https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

TEFLON I TÄNDERNA??

Nya patent på tandlagningsmaterial!

Smutsavvisande och reptåliga tandfyllningar -
det vore väl praktiskt! Snart kan det bli verklighet.
Åtminstone om patenten materialiseras.
Men tänk om det finns nackdelar? Det handlar ju om s.k. PFAS eller högfluorerade /perfluorerade ämnen, sådana som har gjort att Kallinge-bor har förgiftats av-försvarets brandövrningar
Av sommarens rapport från Kemikalieinspektio-nen framgår att sådana feflon-liknande ämnen har till synes oändliga användningsmöjligheter, och bl a finns i kosmetika och solkräm (se Högfluorerade-hot) och som om det inte vore nog även före-kommer i ett antal patent för tandfyllningar. Så här skriver man:
”I en tysk patenthandling från februari 2015 som handlar om sammansättning av UV-härdande tandlagningsmaterial nämns linjära/grenade alkoholer, etrar och estrar med alkylkedjor som av-slutas med perfluorkedjor (C1-6) (US patent 8,962,708, USEPO 2015). I en annan tysk pat-ent-handling från 2013 som handlar om sammansättning av UV-härdande tandlagningsmaterial nämns även längre perfluorerade alkylkedjor (C1-9 samt C2-6) (US patent 8,466,210, USEPO 2015). 
Finns de kanske redan på marknaden? I våra munnar? Svar från Kemikalieinspektionen:
”Vad gäller din följdfråga om tandlagningsmaterial med PFAS har blivit till material som faktiskt finns på marknaden så har vi inte följt upp patenten för att det inte fanns tid för det. Dessutom tror jag det är svårt att göra det, men det kan säkert göras om man vill det (och i så fall i samarbete med ansvarig myndighet, dvs Socialstyrelsen).”
Hälsningar Bert-Ove Lund
P.s. PFAS är klimatOsmarta och jag vet snart inte något miljögift eller någon hormonstörande kemikalie som inte finns i tandlagningsmaterial (inkl. ftatalater se Mjukgörare-i-munnen) Gör du?
BLOGGPOSTA permalänk Teflon i tänderna??

LIVSDÖDARE I LINNET!

Snällare svett med kemikaliebantning

Kläderna blir inte luktfria av livsdödare (=biocider*) som silver, triklosan och triklokarban, konstaterar Kemikalieinspektionen. Inte efter typ 10 tvät-tar i varje fall (ab.se) Sen kanske de dödar liv i havet istället.
Fast det kanske inte är meningen att man ska tvätta dem? Varför skul-le det ens behövas om alla bakterier som orsakar lukt har dött? Och behö-ver man duscha efter ett träningspass i sådana livsdädarkläder? Är man inte typ konserverad då? Fast de tar ju inte bort andra förorenngar, något som de flesta inte tycks störas lika mycket av som av svettlukt (snacka om selektiva luktsinnen!)
Hur som helst så är det sällsynt med nanosilver i danskarnas kläder (ing).  Används andra anti-
bakteriella livsdödare, eller har alla danskar kemikaliebantat, något som gör att man doftar som en nyponros. Nåja, kanske inte, men en del menar att de svettas mindre när de undviker onödiga kemikalier, inkl. biocider och tungmetaller som kroppen gör sig av med via svett, särskilt när övriga avgiftningsorgan är överbelastade). (heavy-metal-sweat) (sweating-to-get-rid-of-toxins)
*) Biocider (bio=liv, cidere=döda) är en kemikaliekategori där bl a baktericider (antibakteriella äm-nen) ingår, se sist i Kemikalieinspektionens nyhetsmedd. Se även biocidprodukter. Foto: länk 1.
(Mer om luktfusket: svd) Tagg: nanosilver silver BLOGGPOSTA permalänk Livsdödare i linnet!

PERSONLIG PROVSMAKARE

Vilket ekofusk är värst?

Hitler hade en personlig provsmakare, för att slippa bli förgiftad (expr): Lovisa vill ha en för att slippa ekofusk:
Hej! Jag såg just ditt inlägg om Oemotståndlig-olja och nu oroar jag mig. Skulle du kunna dela med dig av vilka oljor/andra matvaror du har tålt och ej?
Vilka är värst om det skulle vara fusk? Vad ska man tänka på? Önskar man kunde anställa dig att smaka på allt! Jag brukar köpa varor från ”ica eco” – sortimentet, de har olivolja, kan jag lita på den? Erfarenhet?
Det är 100% ekologiskt som gäller och vill vara säker på att det jag äter är rent, önskar så att jag hade din förmåga. Läste din bok för 2 år sen och har följt din blogg sen dess, superbt. :) Mvh Lovisa
—————————————————————————
SVAR:
 Din oro är inte obefogad, med tanke på att ekomat listas bland de-10-vanligaste-typerna-av-matfusk i EU, och tillgången på personliga provsmakare är begränsad*. Därför önskar jag att en digital provsmakare (typ smart mun) snarast ska utvecklas, gärna i kombination med den
smarta näsa (gasdetektor i chip) som redan finns (ncbi), men som (ännu)
inte har specifikt anpassats för att hitta bekämpningsmedelsrester.
Det har däremot det enklare-snabbtest-som avslojar-fusk-med-ekomat,
som nu utvecklas i EU, och som skulle kunna underlätta för Livsmedelsver-ket att göra stickprovskontroller, något som nu bara görs en gång om året.
Men trots allt fusk och även utan extra kontroller är effekten-av-ekomat
väldigt god. Det visar Coops nyliga studie. Halten i urin av så gott som alla testade bekämpningsmedel hos detagarna, som tidigare bara ätit bespru-tad mat, sjönk dramatiskt på två veckor när de åt ekologiskt. (Så de som borde vara mest oroliga är nog de som bara äter Oekologiskt?!)
Fast tänk om man själv kunde testa sin urin varje dag och åtminstone få koll på de ämnen som utsöndras rätt snabbt, och som man då skulle kunna härleda till något man ätit dagen innan!.
Det man kan testa själv med appen bondepåköpet är om en matvara innehåller svenska råvaror
Men den avslöjar inte ekofusk med ex. olivolja, läs fortsättningen HÄR!
———————————————————————————————
*) I föreningen MCS-Sweden finns ett antal potentiella provsmakare med varierande kompetens, och har du tur kanske du hittar nån i ditt närområde som kan ge dig aktuella tips på ren ekomat.
**) Matsedeln har inte offentliggjorts. P.s. Munskänkar var medeltidens personliga provsmakare, se bild 2: världenshistoria (Tagg: ekologisk mat I love eco I love eco Änglamark Änglamark kontroll BLOGGPOSTA permalänk Personlig provsmakare

LÄCKANDE LÅGENERGI !!

Lågenergilampor läckte 45 ämnen!

Cancerframkallande och reproduktionstoxiska ämnen fanns
bland de 45 olika ämnen som läckte från totalt 25 lågenergilampor.
Alla lampor avgav minst 3 ämnen, en hela 16. Det framgår av danska
miljömyndighetens test av kemiska emissioner från energisparlampor av olika fabrikat och med olika ljusstyrka.   (mst.dk) (ing.dk)
Utredningen föranleddes av en debatt i Danmark och utomlands om varför lågenergilampor luktar (man hänvisar bl a till mitt inlägg
Svullen-av-sparlampan (2012), samt frågor från oroliga konsumenter.
Ämnena förekom i varierande koncentration, vilket förklarar varför
vissa iampor luktar mer än andra när de tänds. Människor är olika känsliga och totalt uppmättes 9 ämnen över sina s.k. lukttröskelvärden (den sensoriska medvetenhetsnivå under vilken de flesta inte märker
att de exponeras ki). Problematiska ämnen som 1-butanol (21 lam-por), pentanal (2) och ättikssyra (19 lampor) förekom högt över sina luktröskelvärden (ltv).
Cancergifter: Bensen (19 lampor). Under ltv. Tetrahydrofuran (16). Under ltv. Fenol* (1) Över ltv.
Reproduktionstoxiska:  Octametylcyclotetrasiloxan** (D4) (13). Ltv saknas.
N,N-dimethylformamide (10 lampor). Under ltv. Toluen (3), Upp till ltv 600 µg/m3. (Även skadligt för organ vid upprepad exponering). N,N-dimethylformamid (10) under ltv.  
Miljömyndigheten gjorde en riskvärdering på basis av ett “worst case” exponeringsscenario, och fann att inget av ämnena utgjorde någon risk, inte ens om man beaktade att lågenergilam-porna läckte många olika ämnen. Något märklig slutsats kan man kanske tycka.
P.s. Lamporna läckte även UV-strålning, se tid. inlägg: Sola-med-sparlampan!
*) Fenol är flyktigt, mutagent och skadligt för lever och njurar, och har i tidigare lamptester påträffats ofta, (Läckande-lågenergi)
**) Cykliska siloxaner har tagits bort i Apoteket produkter. Lngsamt-lotionslarm
OBS! Inlägg om ekofusk försenat! BLOGGPOSTA permalänk Läckande lågenergi !!

FÖRGIFTADE AV FÖRSVARET!

Kallingebor i rättsprocess om PFAS!  

De där superotrevliga smuts-, vatten- och fettavvisande ämnena som kallas PFAS* har också sedan 30 år använts som brandsläckningsmedel, bl a av försvaret vilket har medfört att vattnet har förgiftats på många håll i Sverige, särskilt i Kallinge, Blekinge.
Masstest har visat att Kallingebor har utsatts för höga halter PFAS från flygflottiljen F17 övningar, och PFAS-föreningen går nu vidare med sina krav. 66 hushåll och 124 personer driver ärendet vidare. (sr.se) Läs mer: sr.se2
I USA pågår sedan flera år en PFAS-relaterad rättsprocess, se Impregnering-i-hjärnan.
Ämnena kan bl a medföra att att vacciner blir mindre verksamma; se Vaccin &-kemikalier!
Fler relaterade länkar: oro-masstest-av-kallingebor svd.se/kartlägg-förorenat-vatten
tv4/kalla-fakta/frågor-svar-pfos-o,-förgiftade vattnet. dokumentation-kalla-faktas-granskning 
kalla-fakta/hur-rent-är vårt-vatten- sgus-forsvarsmaktens-slutrapport-pfas-uppsala-flygplats
*) PFAS (perfluorooktansulfonat) kallas också perfluorerade eller högfluorerade ämnen, mm.
P.s. PFAS finns även i solkräm, se Högfluorerade-hot, men ”varken perfluorerade eller polyflu-orerade ämnen” finns i Nivea eller andra produkter från Beiersdorf meddelar företaget, något jag hade missat att lägga ut. Foto: Herman Afzelius, ordförande. Fotograf: Mikael Eriksson, sr.se
BLOGGPOSTA permalänk Förgiftade av försvaret!

MYGLAR MYNDIGHETEN?

Är Gardasil-experter typ jäviga? 

Påminner om Iran, säger en före detta anställd vid Läkemedelsverket, myndigheten där medarbetare skräms till tystnad, i Kaliber i P1 (sr.se).
Man ”körde över sin egen expert när hon ville utreda misstänkta biverk-ningar av Gardasil, vaccinet mot livmodercancer” och stoppade ”den säkerhetsstudie som utlovades vid vaccinets införande.” (sr.se)
————————————————————————————-
Sedan 2012 erbjuds alla flickor på mellanstadiet Gardasil, som ska skydda mot HPV (humant papillom virus), som de kanske kan smittas av när de blir sexuellt aktiva och som kanske i 35-4o-årsålders kan ge cellförändringar som kanske upptäcks i tid (genom frekvent screening) och kan åtgärdas eller kanske utvecklas till livmoderhalscancer som kanske kan botas. Kanske inte
Vad man vet är att rökare drabbas oftare (1177.se/HPV)! Tänk om även andra luftburna gifter, mm, ökar risken för cellförändringar? I så fall borde man kanske fokusera på att eliminera sådana riskfaktorer hellre än att utsätta barn för ett vaccin som kanske ger allvarliga biverkningar**.
Fast det gör det ju inte. Det slog det europeiska läkemedelverkets (EMAs) vaccinexperter fast i förra veckan. (De högg det liksom i sten) (ema.europa.euPressrelease) MEN
”merparten av experterna har tagit emot pengar från industrin, varit med om att godkänna vaccinet eller på andra sätt frikänna det för allvarliga biverkningar”, enligt danska MX.

Hm. Kan de ändå vara relativt objektiva*, eller betyder det per automatik att de är typ lite jä-viga? Gäller det i så fall EMA som helhet liksom samtliga nationella läkemedelverk som i olika grad finansieras genom avgifter från läkemedelsindustrin? 95 procent av Svenska Läkemedels-verkets intäkter kommer därifrån (LMV). Hm. Låter mer som en branschorganisation än som en stat-lig myndighet! Fast siffran gällde år 2004. Kanske har det ändrats sen dess? Kanske inte? 
*) Det kanske inte finns några oberoende vaccinexperter/forskare?
**) Se länk 2 ovan (sr.se) samt tidigare inlägg: Dokumentar-om-hpv-vaccin.
Tagg: HPV fotoakuten BLOGGPOSTA permalänk Myglar myndigheten?

DISSA DOSAN I DASSET!

Hur vådligt är wc-clipset?

Åh nej, tänkte jag när det äntligen blev min tur till toan på ekokrogen och jag möttes av en förfärlig stank. Inte av bajs utan av kemi.
Den kom från en dosa i toaletten och gjorde vattnet blått. Stanken liknade den från så kallade luftfräschare som kan orsaka huvudvärk, allergier och irritation (se Upphetsande-doftgran
De innehåller hormonstörande ftalater och an-dra otäcka ämnen. Kan man anta att även toa-fräschare (eller wc-clips/doftblock som de också kallas) gör det*? Produkterna finns i ett slags gråzon enligt Råd & Rön, men det är i varje fall skadligt för vattenlevande organismer när man spolar-med-väldoftande-kemikalier. Hur som helst så har dosan nu avlägsnats efter att jag hotat med att kissa på trottaren utanför dörren.  
En påstått förbättrad version är wc-pinnen (wc-stick) som man stoppar ner genom att lyfta på spolknappen. Till min stora förvåning har jag en sådan funktion i min egen toalett (som många-inte-vet-att-de-har) och på Naturskyddsföreningens sida diskuteras hur bra fresh-wc-sticks-är eg-entligen och företaget lovar göra dem snällare. Men de innehåller också parfym.
Men det gör inte kaffesump! Läs om 12-saker-du-kan-göra-med-den, inklusive att rengöra toan. Man kan också torka sumpen först och sen placera ut den i små skålar.
*) Kan inte googla på innehållet, eftersom Google vill att jag ska svara på en massa frågor och godkänna nåt först, vilket jag inte har lust med. Taggar: wc-clips doftblock parfym
BLOGGPOSTA permalänk Dissa dosan i dasset!

ALDRIG MER ALWAYS!?

Får bindor smygparfymeras? 

Parfym kan förekomma där man minst anar det. Sara skriver:
Hej, huga så hemska nyheter på din blogg om Monsanto i muttan!!! Det vill jag INTE ha en enda gång till!!!
Inte heller vill jag ha BINDOR MED PARFYM!!!! Det kan väl ändå inte vara nyttigt?? Var och hur påverkar man?? Vet du? Idag har jag skickat detta mejl till Proctor & Gamble (P&G): 
”Jag efterfrågar dambindor som inte är behandlade med medel som ger en klåda i underlivet. De senaste åren har jag utvecklat en enorm klåda vid användning av Always Ultra.  Försöker därför hitta oblekta bindor, som inte ger klåda.
Häromdagen var jag tvungen att köpa ett paket ”vanliga” bindor då affären jag handlade i hade ett väldigt litet utbud. Jag slog till på ett par Always. På paketet står det att de är NYA (som alltid) och så stod det Neutralises odours”. När jag kommer hem (=långt ute på landet) visar det sig att bindorna är PARFYMERADE. Jag tänkte att det kanske var någon mild parfym trots allt, men det blev en HEMSK natt och ett sönderkliat underliv. Jag tror helt ärligt inte ni är riktigt kloka som på er hemsida vågar prata om ”ekologisk” hållbarhet” etc
. Sara”
P.s. Funderar på att anmäla till konsumentombudsmannen också – för ”neutraliserar doft” ska väl i rimlighetens namn inte betyda parfymerad…? Då får de ju skriva det tydligt på sina paket ”INNEHÅLLER STARK PARFYM” istället för som nu, helt tvärtom ett litet ”sigill” där det står ”Dermatologically accredited – skin health alliance”. I min värld tolkar jag det som att det är någon med rätt kunskap/expertis som satt sin stämpel på det – och jag utgår från att det är parfymfritt. Vilseledande marknadsföring tycker jag spontant.”
————————————————————————————————————- 
SVAR: Bra jobbat, Sara! Med tanke på din starka reaktion skulle bindorna kunna innehålla det nya-hygienallergenet metylisotiazolinon, eller något av de 26 särskilt allergiframkallande parfym-ämnen som måste deklareras i kosmetika och hygienprodukter (kemi.se).
Men det gäller inte s.k. absorberande hygienprodukter (trots att absorption även sker från produkterna i fråga till slemhinnor)!? Frida Ramström, Kemikalieinspektionen, skriver:
Bindor och tamponger räknas inte som kosmetiska produkter där det finns krav på information om parfymämnen, utan som ”vanliga varor”. Det finns därför inga specifika krav på att de inte får innehålla allergiframkallande parfymämnen eller informationsplikt om sådana. Dock gäller allm-änna krav om att alla produkter för konsumenter ska vara säkra enligt produktsäkerhetslagen.”

Så du kan ju åberopa den (riksdagen), och även om allergibovar i parfym inte är informations-pliktiga så är hormonbovar det. Du kan med hänvisning till Kandidatförteckningen fråga P&G om några av de ftalater som listas där finns i produkten. Kanske har läsarna fler förslag! Lycka till!
Relaterade länkar: ehp.niehs.nih.gov campaign-warns-of-toxins-tampons-and-pads
feminine-products-dangerous  chemicals-cancer-in-feminine-care  Chem-Fatale-Report.
P.s. P&Gs tampong Rely var glyfosat-värstingen i den i tid. inlägg nämnda argentinska studien.
(tamponsherbicida-glifosato) BLOGGPOSTA permalänk Aldrig mer Always!?

HEMSKT HALLOWEENSMINK!

Men hjälper mot skabb .. 

Läskiga-ämnen-funna i-halloweensmink,
skriver Naturskyddsföreningen. (se även sr.se) 
7 av 10 produkter från Buttericks innehöll miss-tänkt hormonstörande ämnen. 6  av dessa 7 hade en åldersgräns på 15 år, 1 var tillåten från 3 år.
Den sistnämnda innehöll även 4 allergiframkal-lande ämnen (koumarin, geraniol  citronellol och limonen som är informationspliktiga i kosmetika).
1 av 6 undersökta produkter från BR Leksaker innehöll ett misstänkt hormonstörande ämne, butylhydroxytoluen (BHT). Övriga hormonstörare (som fanns i Buttericks-produkter) är propyl-paraben, cyclometicon, och thiram. (Hm, Thiram är ett bekämpningsmedel mot svamp, som även
har använts mot skabb!!) I motsats till vissa ftalater är nämnda ämnen inte reglerade i lagstift-ningen. Tagg: allergi Foto: snf BLOGGPOSTA permalänk Hemskt halloweensmink!

MONSANTO I MUTTAN!

Roundup i 85 procent av 
bindor och tamponger!

En ny argentinsk* studie visar att 85 procent av sanitetsbindor och tamponger av bomull inne-håller spår av ogräsmedlet glyfosat (som finns i Roundup som tillverkas av företaget Monsanto och som enligt reklamen effektivt tar bort all oöns-kad växtlighet,  t o m buskar). Hm, undrar om det
tar bort busken på muttan också (den som många numera betraktar som ogräs)?
Läs mer på Naturalnews revolution-news losandes.com
Tänk om det även gäller blöjor och inkontinensskydd? Det gäller i varje fall sterila kompressar, gasbindor och bomullsvadd. Fast det finns väl ekologiska alternativ för samtliga ändamål, eller?
Så gott som all bomull som odlas i Argentina är genmanipulerad óch tål glyfosat som WHO ny-ligen klassade som cancerframkallande. Amerikanska arbetare stämmer nu Monsanto (reuters).
Kronisk ultralåg exponering för glyfosat skadar lever och njurar visar en annan studie (ehjournal).
Blir det säljstopp även i Sverige, frågade jag mig i inlägget Ruggiga-roundup
*) Säljs exakt samma sanitetsprodukter här som in Argentina, månntro och var tas bomullen ifrån?
P.s. I den första versionen av inlägget fanns ett fel som nu har rättats.
BLOGGPOSTA permalänk Monsanto i muttan!

Subscribe to RSS Feed