https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

TILLBAKA I KVÄLL!

Då handlar det om Drömmen om Södermalm och om man har rätt att veta och rätt att slippa pesticider…

FÄRRE DENTALDEMENTA?

Kvicksilverfaktorn ignoreras!

Demens hos äldre över 80 minskar procentuellt i Sverige (metro), en nyhet som fick Cecilia att i ett mejl undra ”hur det korrelerar till mängden amalgam hos befolkningen. Det verkar ju  som om äldre har mindre amalgam nu än förr, eftersom det sedan amalgamför-budet 2009 inte längre får ersättas med nytt amalgam”.
Precis vad jag också tänkte! Men så tänkte inte forskarna. De tänkte på andra livsstilsfaktorer och på att hjärtkärlvården har blivit bättre (hjärtproblem kan nämligen leda till demens). Det har den nog, men de tänkte inte på att kvicksilverläckage från amalgam även påverkar hjärtat*.
Det som talar för att våra tankar (mina och Cecilias) kan ha viss relevans i sammanhanget är 
att kvicksilver-bildar-ett-protein-som-anses-orsaka-alzheimers samt att personer med en viss gen-variant (apoE4) i högre grad än andra utvecklar demens om de utsätts (apoe-app-alzheimer). 
Det som komplicerar bilden är att en minskning/stabilisering noterades inte bara hos svenskar utan även hos några av de grupper spanjorer och engelsmän som tillsammans med holländare också ingick i studien (det var t ex endast hos britter man fann en generell minskning av demens), eftersom man ännu har något amalgamförbud i dessa länder
Det som talar emot är att de första grupperna (av totalt 5) studerades redan under åren 1976-1989 och de andra 1994-2008 (alltså före förbudet, se originalstudien i thelancet) 
Men då faller väl hela hypotesen, tänker nog nån! Är Cecilia och jag ute och cyklar? Nej, inte helt!
Amalgamanvändningen har minskat generellt i västeuropa under de senaste 25-30 åren, till förmån för andra fyllnadsmaterial (kompositer). Medvetna medborgare lät tidigt och på eget bevåg amalgamsanera sina tänder, men i Spanien kom debatten igång först på 2000-talet**.
Trots detta visar resultat från Zaragoza en signifikant (icke slumpartad) minskning av demens hos män (43%; p=0·0002), medan de från Kungsholmen i centrala Stockholm (i motsats till de från Göteborg***) inte är signifikanta, vilket man tror beror på tidigare  livsstils- och vårdförbättringar.  
Det är knepigt att tolka epidemiologiska studier. Ännu knepigare blir det när man som här ignorerar kvicksilverbelastning som livsstilsfaktor (något som snarare är regel än undantag), och det saknas data om hur många som har nämnda riskgen apoE4, som medför att även exponering för miljögiftet DDT-kan öka-Alzheimerrisken. 
Men apoE4 kan bara förklara 20 procent av fallen, enligt ki.se. De flesta som har genen (ca 15 %) får inte Alzheimer, och någon allmän testning för genen finns inte****. Inte heller något globalt amalgamförbud, men en icke tidsbestämd utfasning förväntas ske (Amalgam-avvecklas).
(detta och många andra nyliga inlägg nås även via.facebook)
P.s. Beslut om Folktandvård kom 1938, men innan dess hade tandläkare friskt använt amalgam.
*) Mer om hjärta+kvicksilver senare. (Se även Amalgam o.-hjärtproblem & Korkad-av-kvicksilver)
**) Jag har sedan 1991 bevakat och rapporterat om tandvårdsfrågor internationellt.
***) Är osäker på detta, kanske vill någon lusläsa och korrigera/komplettera.
****) Synd, då genen även förknippas med högt kolesterol & hjärtsjukdom (skane/ApoE).
(dn/minskad-demens) tagg: demens minskar BLOGGPOSTA permalänk Färre dentaldementa?!

EU NOBBAR NONYLFENOL!

Ofarligt ha kläder med miljögift?

KEMIKALIE I KLÄDER FASAS UT PÅ FEM ÅR!
På svenskt initiativ skärper EU reglerna för miljögiftet nonylfenoletoxilat i textilier, se Sverigesradio.
Bra, men va synd att det ska behöva ta så lång tid!? Ämnet är alltså fortfarande tillåtet även i barnkläder (Miljögift i barnjeans), men enligt radioinslaget ska det ”inte vara någon fara” att ha klä-der som innehåller nonylfenoletoxilat på sig (trots att ämnet kan brytas ner till det farliga östro-genliknande nonylfenolet (wiki)), säger Lisa Anfeldt vid Kemikalieinspektionen till reportern. Hon tillägger: ”Men det finns som sagt mycket osäkerheter kring den här gruppen av ämnen. I framtiden kan vi förstås få mer kunskap men i dagsläget ser vi inte någon sådan fara”. Hm.
För övrigt finns det även andra gifter i textilier, se Gift-i-barnklader-igen! 
P.s. Att man i inslaget kallar nonylfenoletoxilat för en ”miljöskadlig kemikalie” och inte ett miljögift är nog för att det är först när den bryts ner till nonylfenol som den räknas som ett riktigt miljögift.
BLOGGPOSTA  permalänk EU nobbar nonylfenol!

EMALJERAD SOPPSKÅL?

Emalj vs porslin!

-Är det bra med emalj, frågar en anställd vid ett stort ekologiskt trädgårdcafé. - Vi tänkte byta ut våra porslinsskålar mot skålar i emalj.
Jaha, men vad är det för fel på de gamla? (se foto)
-De blir repiga med tiden. Gästerna klagar.
Emalj blir också repig, svarar jag. Det är ett slags
keramisk beläggning, och den metall som döljer sig under den, t ex aluminium*,  kan då läcka ut, i alla fall om det är sur soppa i skålen. Gästerna
kanske skulle klaga ännu mer på emaljskålar än på de gamla som består av keramik/porslin (wiki) rakt igenom och inte avger metaller. Om det inte är bly* i typ glasyren vill säga? – Näää!!! 
Då föreslår jag att ni gradvis byter ut de gamla mot likadana orepiga.
- Det gör vi men det blir så dyrt, säger han. Amen då kanske ni ska köpa begagnade djupa plasttallrikar från nåt dagis istället. De byter ju ut sina nu, i alla fall de som innehåller hormonstörande bisfenol A, så ni kan säkert få dem jättebilligt. (inlägg). Han skrattar! Skålarna i keramik blir kvar. 
Skulle den emaljälskande ”Ekofamiljen” ha gett ett annat råd? Se deras blogginlägg: Är-det-farligt-med-emaljerade-kärl? (Ofarligt om emaljen är hel, enligt Livsmedelsverket).
Ulrika Dahl vid Naturskyddsföreningen föredrar dock andra material, se emalj-keramik-plast-hjälp!
Hm. Caféet skulle kanske kunna byta till andra porslinsskålar som bättre tål slitage, tänker jag när jag läser testfakta. (Nanobeläggning ger en extra slitstark yta, se Stekpanna-i-vit-keramik. Används även på typ handfat och toalettstolar, men kanske ej i soppskålar?)
Foto: utility emaljskål som man tänkte köpa (innehållsinformation saknas).
*) Om ett möjligt samband aluminium/Alzheimer:  aluminiumanditslikelycontributiontoalzheimers
**) Den giftiga tungmetallen bly kan finnas i glasyr och färg på såväl keramik som emalj. Därför bör man inte använda sånt som man inte vet är säkert, särskilt inte till sura livsmedel, skriver Livsmedelsverket. BLOGGPOSTA permalänk Emaljerad soppskål?

KEMIKALIER I KÖRSBÄR!

Biverkningar av bigarrå!

Blir bjuden på ett körsbär av okänt ursprung.
Det smakar bra, men får mig omedelbart att hosta och nysa så till den grad att jag kissar på mig (nej, jag är normalt inte inkontinent). Därefter upp-står en frätande känsla i matstrupen. Slutsats: bäret innehåller kemiska bekämpningsmedel
 (pesticider) som jag inte tål. Vilka är frågan.

Coop-anställd tål dem inte heller!

Beger mig till inköpsstället, Coop Konsum, där jag möts av en stor skylt med texten ”Vi är en KRAV-märkt butik”, något som inte innebär att man kan kräva att allt ska vara ekologiskt, vilket körsbären eller bigarråerna (som de också kallas när de är söta och odlade (wiki)), som väntat inte heller är. De är från Turkiet, ser jag.
Haffar första bäste butiksanställd, en ung man på 20-25 år, och klagar över mina biverkningar. Han hänvisar till frukt-och gröntansvarig . men säger till min förvåning: 
-Jag håller med. Ungefär hälften av frukten här går bort för mig.
Är du allergisk, frågar jag. -Det är bekämpningsmedlen jag inte tål, svarar han bestämt.
Glömmer fråga vad har får för besvär. (Inte neurosykiatriska väl som en del verkar få även av små mängder giftiga kemikalier och pesticider? Se Kemisk-adhd/autism). 
Användningen av pesticider ökar i turkiska körsbärsodlingar, där man inte alltid är så noga med att följa instruktionerna och ibland använder för mycket. Det framgår av en artikel från 2015 i acta.media och en del av de listade preparaten ser i mina ögon väldigt EU-förbjudna ut. Stämmer det, och har Livsmedelsverket (Slv) kollat importerade körsbär, månntro?
-Det har vi gjort, säger Anders Jansson. -Det vi hittar understiger gränsvärdena, men en del av det som används utanför EU är akut toxiskt, Fast gränsvärdena är inte satta efter känsliga män-niskor, tillägger han, när han hör om min häftiga reaktion . I ett mail skriver han:
De senaste resultaten härrör från 2013 som jag bifogar. Vi kollar körsbär vart tredje år vilket innebär att 2016 blir nästa gång vi undersöker dessa. Som du ser i våra resultat så påträffas en del av de ämnen som anges i artikeln du skickade (om pesticider i Turkiet),  men vi hittar också en del andra bekämpningsmedel. Inget resultat överskred  gränsvärdet och samtliga bekämpnings-medel som hittades är också godkända inom EU.  De i artikeln nämnda medlen som inte är godkända inom EU* är: Azinpos-methyl, Diazinon, Fenvalerat, Hexaconazole Metidathion. Parathion-methyl. Phosalone, Propargite”. Mvh Anders Jansson   Resultat körsbär 2013
Det godkända nervgiftet cypermetrin, som även finns i s.k. flugpen-nor**, förekommer flera gånger i Slvs testreslutat på körsbär från Turkiet av sorten Napoleon, som råkar vara samma sort som den jag åt. Det tillhör gruppen pyretroider, som sätts i samband med bl a ADHD hos barn (se Impulsiv-av-insektsgift), men i stickproverna var halten max 0,061 mg/kg, vilket är långt under gränsvärdet på 2 mg/kg.
Ämnet bör normalt utsöndras inom ett dygn (se länk om kemisk ADHD ovan), men cypermetrin var inte det enda bekämpningsmedlet i nämnda Napoleon, och ett litet orosmoln är ju att det saknas gränsvärden för den cocktail av kemikalier vi dagligen utsätts för, men effekten av en kemikaliemix-i mat utreds nu i EU. (Vilken tur!)
*) Av artikeln om turkisk odling framgår att ex. i EU örbjudna hexaconazole används i 24.72% av odlingarna, parathion-methyl i 11.24% och diazinon i 7.87%. 
**) Flugpennan är även effektiv mot myror och silverfiskar (skadbekämp). Biverkningar (hos människa) listas i säker-hetsdatabladet: av.se BLOGGPOSTA permalänk Kemikalier i körsbär!

SKADLIGA STAVMIXRAR!

8 av 12 mixrar läckte cancergift!

Jag hade helt missat mixrarna, dvs larmet från november 2014 om läckage till maten av klorparaffiner från stavmixrar, ämnen som kan påverka fortplantningen, sköldkörteln och ev. orsaka cancer
Klorparaffiner finns i smörjmedlet i kåporna. Hm. Finns de på undersidan av vanliga mixrar också? De som jag brukar lukta på för att ofta rata på grund av lukten*. Det var professor Åke Bergman som larmade om läckage-av-klorparaffin-fran-stavmixrar.
Stavmixrar som läcker klorparaffin: Braun Multiquick 3, modell
4162, Coline LW-3318, Electrolux Ultramix Pro ESTM 6400, 
Electrolux ESTM6200, Matsui M24HBW09E, OBH Nordica Kitchen Quickmix 6705, OBH Nordica Kitchen Quickprep 500 modell 7701, Russel Hobbs 18274-56, Voltage HM-918
Stavmixrar som inte gav utslag i testet: Bosch MSM6B100,
OBH Nordica Chili 6707, OBH Nordica Indigo 6712, Philips ProMix HR 1607/08
Foto ovan: En lyxig mixer, en s.k. Bamix, som inte ingick i testet och inte luktar illa* från kåpan.
*) vet inte säkert om det är just klorparaffinerna som luktar (typ bränd plast). Ämnena kan f.ö. också finnas i sportartiklar, konstgräs och tro det eller ej i madrasser (se kemikaliebok ovan).
Jag är kemikaliedetektiv, sa Åke Bergman i Forskarliv i radions P1 (sr)
och det var när jag nyligen hörde en repris av det som jag uppmärksam-made stavmixerlarmet. Kemikalier tillsammans med klimat är de två stora miljöfrågorna, anser Bergman. Vi måste få veta vad vi stoppar i oss och om det är skadligt. Industrins argument att man måste bevara sina  före-tagshemligheter, tycker han är dumheter.
P.s. Inte direkt dumt men ganska fånigt tycker nog en del (?) om inläg-get Klimatsmart-livsstil där min minimixer/lattevisp hotas. (Läs det ej!)  
Mixerlarmen jag läste: nyteknik icakuriren BLOGGPOSTA permalänk Skadliga stavmixrar!

RUGGIGA ROUNDUP!!

Säljstopp snart i Sverige?

Du kan väl äta upp den! Göra smoothies, säger jag till en vän som klagar över att han har kirskål i trädgården. Eller sälja den till nån restaurang! 
-Nej, det vill jag inte, säger vännen förtrytsamt.
-Jag måste nog ta till nåt kemiskt ogräsmedel, typ Roundup, för nu sprider den sig  till grannarna.
Vá!? Ska du sprida cancergift till dom istället, är det så mycket bättre, säger jag lika förtrytsamt.
Ska du vara sämre än colombianerna som ska sluta flygbespruta cocafält med Roundup, för att det kan vara farligare än det knark som cocan används till (guard/colomb-herb). eftersom WHO
i mars klassade glyfosat, som Roundup innehåller, som möjligen cancerframkallande!? (bbc) (dn).
Samma månad visade en ny studie att det även kan orsaka antibio-tikaresistens (pest-antib-res) (mbio), och som om det inte vore nog så riskerar du och dina grannar att bli impotenta, infertila, få missfall, miss-bildningar, bli nervgiftiga,  hormonrubbade, immunreaktiva, få en ej namn-
given njursjukdom, kronisk diarré, autism och andra störningar. I alla fall vid frekvent exponering, óm man får tro vissa forskare. (slut egencitat)
Frankrike var först med att införa säljstopp av Roundup till amatörodlare i juni i år (France-bans-sale) (nyadagblad). för övrigt i samma veva som
tv4 sände en ”det räcker med en beröring-reklam” för samma storsäljande ogräsmedel.
Borde det inte räcka att 80 oberoende forskare i juni 2015 vädjade till sina regeringar att införa glyfosatförbud för att fler ska ta ställning? (Indep_Scients_Manifest). För att åtminstone Odla med P1′ i Sveriges radio (sr) ska sluta rekommendera det? Men hör och häpna!!!
NU SLUTAR ALLT FLER STORMARKNADER OCH TRÄDGÅRDSBUTIKER I EUROPA på eget initiativ att sälja glyfosat (bl a i Tyskland & England), läser jag i skrivande stund i theguardian.
Monsanto, som tillverkar Roundup, är missnöjda, då man inte anser att medlet är cancerfram-kallande,  sannolikt inte heller att det skulle vara ”det nya DDT” som det påstås här:the-new-ddt.
Det påstås också att det finns larver som gillar cocaplantor (cocaine-eating-caterpillars)
Kanske finns det såna som gillar kirskål också. Annars får min vän skynda sig till stormarknaden innan säljstoppet (eventuellt) sprider sig till Sverige, eller varför inte följa råden i expressen:om hur man-slippar-det-hatade-ograset (utan att använda gifter). Se även: dagsattplocka/kirskal. 
Tidigare relaterade inlägg: Fosterskador-av-gmo! Marsch-mot-Monsanto! 
Se även: hudding/roundup-anvands-storskaligt-inom-staten Foto: Nässla-kirskåal-citron-smoothie
BLOGGPOSTA permalänk Ruggiga Roundup!!

MUMSIG MIKROPLAST!?

Nystekt med dispens!

Vi-får-i-oss-mikroplast från fisk, läser jag (än en gång)! Därför köper jag inte stekt strömming med potatismos vid Slussen längre.  Trots att det är jät-tegott! Vilka hälsoeffekter mikroplastpartiklar kan ha är oklart, men de medför ju gifter som finns i plasten,  och sådana som kan ha fastnat på den. 
Det är så man vill gråta! Och borde det inte stå ”Nystekt strömming med mikroplast och dioxin-dispens” på skylten med en särskild varning riktad till gravida och kvinnor i fertil ålder*? 
Men kanske skulle folk mumsa i sig den ändå, för de flesta vet väl redan att vi äter strömming på dispens i EU, för att den innehåller för höga halter? Hur som helst så var det kö vid strömming-kiosken igår! Borde den inte åtminstone serveras med speciella Potatischips-mot-pcb ett annat miljögift, som den också kan innehålla, och nåt svavelhaltigt som binder kvicksilvret?
*) Se Livsmedelsverkets kostrad tagg: dioxindispens BLOGGPOST permalink Mumsíg mikroplast!?

KEMISK ADHD/AUTISM!

Kemikalieintolerant mor
får oftare barn med
neuropsykiatrisk diagnos 

Barn med en kemiskt intolerant mamma löper 2-3 gånger högre risk att diagnosticeras med
autism och ADHD. Det visar en ny studie* från University of Texas, USA. eurekalert/pub
De kemikalieintoleranta får ofta allvarliga reak-tioner på låga doser av vanliga kemikalier. Några blir för sjuka för att kunna klara vardagliga sysslor, och forskarna är ytterst bekymrade över hur känsliga barn med ADHD och autism är för exempelvis avgaser, bensin, rök, dofter och rengö-ringsmedel, samt även för biverknngar av infektioner, läkemedel, kemikalier, mat och allergener. 
Man rekommenderar därför mammor** och gravida kvinnor att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika potentiellt skadliga kemikalier, vilket inkluderar bekämpningsmedel (pesticider), lös-ningsmedel och kemikalier som används vid husbyggen och renovering. 
Kemikalieintolerans drabbar omkring 10-30 procent av befolkningen i USA, medan ett av sex barn har störningen autism eller ADHD. Kemisk intolerans kallas även MCS (multiple chemical sen-sitivity) och drabbar även svenskar. Lisa Billö från MCS-Sweden kommenterar studien sä här: 
Vi som förbund ser att barn med MCS reagerar på kemikalier och mögel med ADHD-liknande symptom och autism-liknande symptom. Alltså humörsvängningar, personlighetsförändringar, gråt-attacker, hyperaktivitet, mm. Vi har också noterat att det är vanligt i de här familjerna att man har både barn och barnbarn med neuropsykiatriska diagnoser. Vi är övertygade om att det finns ett samband. Men också att några av barnen kan vara feldiagnosticerade, alltså att det i själva verket handlar om reaktioner på mögel eller kemikalier.”
Ps. I bilagda Autism-o-adhd-artiklar kan du läsa om tungmetallers roll i sammanhanget och hur tillskott med vitaminer o.d. kan hjälpa. Se även inlägg Impulsiv-av-insektsgift!
*) Studien baseras på mammors svar på QEESH (Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory), ett formulär med 50 frågor som används av läkare över hela världen för att diagnostisera kemisk intolerans.
**) Pappor ingick inte i studien… BLOGGPOSTA permalänk Kemisk ADHD/Autism!?

LEGO FOSSILFRITT 2030!

77.000 ton olja från Shell i Lego 2014

Danska företaget Lego plockade nyligen bort 100 kemikalier från sina leksaker. Det berättade man vid Kemikalieinspektionens forum* om barn och kemikaliesäkerhet hösten 2011 (Se Miljövänliga-lego?)
Nu återstår ”bara” 881 kemikalier i färger och plaster, och i fjol gick det åt 77 000 ton olja när Lego tillverkade 60 miljarder legoklossar.
Men barnens leksaker ska inte behöva tillverkas på fossila bränslen, så nu tar Lego-ett klimatbeslut för mer hållbar produktion, och anställer 100 forskare för att ta fram ett klimatvänligt alternativ till oljebaserad plast, något som beräknas ta 15 år.
Hm. Kan beslutet ha nåt att göra med de 500-000-underskrifter som Greenpeace överlämnade
vid Legos huvudkontor i juli 2014, där man uppmanade Lego att upphöra med sitt samarbete med Shell, ”då oljebolaget fortsätter med sin destruktiva oljeutvinning i Arktis”?
*) Frågade myndigheten varför man till sina konferenser bara bjuder in stora företag som gör vissa framsteg i sitt miljöarbete, men inte små företag som tillverkerar/säljer enbart fossilfria ekologiska produkter, men fick inget bra svar, utom att skulle fundera över det inför kommande konferenser.  
Foto: wikimedia BLOGGPOSTA permalänk Lego fossilfritt 2030!

Subscribe to RSS Feed