https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

SKADLIG 3D-SKRIVARE!

3D-skrivare avger nanopartiklar

Vilka ångor och partiklar vi utsätts för vi skriver ut föremål av plast med hjälp av en 3D-skrivare har varit i stort sett outforskat, men nu har man vid Arbetshälsoinstitutet i Finland i samarbete med Aalto-universitetet och Helsingfors universitet kommit fram till att utskrift med ex. ABS-plast* leder till att skadliga nanopartiklar sprids till inomhusmiljön.
Skrivaren bör därför placeras i ett utrymme där man inte vistas hela tiden, ventilationen bör vara supereffektiv och emissionerna riktas mot den utgående luften.
ABS och PLA är de termoplaster som ofta används i sammanhanget. ABS, som baseras på petroleum kräver upphettning till omkring 230–250°C och den biologiskt nedbrytbara PLA till omkring 180–210°C.  Vid ökad temperatur ökade emissionerna avsevärt (även med PLA), så det är viktigt att välja rätt print-temperatur.
Det är också viktigt att endast välja plaster som är speciellt framtagna för ändamålet.
Pressrelease på engelska: aalto.fi/news/2016-04-14
Här är ett pressmeddelande från 2015 på svenska: Cision/forskning-arbetsmijön-3D-skrivare
*) Ångorna från den ohärdade plasten är därtill giftiga!
Se även inlägg från 2013 där jag efterlyser mer kunskap på området: Skadlig 3D-skrivare?
P.s. Inte så enkel att använda, enl. Rådrön/test-3D-skrivare Så-bra-är-det hetaste 3D-skri..
P.s. 2. Om just skrivaren på bilden ingick i studien är oklart.
Tagg: 3D-skrivare 3D-skrivare nanopartiklar nanopartiklar kemikalier emissioner emissioner kemikalier
BLOGGPOSTA permalänk Skadlig 3D-skrivare!

GRUNDLÖST GRÄNSVÄRDE?

Bisfenol A utreds på nytt!

Det är svårt att sätta relevanta gränsvärden för hormonstörare som plastkemikalien bisfenol A (BPA), då de kan störa i ytterst små mängder. Hur små har sällan (eller aldrig?) grundligt klarlagts.
Gränsvärdet för BPA i EU sänktes drastiskt i december 2014 från 50 till 4 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag (=TDI, tolerabelt dagligt intag), vilket man ansåg ändå gav god marginal, då den mängd BPA vi sammanlagt utsätts för från mat, damm, kvitton, mm, är 3-5 gånger lägre. (den understiger 1,5 enligt Svenska Livsmedelsverket)
Danska forskare vill nu att TDI ska sänkas ytterligare till 0,7, då BPA vid denna låga dos har visat sig ge skador på sperma, öka vikten och påverka bröstutvecklingen hos råttor när de utsätts som foster och via modersmjölken. Dansk forskning graensevaerden er hoej bisfenol A
Effekterna av hormonstörande ämnen vid låga doser kan vara oförutsägbara i förhållande till effekterna vid höga doser, menar forskarna. Därför kan det vara nödvändigt att ämnena under-söks på ett annat sätt.
Kanske är det just det som den Holländska hälsomyndigheten, RIVM, har gjort, när man med ”nya insikter” i bagaget, i mars 2016 meddelade att konsumenternas exponering för BPA från mat och andra källor bör reduceras, samt rekommenderade stöd till forskning för att hitta alternativ till BPA. (env-health.org/pressrelease).
Med anledning av RIVM-rapporten tillkännagav EFSA, det europeiska livsmedelsverket, igår, att man ska göra en ny bedömning av BPA-säkerheten när det gäller hur immunsystemet hos foster och små barn påverkas. eu/efsa/news/bisphenolA
Utvärderingen förväntas bli klar 2018. Kanske får vi då ett nytt mer välgrundat gränsvärde för BPA istället för det nuvarande som enligt EFSA bara är temporärt? Att beräkna TDI för samver-kanseffekter med andra hormonstörare, lär dock bli betydligt svårare, se Hormonstörd matematik
Tagg: bisfenol A bisfenol A gränsvärde gränsvärde BLOGGPOST permalänk Grundlöst gränsvärde?

SJUK AV STANKEN?

Blir du sjuk av stinkande kemikalier?

I ett amerikanskt läkarprogram diskuteras innehållet i parfym efter att filmen STINK nyligen släpptes.  Står det ”parfym” på t ex tvättmedel, smink, hårschampo eller en deodorant  kan den innehålla mängder av odekla-rerade kemikalier, varav en del sätts i samband med cancer och/eller är hormonstörande, mm. Are stinky chemicals making you sick?
Hm. Fast en del skulle nog hävda att kemikalier i parfym DOFTAR, eller LUKTAR GOTT, så hur mycket luktar Eurovision-klockan på Norrmalmstorg egentligen och av vad? Magi? Engagemang? Nej, snarare deodorant, tycker nån och jag håller med..
Tagg: sjuk av parfym sjuk av parfym Eurovision-klockan Eurovision-klockan
Foto: esckaz.com BLOGGPOSTA permalänk Sjuk av Stanken?

STÖRANDE SCHAMPO!

20 av 72 problematiska!

Många är bra, konstaterar danska Taenk Kemi som har testat kemi i schampo, men 20 innehåller problematiska kemikalier, t ex misstänkt hormon-störande ämnen i 7 av produkterna, bl a paraben-er (konservering), cyclopentasiloxan* (ger glansig hinna) och etylhexylmetoxycinnamat (solfilter).
12 får sämsta betyg då de innehåller den starkt allergiframkallande blandningen MI/MCI (metylisotiazolinon och metylchloroisothiazolinon).
*) Apoteket har tagit bort samtliga siloxaner ur sitt sortiment, se Långsamt lotionslarm
Tagg: test test hårschampo hårschampo hormonstörande hormonstörande MI/MCI MI/MCI
BLOGGPOSTA permalänk Störande schampo!

EKOLOGISK PESTICID!

Nytt effektivt svampmedel testas!

En ny ekologisk pesticid har utvecklats vid New Mexico State University.
Den består av en blandning av essentiella oljor från ökenplantor och har testats på bl a tomater, chilipeppar, paprika, lök och gräs och kallas NMX.
NMX har visat sig särskilt effektiv som fungicid (mot svamp), där den är minst lika effektiv som syntetiska medel, och den funkar lika bra som andra naturliga pesticider mot bakterier och vissa insekter .
Medlet testas nu på stora eko-odlingar i Kalifornien. abq/organic pesticide being tested.
Tagg: ekologiskt bekämpningsmedel ekologiskt bekämpningsmedel svampmedel svampmedel
*) svampmedel kallas fungicid BLOGGPOSTA permalänk Ekologisk pesticid

OGRÄSMEDEL FÖRBJUDS!

EU förbjuder två populära hormonstörare!

Amitrole och Isoproturon är två ogräsmedel som förknippas med cancer, infertilitet, och foster-skador. De förbjuds i EU fr o m 30 September 2016. Europe bans two endocrine disrupt..
Tagg: Iogräsmedel ogräsmedel förbud förbud BLOGGPOSTA permalänk Ogräsmedel förbjuds!

FETT VIKTIG DEBATT!

Smör eller margarin?

Det går utmärkt att äta smör i skolan tyckte föräldrar i Lysekil, när kostchefen, med hänvisning till Livsmedelsverket, bytte till margarin.
Och den där stora fettstudien från 1960-talet, som inte har publicerats förrän nu, och som visar på högre dödlighet när man käkar margarin (än smör) – hur relevant är den? Egentligen?
Personligen äter jag mer olivolja, men gillar även smör, och 2012 funderade jag på om det är miljögifter i pappret även på ekologiskt smör, se
Perfluorerat smör. Tagg: smör smör margarin margarin skolmat skolmat
BLOGGPOSTA permalänk Fett viktig debatt!

FÖRPACKNINGSFRITT!

Butik utan engångsförpackningar!

Snart öppnar Skandinaviens första förpackningsfria butik
i Köpenhamn! Det blir lite som förr faktiskt…
P.s. Förpackningar kan innehålla otrevliga gifter och skada miljön.
Tagg: handla förpacknngsfrit handla förpacknngsfritt
BLOGGPOSTA permalänk Förpackningsfritt!

OAPTITLIGA OLIVOLJOR!

13 av 26 olivoljor undermåliga!!

Stickig, härsken, möglig, rester av insektsgift,
mjukgörare, cancerframkallande polyaromatiska kolväten (PAH) och mineralolja, blev betygen när tyska Stiftung Warentest nyligen testade 26 olivoljor.

Fem oljor var felmärkta! Ursprunget enligt etiketten kunde inte bekräftas av analysen. De godkändes därför inte (ens om de i övrigt godkändes*). EN ENDA olivolja fick det sammanlagda betyget ”gut” (=bra)**.
Bekämpningsmedel hittades i 20 av oljorna (som testades för 500 olika substanser), främst insektsmedel mot olivflugor och en problematisk bak-terie. Sammanlagt låg dock halten tydligt under EU:s gränsvärden, i ett fall dock knappt.
I varje skede av produktionen kan skadliga ämnen tillföras. De fettrika oliverna kan redan på trädet ta upp gifter från omgivningen t ex avgaser och ämnen från förbränningsprocesser, och i oljekvarnarna kan olivoljan förorenas med tekniska mineraloljor. Av det skälet fick fem oljor under-känt, liksom flera oljor med höga halter PAH, mjukgörare och insektsmedel.
Att en olivolja är ekologisk är inte heller det en garanti för hög kvalitet, enligt Stiftung Waren-test. Fyra av de sex testade ekologiska oljorna fick betyget ”undermålig”, och redan i september 2015 när man testade oljor för finsmakare hittades höga halter föroreningar i ett flertal produkter.
——————————————————————————————
Källa: Jedes zweite Olivenöl im Test mangelhaft
P.s. Känner inte igen någon av de testade olivoljorna från den svenska marknaden, men de kan ju finnas här ändå fast under andra namn, och jag har långt ifrån totalkoll, (nån som har?) men jag har åtminstone koll på 3-4 väldigt aptitliga olivoljor, bl a en helt Oemotståndlig olja!
——————————————————————————
*) En spansk olivolja från Aldi Nord som fick betyget bra i kategorierna sensorisk kvalitet (aptitlig), kemisk kvalitet och föroreningar, fick ändå inte totalbetyget bra p g a oklarheter i ursprunget. Hm..
**)  Picual Extra virgin olivolja från O-Med, ursprung Spanien, kostar 40 euro/liter.
Tagg: test olivolja test olivolja BLOGGPOSTA  permalänk Oaptitliga olivoljor!

BLINKANDE BLYSULOR!

Giftiga barnskor åter-
kallas bara i Danmark!?

Efter att danska Miljöstyrelsen nyligen hittade förbjudna halter bly i de blinkande sulorna på tre* barnskor (Spiderman, KangaRoos och Skofus) kan danska konsumenter få pengarna tillbaka.
Får vi det i Sverige också?
Myndigheten Kemikalieinspektionen: Vi kan tyvärr inte svara på frågan om man kan få tillbaka pengar, eftersom det inte är något som regleras i de regelverken som innehåller själva begräns-ningen. Men eftersom det är en olovlig produkt som har sålts så låter det väl rimligt att man kan lämna tillbaka den. Vi föreslår att du istället frågar Konsumentverket som kanske kan veta eftersom de har mer regler kring reklamationer och liknande.
Får kontakt med en jurist vid nämnda verk, Åsa Persson, som säger att ”även andra myndig-heter kan använda Produktsäkerhetslagen och se till att en vara återkallas på ett korrekt sätt” (det finns tre sätt) samt upplysa konsumenterna om detta på sin sida.
Hm. Det enda Kemikalieinspektionen brukar upplysa om när man hittar förbjudna halter metal-ler, cancerframkallande eller hormonstörande ämnen i en vara är att ”försäljningen har stoppats” samt att ”företaget har anmälts till miljöåklagare” (se Leksaksföretag ånmäls) Det är väl bra, men räcker det? Borde inte allt som återkallas i ett annat EU-land även återkallas i Sverige?
-Via Rapex kan myndigheter i ett EU-land omedelbart varsko andra EU-länder när man hittar förbjudna ämnen, säger Åsa Persson. Hm. Då borde nämna blysulor redan ha varningsblinkat även hos svenska myndigheter! Så hur bra fungerar systemet i praktiken egentligen?
”Den information som myndigheterna får från Rapex bearbetas och man undersöker om de rapporterade produkterna finns på den svenska marknaden. Detta leder ibland till att svenska företag blir kontaktade om de tillhandahåller produkter som finns i Rapex veckorapport”, skriver Konsumentverket. Alla rapporter är tillgängliga via länk här: frågor/svar/rapex. Det är ju bra!
Eventuell ytterligare information kommer att läggas ut i kommentarsfältet.
P.s. Bly i sulor är inte akut giftigt vid användning. *) Miljöstyrelsen kontrollerade totalt 74 varor.
Tagg: bly barnskor bly barnskor konsumenträtt konsumenträtt pengarna tillbaka pengarna tillbaka
återkallande återkallande Rapex Rapex BLOGGPOSTA permalänk Blinkande blysulor!

Subscribe to RSS Feed