den vill eller inte…, just nu vill den t ex tänka på tjejen som försöker-leva plastfritt och svampen som äter-skumplast, men det ska jag minsann sätta stopp för.) BLOGGPOSTA permalänk Vem åt upp plasten??

SEMESTER TVÅ VECKOR!

Återkommer 4-8 augusti!

Ha en mysig sommar så fri från värstinggifter som möjligt!

KVICKSILVER-FLICKORNA!

40 % av tandsköterskor infertila!?

I verksamheter där den giftiga tungmetallen kvicksilver används måste personalen informeras och nödvändiga skyddsåtgärder vidtas enligt USAs arbetsmiljölagstiftning. Men lagen följs inte i tandvården, berättar tand-läkaren David Kennedy i nya videon Mercyry girls, där han visar en för ändamålet lämplig gummimask (har nån sett en sån hos tandläkaren?).
Tandsköterskor har lurats att tro de arbetat med ”silverfyllningar”. och har inte fått lära sig att skydda sig mot de osynliga, luktlösa kvicksilverångorna från beredningen av tandfyllnadsmate-rialet amalgam. Kennedy säger också att 40 procent av dentalsköterskor är infertila, men var finns källan? Kanske är det personlig erfarenhet (han har ju varit med ett tag) och/eller boken ”fInside dental assistance” från 2011 där reproduktiva risker för kvinnor i tandvården listas.
Även i Sverige har missfall-och-ofrivillig-barnlöshet rapporterats, och i en enkät 1990-1992 sva-rade 37 procent av kvicksil-verflickor att de hade haft graviditetskomplikationer och det framgick att barnen ofta fick hälsoproblem, t ex. allergier, infektioneskänslighet och motoriska störningar.
Fast det har ju nästan varenda unge nu för tiden. Varför har jag en känsla av att allt bara blir värre, trots förbud mot vissa kemikalier och sedan några år mot amalgam i Skandinavien.
Trots visst motstånd (iläs mer) pågår nu en global avveckling av amalgamanvändningen (läs mer), vilket torde medföra att antalet kvicksilverflickor gradvis minskar. För övrigt undrar jag varför det (mig veterligt) inte finns några kvicksilverpojkar. P.s. I boken ”Var så god nästa” beskrivs bl a hur tandsköterskor med bar handflata pressade ut kvicksilveröverskottet ur amalgam: tf.nu
BLOGGPOSTA permalänk Kvicksilver-flickorna!

STRÅLANDE SKANDALER!!

Radioaktivt i Fukushima & Studsvik ..

1. Av filmen ”Skandalen i Fukushima” framgår att radioaktivitet sprids över jordklotet. Den kan ses i ytterligare 9 dagar: dokument-utifrån! Programmet visar att stråket genom lufthavet går från Japan, över USA och vidare över Norge och Sverige. I Norge beskylls nu den om-fattande granskogsdöden på just Fukushima, (Mener-brun-skog-skyldes-atomulykke). Japanska myndigheter försöker mörka värdena. Kan vi lita på våra? Eller borde man skaffa sig en egen Geigermätare, en apparat som mäter radio-aktivitet i miljön. Eller kanske en Fukushima-tallrik som mäter den i maten?  (se strålande-sushi)
2. Företaget Studsvik AB i Nyköping upparbetar 3000 ton radioaktiva metaller per år. ”Det går inte att säkert säga vid vilken nivå radioaktivitet blir ofarlig”, läser jag. En del av materialet -till-baka till marknaden. Var-hamnar-de-friklassade-metallerna, frågar sig Emil Schön i senaste Miljö-magasinet. Hamnar de i  rostfria-redskap, undrar jag och varför får det hållas hemligt? Skandal!
BLOGGPOSTA permalänk Strålande skandaler!!

KOSTSAMMA KEMIKALIER!?

Hormonkarusell vs kemigungor i EU..

Minskad exponering för vardagselektronik, mat, kosmetika och plastprodukter som innehåller hormonstörande kemikalier kan medföra en besparing på 31 miljar-der euro per år, meddelade ”Health and Environment Alliance”, en lobbyorg-anisation i EU i en pressrelease i juni. Man vill stoppa den kemikalierelaterade sjukdomsspiral av cancer, diabetes, autism, adhd, fetma, fertilitetsproblem och 
störd penisutveckling som belastar vårdsystemen i de 28 medlemsländerna.
Besparingsargumentet är det senaste vapnet i kampen för att få EU att leverera utlovade
kriterier för identifiering av hormonstörande ämnen. Sverige stämde nyligen EU för dröjsmålet (se inlägg Kamp-om-kompromissen) och Frankrike, som har en ny nationell strategi* mot såda-na kemikalier, kräver att EU-ministrarna agerar omedelbart (globalpost). Så vad hindrar dem?
EU tar väl in på kemikaliegungorna vad man förlorar på hormonkarusellen (precis som i den gamla kupletten från 1948, se wiki)? Och enbart skatteintäkterna från EUs kemikalieindustri, den mest lönsamma i världen, som 2007 omsatte 531 miljarder euro, borde ju med råge kunna bekosta
hormonrubbet. Inte bara i Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien, som är de EU-länder som produ-cerar mest kemikalier, utan även i Sverige där kemisektorn står för drygt 12 % av den industriella omsättningen. Så visst har vi råd med sjukvård. Förutsatt att den fungerar.  
Det gör den nog inte när det gäller 
”kvicksilverrelaterad minskad IQ** hos barn  som har räk-nats om till försämrad produktivitet senare i livet”, något som nämns av Kemikalieinspektionen***
som ett exempel på ”studier på hälsoområdet som visar att de positiva värdena i monotära termer av vissa regleringar överstiger de negativa”. Man skriver också att kostnaden för de krav som hit-tills har ställts på kemiindustrin (dvs gungorna) utgör en mycket liten del av dess omsättning. Hm.
Undrar hur stor del av en berg-och-dalbanas omsättning som utgörs av kostnaden för att möta de försiktighetskrav som nyligen fick Grönan att stänga sin. för att det skett en olycka i Göteborg. 
Stäng av hormonkarusellen – jag vill av!   
*) france-launches-edc-strategy Strategie Nationale Perturb Endocrin
**) även  hormonstörande ämnen kan ge lägre intelligens, sök på IQ ovan.
***) Rapport Nr 2/10: Kemisk industri ur ett ekonomiskt perspektiv 
fotoakuten BLOGGPOSTA permalänk Kostsamma kemikalier!?

SOL OCH SEMESTER!

Nu är det dags för digital detox!

Denna vecka är jag helt ledig från bloggen. Åter måndag kväll (14/7). Ha det gott!

AUTISM AV INSEKTSGIFT!?

Autismrisk redan före befruktning..

Står du vid stugan med en burk insektsspray i ena handen, och iPhonen i den andra, och läser detta, kanske du tänker om. Särskilt om du är kvinna och försöker bli gravid eller redan är det. Se också upp för jordbruk!   
EN NY STUDIE VISAR ATT KVINNOR som bor nära jordbruksområden där kemiska bekämpningsmedel används löper större risk att få barn med autism (ASD) eller försenad utveckling* än kvinnor som inte gör det. Risken är större om besprutningen sker under graviditetens andra och tredje del.
Barn med mödrar som bodde närmare än 1,69 km från en åker som besprutats med organis-ka fosforföreningar under någon del av graviditeten löpte 60 procent högre risk att få autism än andra barn, och samma närhet till åkerbesprutning med pyretroider strax FÖRE befruktning eller under graviditetens tredje del ökade risken med 82 respektive 87 procent. De sistnämnda re-sultaten, som är de första i sitt slag, är särskilt oroväckande, anser forskarna i Kalifornien.
Pyretroider har nämligen ansetts som säkrare
** än organiska fosforföreningar och använd-ningen har ökat på senare år både på fälten och i hemmen. (ehp) (reuters) (epochtimes)
Det tycks den ha gjort även i Sverige, i jordbruket (jbverk) såväl som på giftiga granplantor och i folkhemmen mot ex. vägglöss (skadedjursfri) och i hemska-hundhalsband! (Familjer med småbarn uppmanas till försiktighet av läkemedelsverket), samt på hästar. Så se upp i stallet!
Och se upp om det kliar i skrevet och du har fått flatloss. Då kanske du ska välja nåt alternativt preparat istället för apoteksmedel med pyretroiden permetrin***. som även används som insekts-spray-i-flygplan, och misstänks vara hormonstörande  – inte bara ett nervgift.
Organiska fosforföreningar används bl a som nervgaser, och i något mindre aggressiv form i svenskt jordbruk, men inte i hemmen, utom möjligen i något lusmedel(?). Däremot förekommer de som flamskyddsmedel i möbler (då i annan sannolikt minst lika onyttig kemisk tappning).
P.s. Forskarna anser det inte bevisat att insektsgifter orsakar autism..
*) Besprutning med s.k. karbamater kunde kopplas till försenad utveckling, men inte till autism. 
**) att pyretroider inte är snälla mot människor framgick av artiklar redan på 90- talet. 
***) Permetrin under graviditeten ökar risken för blodcancer hos barnet. (se leukemi-av-lusmedel)
BLOGGPOSTA permalänk Autism av insektsgift!?

FÖRBJUDET FTALATFÖRBUD

Danmark får inte förbjuda fyra ftalater!

Vissa ftalater har redan förbjudits i leksaker i EU, men EU godkänner inte Danmarks planerade
förbud mot ftalaterna DEHP, BBP, DBP och DIBP i konsumentprodukter. 
Ftalater används för att göra plaster mjukare och fixera dofter. De är inte kemiskt bundna till de blandningar de förekommer i och har kopplats till fetma, diabetes, astma och allergier. ”Några fta-later har anklagats för att fösa in unga flickor i puberteten för tidigt, orsaka levercancer hos råttor och göra män sterila”, skriver Euractiv i sin rapport om det förbjudna förbudet i Danmark.
Se ftalatinlägget hormonstörd-matematik! BLOGGPOSTA permalänk Förbjudet ftalatfförbud

ORAKLET I MÖLNLYCKE!!

Kronisk borrelia vs adhd

Fästingar kan sprida sjukdomen borrelia, som en-ligt Läkemedelsverket kan botas med antibiotika i 10-21 dagar, men Svt-propagerar för-kro-nisk-borrelia, som inte finns, hävdade den alltid lika
alerte barnläkaren Mats Reimer på sin blogg i Dagens Medicin redan innan filmen Borrelia-tyst-epidemi hade visats, vilket fick Svt att förtexta att den speglar franska förhållanden och debatt. 
Fast jag har en vag misstanke om att den i viss mån speglar även svensk debatt. Därför är det jättebra att vi har Reimer som håller koll på medierna så att utvecklingen inte spårar ur och blir alldeles för extremt alternativ. Men å andra sidan behövs det nog lite nytänk ibland för att det överhuvudtaget ska bli nån utveckling. Att nån vågar gå mot strömmen.
Som läkaren Semmelweis i 1880-talets Wien, som införde obligatorisk handtvätt efter obduk-tion (nytek), något som då sågs som så extremt att det var åtal-bart. Det är det inte nu, men för att man alltid vid en given historisk tidpunkt ska kunna förutse vad som ska bli framtida praxis måste man nog vara ett orakel. Ett sånt som Mats Reimer i Mölnlycke. 
Reimer vet alltid vilka hypoteser som är värda att satsa på, något han framför med en själv-klarhet som inte är av denna världen. Hans expertis omfattar allt från fästingars DNA till sjukdo-mars globala utbredning och hur kvicksilver och elektromagnetiska fält (inte) påverkar organismer.
Han vet så klart också vilka sjukdomar som fått fel namn (som ME, dm) och vilka som inte ens finns. En som finns är ADHD*, som han upptäckt är underdiagnosticerad i Sverige.
Vilket lyckat sammanträffande att Mats-Reimer-nu lanserar-amfetamin-för-läkemedelsbolag, då
dylika preparat behövs för att behandla ADHD. Reimer listas som Mölnlyckes ”Principal investiga-tor” i läkemedelsbolaget Shines studie på ADHD-medicin på barn 6-13 år (drug/trial). Det låter avancerat, men är inte något Reimer själv - blygsamt nog - har skrutit med på sin blogg.
Inte förrän i januari i år, då han (konstigt nog) inte beskrev det som något odelat positivt att han har varit ”klinisk prövare för bland annat Lilly, Shire och Roche.” utan som JÄV!! Hm. Ett jävigt orakel! Det låter inte så bra! Men han har själv inte tjänat några pengar på det. Det har arbets-givaren gjort, men bolagen har sponsrat viss vidareutbildning (dm).
Vá snällt av läkemedelsbolagen, tänker jag! Nej, de är inte snälla. De är som maffian, skriver läkaren Peter Gøtzsche i sin bok ”Deadly-medicines-and-organised-crime”De förväntar sig nåt tillbaka. Jaha. Är det därför som Reimer hävdar att man inte ska låsa fast sig i en låtsasdiagnos som kronisk borrelia? (svt). Ska man hellre låsa fast sig i en mer äkta neuropsykiatrisk diagnos som ADHD, som kan behöva behandlas-som-en-kronisk-sjukdom? Läs forts. (del !!) HÄR!
*) Attention Deficit Hyperactivity Syndrom. (adhd). Sök på ordet ADHD på bloggen så hittar du en del möjliga orsaker. BLOGGPOSTA permalänk Oraklet i Mölnlycke!!

SOLKLART OM SOLSKYDD?

Cancerfri och infertil med solkräm!?

Solskyddsmedel på unga pungdjur skyddar mot hudcancer senare i livet, visar en ny studie (dn.se), men innehållet i en mans pung blir mindre effektivt av solskyddsmedel och andra vardagsprodukter som tvål och tandkräm, enligt en annan studie, där cocktaileffekten av många vanliga hormonstörande kemikalier gjorde att spermier-simmade-runt
Det framgår inte vilket solskyddsmedel som användes i den första studien. Inte heller om man även borstade tänderna på pungdjuren och tvättade dem med tvål eller duschkräm. Hur som helst verkar man inte ha kollat om de blev infertila. För övrigt kan pytte-små nanopartiklar från solsprej hamna i lungorna och skada dem. (nyteknik) 
fotoakuten BLOGGPOSTA permalänk Solklart om solskydd?

Subscribe to RSS Feed