https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

LEGO FOSSILFRITT 2030!

77.000 ton olja från Shell i Lego 2014

Danska företaget Lego plockade nyligen bort 100 kemikalier från sina leksaker. Det berättade man vid Kemikalieinspektionens forum* om barn och kemikaliesäkerhet hösten 2011 (Se Miljövänliga-lego?)
Nu återstår ”bara” 881 kemikalier i färger och plaster, och i fjol gick det åt 77 000 ton olja när Lego tillverkade 60 miljarder legoklossar.
Men barnens leksaker ska inte behöva tillverkas på fossila bränslen, så nu tar Lego-ett klimatbeslut för mer hållbar produktion, och anställer 100 forskare för att ta fram ett klimatvänligt alternativ till oljebaserad plast, något som beräknas ta 15 år.
Hm. Kan beslutet ha nåt att göra med de 500-000-underskrifter som Greenpeace överlämnade
vid Legos huvudkontor i juli 2014, där man uppmanade Lego att upphöra med sitt samarbete med Shell, ”då oljebolaget fortsätter med sin destruktiva oljeutvinning i Arktis”?
*) Frågade myndigheten varför man till sina konferenser bara bjuder in stora företag som gör vissa framsteg i sitt miljöarbete, men inte små företag som tillverkerar/säljer enbart fossilfria ekologiska produkter, men fick inget bra svar, utom att skulle fundera över det inför kommande konferenser.  
Foto: wikimedia BLOGGPOSTA permalänk Lego fossilfritt 2030!

SKRUVAD AV TITAN !!

Títanimplantat mot patientens vilja!

Se-upp-för-titanclips-titanplattor-och-titanskruvar varnar
patientorganisationen Tandvårdsskadeförbundet. Inte utan orsak!
Metallen titan används ofta i mplantat i kroppen, då den anses väv-nadsvänlig (wiki)- Det kan den mycket väl vara om inga komplikatio-ner* tillstöter och om man tål den, vilket en del inte gör. Det gäller sär-skilt sedan tidigare metallöverkänsliga** människor, och när implanta-tet väl sitter där, kan det vara ett helvete att få bort det, om nu någon ens är villig att försöka, då titan tenderar att växa fast i benvävnad. 
Att patienter ovetande och ibland mot sin vilja (pga läkarnas okun-skap) får titanimplantat inopererade i kroppen, beskrivs i artikeln.
Skrev själv några artiklar om titan på 1990-talet, vilket medförde ett antal telefonsamtal från desperata människor som inte visste hur de skulle kunna bli av med sina implantat. Minns särskilt en äldre kvinna i Östersund som grät ymnigt och sa att om hon inte blev kvitt titanskruvarna i käken skulle hon bli tokig. (Ordet skruvad betyder bl a tokig).
*) Implantat medför även en viss risk för infektion: sr.se  
**) Har du nickelallergi gör du klokt i att se upp även med andra metaller som r ex titan, men ibland kan det funka att bli skruvad med en metall men inte med en annan, se Medicinskt-mysterium, där du också kan läsa om Melisa-testet. Mer om titanallergi: ncbi 
Foto: titanallergie/materialkunde BLOGGPOSTA permalänk Skruvad av titan !!

KEMIKALIEMIX UTREDS!

Riskbedömning av giftmix i mat i EU 

Tidigare har man riskbedömt en (eller några få) kemikelier i taget, trots att vi utsätts för många varje dag,  men nu försöker forskare (äntligen) utveckla en metod för riskbedömning av en kemikaliecocktail-i-mat i-EU.
Totalt deltar 23 partners från EU men även USA och Kanada, däri-bland toxikologen Annika Hanberg vid Karolinska Institutet som har for-skat på hormonstörnande ämnen*. Anledningen till att man börjar med mat är enligt henne att det är där forskningen har kommit längst,och man vet vad människor äter i EU.
Så kallade allmänkemikalier, som det finns upp mot hundra tusen av, är svårare att säga hur mycket vi exponeras för, menar Hanberg (enligt Svd).
Hm. Kan man anta att även det som hamnar i mat från förpackningar ingår i projektet? Äkta tomater är ju t ex en helt annan sak än bisfenol A*-tomater på burk, såna som ofta finns på pizzan och i soppan, mm.
*) Hanberg har bl a uttalat sig om riskerna med hormonstörande bisfenol-i-barntander. Läs mer om hennes forskning-och om Snabbmat-är hjalp-eller-gissel BLOGGPOSTA permalänk Kemikaliemix utreds!

GODKÄNDA GIFTBAD!?

100-tals förorenade bad?

Endast bakteriehalten mäts när badplatser god-känns. Inte halten av miljögifter. Det framgår av ett inslag i Svt om badplatser-som-kan-vara-förorena-de med bl a tungmetaller och bekämpningsmedel från tidigare närbelägen, industriell verksamhet.
Vattnet kan trots detta anses vara av ”utmärkt kvalitet” enligt kommunernas informationssidor och skyltar på plats. ”Många har under flera års tid badat vid dessa platser, utan att ha blivit akut förgiftade”, skriver Svt. Det gäller även mig, som dock med åren har blivit mer försiktig, och inte heller jag har ”fallit död pladask” som Brita Hedlund från Naturvårdsverket uttrycker det i Svt- inslaget, ”men” tillägger hon ”vi vet inte i dag vad hela den här soppan av miljögifter vi får i oss har för effekt på oss om tjugo år. Jag skulle försöka undvika den extra exponeringen från badvatten”. tagg: badplatser miljögifter. BLOGGPOSTA permalänk Godkända giftbad!?

PLANERAD PLANETVÅRD!

Så blir vi planetskötare!

JOHAN ROCKSTRÖMS SOMMARPRAT I P1.
Festen började redan 1955 och fakturorna från pla-neten blir allt fler. Vi befinner oss i matchens 10:e rond och moder jord har tagit mycket stryk. Men det behöver inte sluta med knockout. Vi har massor av möjligheter, förutsatt att vi blir planetskötare, och 2015 är ett väldigt viktigt år i sammanhanget!
Det hävdar professorn i miljövetenskap Johan Rockström i sitt sommarprat i sverigesradio. där ke-mikalier är en av punkterna på åtgärdslistan,  något som han dock inte utvecklar i programmet, men vi vet ju att många syntetiska kemikalier är fossila, dvs baseras på råolja, och att vissa av dem, t ex PFAS (se Högfluorerade-hot) påverkar klimatet särskilt mycket. Har en rapport om detta nånstans i datorn. Ska leta vid tillfälle, Tagg: Johan Rockström Foto: NASA blue marble, wiki  
BLOGGPOSTA permalänk Planerad planetvård!

BULLIG AV BISFENOL A

Två fetma-mekanismer!

Att den vanliga plastkemikalien bisfenol A (BPA)
främjar fetma är sedan länge känt, något man har trott beror på dess östrogenhärmande struktur.
Men det tycks finnas ännu en mekanism. Det fram-går av en ny studie från den kanadensiska hälso-myndigheten, Health Canada, där man fann att
kroppen omvandlar BPA till ett fettbildande ämne, som inte verkar vara östrogent. ehp.nieh.gov.
Studien är den första där forskarna har funnit
att människor bryter ner bisfenol A till BPA-Glucuronid (BPAG), en biologiskt aktiv s.k. metabolit,
som påverkar våra celler och gör oss feta, kanske genom att ge sig på vissa receptorer. De mus- och människoceller som forskarna utsatte för BPAG, visade på en avsevärd ökning av fett.  
Människor har mer BPAG än BPA i blod och urin, och vi utsätts så gott som dagligen för BPA, mest via maten (dit den kan läcka från plast och konservburkar**), men också från kvitton***, damm och vatten, och inom sex timmar har levern brutit ner hälften av inkommet BPA, varav om-kring 90 procent omvandlas till BPAG, som inom några dagar utsöndras (se bisfenolfri-pa-3-dar).
Forskarna befarar att metaboliten även skulle kunna orsaka andra hälsoeffekter än fetma.  
P.s. Bisfenol A syntetiserades redan1891, men det var först på 1950-talet som den började an-vändas på burkar och i plast. Hur mycket bidrar den till bullighetsepidemin, månntro? En studie från 2012 visar att den gör oss feta, med mera, i låga doser men inte i höga.. (europepmc)
*) Levern är kroppens filter men den neutraliserar inte alltid skadliga ämnen, den gör bara om dem till en form som kan utsöndras ur kroppen, säger en i artikeln intervjuad forskare. 
**) Svt/konservburksplast-kan-orsaka-fetma
***) I januari i år meddelades att Regeringens utredare-vill-förbjuda-bisfenol-a-i-kvitton-o-biljetter! 
Foto: wikipedia/Fat_Mouse. tagg: BPA-Glucuronid BLOGGPOSTA permalänk Bullig av bisfenol A

HÖGFLUORERADE HOT!

PFAS i 8 av 9 solkrämer!

Det finns 3.000 teflonliknade ämnen i omlopp, och de smygs in nästan överallt, till och med i kosmetika och solkräm, något som inte framgår av innehållsdeklarationen. Därför behövs ökad-rapportering-av-högfluorerade-amnen, skriver myndigheten Kemikalieinspektionen i en rapport om PFAS (som ämnena också kallas*). 
För över 1.500 av de PFAS som har identifierats på världsmarknaden saknas information om hur de används. Det beror bl a på att de finns i varor som importeras till EU, samt att gränserna för vad som behöver rapporteras är för höga i förhållande till den låga koncentration som behövs för att uppnå önskad effekt. (Mängder under 100 ton per år (1 ton per år efter maj 2018) behöver inte redovisas alls av tillverkare och importörer. 
I en japansk studie från 2012 som myndigheten ovan refererar till (ncbi) (sciencedirect) hittades PFAS i 13 av 15 kosmetiska produkter samt i 8 av 9 solkrämer. Har försökt få tag på hela studien för att få veta vilka solkrämer det rör sig om, men inte lyckats (än),
Men jag har hittat en 10-i-topp-lista på solskyddsprodukter i Japan, där Nivea Sun Protect Water Gel SPF 30 står överst (guide-to-sunscreen-in-japan) Hm. Sannolikt finns de här ämnena i produkter som åtminstone i någon mån (?) ska tåla vatten. Det bör solskydd för barn göra,  läser jag på Eucerins solkrämssida. Dessa produkter tillverkas (precis som Nivea) av Beiersdorf.
Högt rekommenderade, enligt mitt lokala Apotek. Hm. Ett solskyddsmedel (SP50) för barn inne-håller bl a ”acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer” (AACP). Vad sjuttsingen är det? Är det både en hydrofob som hatar vatten och en vattenälskande s.k. hydrofil, som det påstås på en webb-sida? Mer senare. *) Se Fluorerad-förvirring BLOGGPOSTA permalänk Högfluorerade hot!

CANCER AV KONSTGRÄS??

34 unga målvakter fick lymfom eller leukemi!

I kväll spelar svenska herrar i final i EM U21 på naturgräs, medan VM-damerna i Kanada fick spela på konstgräs. Diskriminerande, ansåg internatio-nella toppspelare, då det medför ökad risk för sår-skador på benen och sämre spel, och hotade stä-mma  FIFA (svt), som stod fast vid sitt beslut (ab). 
Ett cancerlarm från USA i höstas gjorde ingen
skillnad. Det var då som den bekymrade fot-bollstränaren Amy Griffin vid University of Wash-ington framträdde i tv-nyheterna (nbcnews)! 
Hon berättade hur bestört hon blivit när hon år 2009 besökte två målvakter med non Hodgkins lymfom (Lymfkörtelcancer) som fick kemoterapi på
sjukhuset i Seattle, och en sköterska tittade ner på den unga kvinnan som Griffin satt med och ut-brast: Säg inte att du är målvakt. Du är den fjärde målvakten som har kommit hit den här veckan!
Som tränare i snart 30 år, hade Griffin först under de senaste 15 åren noterat att allt fler spelare, framför allt målvakter, drabbades av cancer. Nu började hon fundera över möjliga orsakssamband. Var det cancerframkallande ämnen från konstgräset (som består av nedmalda bildäck och lite annat smått och gott) som gjorde målvakterna sjuka?
Målvakten, som ofta kastar sig på marken, är i konstant kontakt med konstgräset, och därmed mer utsatt för eventuella olämpliga ämnen, än övriga spelare. Ett moln av däckpartiklar och granulat (smulor) rivs upp och hamnar i skrubbsår och munnar. Hon frågade sig också om dessa syntetmaterial, som nu finns i tiotusentals parker, lekplatser och skolgårdar, är säkra för barn. 
Griffin har sammanställt en lista med 38 amerikanska fotbollspelare, varav 34 målvakter, som har fått diagnosen cancer. Blodcancer som leukemi och lymfom är vanligast förekommande. Ett dussin av de drabbade spelade i Washington, i övrigt finns de över hela landet.
Listan är inte vetenskaplig, konstaterar Griffin. Just det, och det är ändå relativt få som har drabbats i ett så stort land som USA, tänker jag, och skeptiker menar att finns få studier som be-kräftar misstankarna, och att det saknas data om alla ingredienser (se  sciencenews),  men tänk om man oftast får cancer-av-en kemikaliemix och konstgräset bara är droppen?
Det finns nu konstgräs på hälften av amerikanska fotbollsplaner, och i Sverige spelas hälften av matcher i Allsvenskan på konstgräs (sr.se). Vi går åt fel håll, skriver kalmaranfallaren David Elm som vill se en en-gräsallsvenska-och-en-konstgräsallsvenska! 
Naturgräs är att föredra för spelets skull, anser radiosportens Håkan Mild (sr). Vad som på sikt är att föredra för hälsans och miljön skull är det få som bryr sig om i Sverige, utom Kemikalie-inspektionen som 2006 avrådde från användning av dylika syntetmaterial (kemi). Det nya hybridgräset, nån blandning av naturgräs och konstgräs, känner myndigheten inte ens till, men det förordas av nån (galning ?) vid namn Johan-esk-som anser att plast-ar-snabbaste-vägen-till-internationell-nivå. P.s. I USA fortsätter debatten om hälsorisker med konstgräs: marshfield0529.
Tidigare inlägg i frågan: Lortig-av-lekplatsen Ftalater-på-fotbollsplan Giftig-gunga-granulat
Cancer-av-konstgras Taggar: leukemi naturgräs BLOGGPOSTA  Cancer av konstgräs??

HYPERAKTIVA HJORTAR?

Tillåts på barn, ifrågasätts på djur!

Blir rådjur rubbade av permetrin på pälsen (precis som hundar av ett snarlikt nervgift*), frågar jag mig efter att ha läst följande fästing-mejl: 
”Hej Monica! Jag jobbar för det finländska rundradiobolaget YLE och har på sistone funderat en hel del på fästingar.
Permetrin är ett ämne som ibland nämns som en metod att motar-beta fästingar. En utfodringsmaskin som kallas 4-poster fungerar så att majskolvar eller dyligt placeras ut i stora hinkar i terrängen och när rådjuret eller vitsvanshjorten kommer för att äta av läckerheterna så ska den först tränga sitt huvud igenom någon form av skumgummirullar som är indränkta i permetrin. På så sätt får djuren permetrin på sin päls och blir fästingfria. I och med det har man brutit en av länkarna i fästingarnas livscykel.
Permetrin uppfattas av många som ofarligt, vilken är din åsikt? Du nämner permetrinet i din bok Impotensmadrassen, därför tänkte jag kontakta dig. Det är inte helt lätt att hitta kritik mot permetrin på nätet. Med vänliga hälsningar, Maria Nylund”
SVAR: Det har funnits viss kritik i minst 20 år, och det kommer gradvis mer, nu senast en studie som visar på ett samband mellan hyperaktivitet hos pojkar och s.k. pyretroider (se Impulsiv-av-insektsgift), där permetrin ingår, ett nervgift som även misstänks vara hormonstörande (endo-crindisrupt) och tillsammans med det insektsavvisande ämnet DEET**, kan ge skador på kom-mande generationer (s.k. epigenetiska skador) om djuret (här råttan) utsätts som dräktig (ncbi).
Permetrin är ett ganska otrevligt ämnesa Johannes Knulst, vid myndigheten Kemikaliein-spektionen, till tidningen FOF 2013 (Giftspridare-stoppar-fästingspridare). Därför var han tveksam till ett godkännande. Oklart om han har ändrat åsikt sen dess. Läkemedelsverket har i varje fall inte ändrat sin. Man godkänner permetrin i lusmedlet Nix på barn från 6 månaders ålder och för gravida och ammande, trots att det sedan flera år finns utmärkta giftfria alternativ***.  
Det kan det (väl?) finnas även när det gäller fästingbekämpning. Skulle t ex det naturliga original-medlet pyretrum (från crysantemum)  kunna ersätta den syntetiska kopian permetrin i 4-poster-maskinen. Är den förstnämnda kanske snällare mot vattenlevande organismer?
Eller är lösningen på fästingplågan att skjuta-bort-alla-rädjur-och-hjortar?.
P.s  4-poster-metoden används flitigt i USA, men säljs även i Kanada, Storbritannien, Holland.
*) Det är ett snarlikt ämne (cypermetrin) som har gjort hundar Farliga-av-fästingmedel
**) N,N-Dietyl-meta-toluamid, som bl a finns i myggmedel ***) De giftfria lusmedlen är dock dyrare.
Foto: fof.se BLOGGPOSTA permalänk Hyperatkiva hjortar?

CANCER AV KEMIKALIEMIX!

”Ofarliga” kemikalier bidrar till cancer!

I dag presenterades en ny omfattande internationell studie*, som visar att en kemikaliemix-kan-orsaka-cancer! En av huvudslutsatserna är att ett stort antal miljökemikalier kan bidra till uppkomsten av cancer, trots att de inte har klassificerats som cancerframkallande var för sig. 
Av tusentals kemikalier i vår vardagsmiljö valde forskarna ut 85 så-dana ”ofarliga” ämnen och analyser visar att 50** av dem ändå kan vara cancerframkallande i så låga doser som de som förekommer i vår närmiljö.
Det är väl det som kallas cocktaileffekten, se tidigare inlägg: Giftiga-giftermäl!
*)  Hela Halifax-studien: carcin.oxford **) Vilka är de nu inte längre så ofarliga 50? Hittar ingen lista. P.s. Ämnena på bilden är inte ofarliga. BLOGGPOSTA permalänk Cancer av kemikaliemix!

Subscribe to RSS Feed