https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

EKOBLUFFMÄSSA, eller?

Kemijättarna har blivit ekologiska ..

Miljöbovar-sponsrar-ekobyggmässan i Kista, skriver Catrin Bülow i UNT. ”Bra företag finns med, andra behöver mycket grönfärg för att dölja sitt ruttna virke”, det gäller särskilt ”Polyuretan(PUR)gruppen, med med-lemmar som kemijättarna BASF, Bayer och Dow, som tillsammans med Vattenfall och Tarkett är guld- respektive silversponsorer av mässan.”
Hm. Men Tarkett har ju slutat med hormonstörande ftalater i sina plast-golv! Är inte det bra? (se Dinch-i-bollen? & Fan-för-ftalater!) Lite snäll plast* ska man väl tåla, eller? Fast även deras linoleum är belagd med plast (polyuretan**). Det fick jag veta av en Tarkett-representant vid en ennan Ekokonferens. Annars smular golven som de gjorde förr, hette det.

BASF utvecklade tidigt en produktmix av konstgödsel, sprängämnen och giftgas (Cyklon B som användes i nazismens förintelseugnar), skriver Bülow. ”BASF har en koldioxidförbrukning på 20 miljoner ton” och framställer bekämpningsmedel, flamskyddsmedel och ftalater. Man bidrog till att EU:s kemikalielagstiftning REACH urvattnades. Stämmer! Och visst är det väl BASF som nu strider mot EU för sitt bidödargift? Jo! (se Basf-Bayer-bidöden). Är inte det ett gift som även skadar-bebisar? Jo! Och var det inte en representant från BASF som nyligen (till min stora förvåning) var inbjuden som talare på typ en seriös Ekobyggkonferens anordnad av IVL? Jooo!
DE ÄR JU ÖVERALLT! Till och med vid myndigheten Kemikalieinspektionens ”giftfria konferenser” tillåts miljöboviga storföretag framhålla sina hållbara framsteg (dock inte BASF så vitt jag vet).
Ska man gynna dem för att de tar bort vissa värstingkemikaiier eller ska man fördöma dem och kräva att allt ska vara helt ekologiskt NU?  
Och om myndigheten nu absolut måste bjuda in typ Ikea, Tarkett och Lego varför inte bjuda in några helt ekologiska möbel-, golv- och leksakstillverkare också? Som motvikt? Svaret jag har fått är att ”man ska tänka på saken”.
Kanske tänker man att den totala miljö- och hälsovinsten blir större när ex. jättestora globala Lego tar bort 100 kemikalier och blir fossilfritt-2030 än när en kanske pytteliten redan fossilfri tillverkare bara fortsätter vara det? Är inte det sistnämnda minst lika lovvärt? Nåja, på nämnda ekofuskmässa fick ju ekosmåttingarna också vara med. (Tror inte Monsanto fick det). Alltid nåt!   
*) Tarkett lär fortfarande använda miljöfarlig PVC-plast.  
**) Polyuretan (PUR) finns i skumplast i madresser, se kemikaliebok ovan.
Bild: easyfairs.com/sv/ekobygg-2015  BLOGGPOSTA permalänk Ekobyggmässa, eller?

MISSFALL AV PARFYM??

Tidigt missfall
av vissa ftalater!

Kan man få missfall av parfym.  undrar Lisa och bifogar en artikel om en ny studie från Peking Uni-versity som visar på ett möjligt samband mellan
ftalater och tidigt missfall hos kvinnor, något som tidigare har observerats i djurstudier. Ftalater an-vänds som mjukgörare i plast och för att fixera doft i kosmetika och parfym (asianscientist)
där de inte deklareras, men i en Greenpeace-studie 2005 hittades ftalater i 35 av 36 parfymer.
I intervjuer framkom att de 132 kvinnorna i studien som fått missfall använde fler kosmetiska produkter än kontrollgruppen (som inte fått missfall). De hade också signifikant högre halter av tre nedbrytningsämnen i urin från ftalaterna DEP, DiBP och DnBP eller DBP. 
DEP förekommer ofta i parfym i höga halter, bl a som lösningsmedel (pubs), och i många andra kosmetiska produkter samt t o m i miljömärkta tvättmedel (Se Svanenmarkta-ftalater!), fast det bl a av organisationen Shemsec listas som hormonstörande. DiBP hittades av Greenpeace 2005 i 20 av 36 parfymer, och klassas liksom DBP som reproduktionstoxiskt i EU. 
DBP förekom så sent som 2007 främst i nagelprodukter, men även hårspray, hårmousse, hud-rengöring, och babyshampo, åtminstone i Kanada (ncbi), och i 21 av 36 parfymer enligt Green-peace 2005 (ec.eu). men enligt Kemikalieinspektionens nya rapport (se Fy-fan-för-ftalater) ”anv-änds bara DMP* (dimetylftalat) och DEP (dietylftalat) i kosmetiska produkter i EU”! (man hänvisar till Plasticisers.org, 2014f). Hm. Är inte kosmetikamarknaden i stort sett internationell**?
Tidigare studier har visat att nedbrytningsämnen (metaboliter) från ftalater finns i nästan 100 procent av individuella urinprover från olika länder. I den nya studien hittades 5 av 8 testade metaboliter i 96 procent av alla prover med högst koncentration av den som härrör från DiBP. 
Två av dem (från DEHP och DMP) återfanns hos samtliga kvinnor, men det är bara DEP, DIBP och DBP som de kinesiska forskarna förknippar med missfall***. Några eventuella samverkanseffekter mellan olika ftalater spekulerar man inte i (se Hormonstord-matematik).
Så hur spekulerar du nu Lisa? Själv skulle jag gärna se en ny analys av innehållet i parfym, eller varför inte krav på innehållsdeklaration. Läs mer om farliga-mjukgörare-i-vardagsvaror!
*)  I en äldre studie nämns att DMP (dimetylftalat) skrämmer bort insekter. epa/airtoxics. Hm.
**) Om parfym i Kina i ett kommande inlägg. ***) orsaken till 40 % av fallen har ansetts som okänd.
Bild från originalstudien: pubs.org. BLOGGPOSTA permalänk Missfall av parfym??

HOTAT HYGIENALLERGEN!

Elak konservering ersätts med vadå?

I mars varnade norska myndigheter för ett nytt-hygienallergen, metyliso-tiazolinon (MI eller MIT), som numera ofta ersätter de ifrågasatta parabe-nerna som konserveringsmedel i kosmetika. Användningen av MI har mer än fördubblats under 200o-talets första årtionde. Ämnet är giftigt för celler/nerver och används i flera typer av produkter för att döda mikroorg-anismer. Rekommenderad nivå är 6 -75 ppm* (enl. wiki). 
Gränsvärdet för MI i kosmetika bör sänkas till 15 ppm kom EUs ”vakthund” för konsument-säkerhet (SCCS)  fram till i somras: eu-safety-watchdog-concentr-limit-methylisothia
Coop i Danmark kräver nu att deras leverantörer tar bort MI i deodoranter och krämer, mm, annars tar de bort produkterna från hyllorna!. (organictoday.dk/coop-forbyder-farlige..)
Folk jublar på facebook, men vad ersätts det med? Nåt ännu elakare konserveringsmedel?
För säkerhets skull får man väl göra som venezulanerna – tillverka sina egna naturliga pro-dukter, något som har blivit allt vanligare i samband med den ekonomiska krisen i landet. (Kriser kan vara nyttiga ibland!) venezuelans-turn-to-natural-handmade-products-as-shortages-bite
*)  ppm = del av miljon. Tagg: gränsvärde BLOGGPOSTA peralänk Hotat hygienallergen!

MINDRE VÄNLIGA MÖSS!

Främlingsfientlig
av förorening?

Möss som hade utsatts för en viss kemikalie som foster var mindre vänliga när de som vuxna
träffade en främmande mus än icke exponerade möss. De rörde sig snabbare runt främlingen, nå-got som forskaren Alexander Suhorov tolkar som att de kände sig ängsliga. Därtill undvek de ofta främlingen och spenderade mer tid ensamma, medan de icke exponerade mössen sniffade längre på främlingen och agerade mer vänskapligt.  
Är de personlighetsdrag som utsatta möss uppvisade vanliga vid ADHD och autism? Det var i varje fall vad Suhorov, som studerar miljö & hälsa vid University of Massachusetts in Amherst, ville undersöka, då han undrade varför dessa neuropsykiatriska diagnoser har blivit så vanliga.:
Mössen utsattes för en av tre vanligt förekommande kemikalier, bisfenol S (BPS), BDE-47 och TBBPA, som alla påverkar hormoner. BPS är t ex ett svagt östrogen. Det ersätter ofta bisfenol A  (BPA) i bl a i plast och papperskvitton. BDE-47 och TBBPA är bromerade flamskyddsmedel.
Värstingbrommisen BDE-47 (en s.k PBDE*) används inte längre, men man misstänker att den fortfarande påverkar människors hälsa. Den dos som gavs till möss motsvarar den mängd som forskning har visat har ackumulerats i människors kroppar. (Usch, jag har nog en hel det*!) 
Vi utsätts alla för TBBPA, då det nu är en av mest använda flamskyddskemikalierna.
De utsatta mössen blev inte bara typ främlingsfientliga, de blev fetare också, i vilken grad fram-går inte, men möss med högre kroppsvikt, fick svårare att röra sig och blev mindre populära, medan magra möss var mer dominanta.  Om resultaten kan överföras på människor är för tidigt att säga, menar forskarna. Läs mer i studentscience/pollutants-made-mice-less-friendly.
P.s. Intressant att alla tre ämnena hade liknande effekt. Dock finns det redan studier som visar på ett samband mellan kemikalier och ADHD/autism. Se Kemisk-adhdautism Flamsakrad & kriminell
Flamsaker-autistisk Autism/adhd-artiklar Se även: Bullig-av-bisfenol-A Mullig-av-mobilen
*) 80- och 90-talens datorer var späckade med PBDE, och många lär ha fått i sig dem som foster. Nu regleras de i RoHS-direktivet Tagg: bisfenol S BLOGGPOST permalänk Mindre vänliga möss!

LÅNGSAMT LOTIONSLARM!

Nästan ett halvår från EU till Svt ..

Din lever och ditt ofödda barn kan skadas av ingredienser i kosmetika och hud- och hårvårdsprodukter som tidigare har ansetts ofarliga, s.k. cykliska siloxaner, som även kan störa fertiliteten och andningen, men ger antistatiskt hår, sidenkänsla på huden och bevarar fukt, mm.
EUs vetenskapliga kommitte för konsumentsäkerhet, SCCS (ibland kallad ”watchdog” på nätet) varnade den 25/3 för den som används mest, cyklo-pentasilikon, dock enbart i kroppslotion och hårstyling, men inte förrän den 8/9  rap-porterade Svt om detta. Ingen viral varning direkt (flyktingar tar sig snabbare fram till fots i EU).
Fast källan var inte EU utan en pressrelease på svenska av samma datum där det bl a framgick att
Apoteket-nu tar bort-alla-produkter-med-alla cykliska-silikoner, något man är rätt ensamma om, då Läkemedelsverket inte avråder från användning, trots att konsumenter dagligen kletar på sig upp till 15 olika produkter med cyklopentasilikon (D5) och riskerar hög exponering*. (Inte jag för jag kletar minsann inte på mig några cykliska siloxaner, eller gör jag? Bäst att kolla!)
Men vad är cykliska siloxaner/silikoner för nåt egentligen? Har de nåt med silikontuttar och fog-massa att göra? Siloxaner utgör byggstenar till nyss nämnda. Tillverkas av mineralet kisel (finns i sand) + syre. Låter ju snällt, men beroende på hur atomerna sätts ihop (längd, sidogrupper, mm), får materialet olika egenskaper**, bryts ner oiika snabbt, blir fast eller flytande.
De cykliska är flyktiga (dunstar lätt), Cyklisk (cyklo-) betyder ringformig (i motsats till rak wiki) i ordet cyklopentasilikon och infixet penta (mittdelen) är grekiska och betyder fem (tetra=fyra, hexa=
sex***). Ser att ämnena även används som  skumdämpare i läkemedel (kemi). Hm. Låter skumt! Har Apoteket sanerat läkemedel också? -Nej, det kan vi inte, säger Eva Fernvall, kommu-nikationsansvarig. – Det är Läkemedelsverket som bestämmer. Tala med dom!
Ny information ska vara anledningen till att D5 gick från ofarligt till farligt (i större mängd) på fem år, men så ny kan den inte ha varit för Apoteket som har förberett avvecklingen i tre år! Kunde man inte ha informerat tidigare?  -Vi ville vänta tills vi hade fått bort alla produkter, säger Fernvall. Och skulle inte EUs vakthund kunna skälla lite högre och mer mediainriktat? (Har inte sett nån pressrelease om D5, bara en rapport.) Annars får väl jag bevaka vakthunden..
Hur mycket mängden D5 ökar i blod och utandningsluft en timme efter exponering för att sen minska inom fem timmar kan du se på sidan 21 i rapporten (europa.eu/consumer_safety.pdf) och av sidan 52 framgår hur hög halten D5 är i t ex. ”make-up remover” för ansiktet, i handkräm, mascara, eyeliner, ögonskugga, flytande foundation, läppstift, deodorant, schampo, mm. 
D4, D5 och D6 finns även i luft, såväl inom- som utomhus, visar en studie från 2013. Hm. Vi tvingas alltså andas in dem oavsett om vi själva använder dem eller inte. De bryts ner långsamt, färdas långt och ackumuleras i miljön (ir.uiowa). något som nu yttterligare utreds.
*) D5 är förbjudet i produkter som ger särskilt hög lungexponering via inandning, som aerosoler, trycksprejer och puder. D5 kan innehålla lite D4 som av EU klassas som reproduktionsskadligt. 
**) Baserat på kommunikation med Frida Ramström Kemikalieinspektionen
***) Klicka bilden för att se alla tre!  Tagg: SCCS BLOGGPOST permalänk Långsamt lotionslarm!

KEMIKALIELAG KLARGÖRS I EU!

Sveriges tolkning av Reach får rätt!

EU-dom-ger-bättre-information-om-farliga-kemikalier!  Tidigare har det varit oklart om haltgränsen på 0,1 procent av ett särskilt farligt ämne i en vara som gör den informationspliktig till konsument och yrkeskund ska gälla a) hela varan eller b) varje enskild komponent för sig. 
Sverige och sex andra länder har tolkat reglerna enligt alternativ b, medan EU-kommis-sionen hittills har tolkat den enligt a). 
Efter ett rättsfall i Frankrike hamnade ärendet i EU-domstolen, som nu alltså har fattat ett beslut som stöder den svenska regeltolkningen, som innebär att exempelvis ett handtag på en vara bedöms för sig, vilket innebär att en mindre mängd av ett farligt ämne blir informationspliktig.. 
EU-domstolens beslut gäller de 163 ämnen som finns med på den s.k- kandidatförteckningen i den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. Se senaste inlägg där jag hävisar till denna rättighet: Defekt-dagisgård! P.s. Om jag inte missminner mig så använde sig Stockholms kommun av tolkning a) när jag för nåt år sen frågade om innehållet i en lekplats. Slut på det nu!
Tagg: REACH  BLOGGPOSTA permalänk Kemikalielag klargörs i EU!

OEMOTSTÅNDLIG OLJA!

Känslighet avslöjar matfusk!

-Det är en gåva! Sån skulle jag också vilja vara, säger Lam-brini Theodossiou som demonstrerar  olivolja i Rosendals träd-gård, när jag berättar att jag med min känslighet* omedelbart kan avgöra om en olivolja är av dålig kvalité (t ex innehåller bekämpningsmedel) och att det inte är många oljor jag tål.
Det skulle du nog inte om du visste hur jobbigt det kan vara, säger jag,  för det handlar inte bara om mat, utan även om möbler, prylar och kemiska lukter som parfym, ja allt möjligt som kan innehålla och avge små mängder onyttiga kemikalier.
Fast hon har delvis rätt. Det är en gåva. Också. För det innebär att jag slipper en del onödig exponering, och jag kan så klart också avgöra om något är av utsökt kvalité
Som hennes olivolja, t ex. Den som hon själv tillverkar på ön Lesbos i Grekland, efter alla konstens regler**. Mmmmm, säger jag när jag provar den. Helt oe-motståndlig! Dock rätt dyr (men det blir inte billigare med oprövade oljor om de sen är oätbara.
-Det händer att man tar ruttna oliver, raffinerar dem och tillverkar olivolja, säger hon, nå-got som för tankarna till den grönfärgade matolja som saluförs som olivolja, en del i det matfusk för miljarder, som sverigesradio och svt rapporterade om förra helgen. 
Men den med EU-lövet*** märkta, extra jungfrueliga. klimatkompenserade, nötiga, mekaniskt tillverkade olja av picua-oliver, som jag nyligen dissade kan väl knappast vara rutten eller färgad?
Skulle den kunna vara lite smått förorenad med något,  t ex klorpyrifos och ddt-som Råd & Rön hittade i ekologisk-olja?? P.s. Har haft tur på sistone och två grekiska, en spansk och en pales-tinsk olivolja trängs nu på min hylla. 
OBS! SENASTE DYGNETS KOMMENTARER RADERADES av misstag, var vänllg upprepa!
*) Jag har sk. MCS, multipel kemisk känslighet, även kallad kemisk intolerans.  **) togoraolivolja
 ***)EU-lövet: europa Tagg: MCS. BLOGGPOSTA permalänk Oemotståndlig olja!

BESPRUTADE HUNDAR??

Mycket ska man höra innan öronen..

-Kan jag ta med hundarna in, frågar en dam i dörren till skobutiken. Javisst, svarar ett butiksbiträde, om kunden inte är allergisk. Hon tittar frågande på mig, den för tillfället enda kunden i butiken.
Nej, jag är inte allergiskt, det går bra om dom inte är besprutade, säger jag, och inser i samma ögonblick att det blev lite fel..
-Vá, finns det besprutade hundar, utropar alla tre biträdena förskräckt.
Nja, inte besprutade direkt, men vissa hundhalsband är behandlade med nervgift mot fästingar som sprider sig till hundens päls! -Men blir inte hundarna själva skadade av det!!? (upprört!)
En del blir aggressiva, säger jag. Och ämnena kan skada små barn.
-Tänk vad mycket det är som man inte vet!  Ja, det är det, men en del skulle man nog helst vilja slippa veta, säger jag. Damen med hundarna håller nog med, för på väg ut vänder hon sig om och säger halvfnysande. -Besprutade hundar! Mycket ska man höra innan öronen trillar av!
Jaa, tänker jag, konstigt att mina fortfarande är kvar. Hon skulle bara veta att man inte bara besprutar utan doppar får i bekämpningsmedel i vissa länder, och att det kan finnas Hyperaktiva-hjortar samt att forskare nu testar hur mycket farliga ftalater som finns i hundar, något man snart kommer att kunna läsa mer om här på bloggen (om man orkar).
Relaterat inlägg: Farlig-av-fästingmedel! Taggar: fästinghalsband hundhalsband nervgift fästing-halsband BLOGGPOSTA permalänk Besprutade hundar??

DEFEKT DAGISGÅRD?

Farliga fallskydd, sotiga systrar
och provocerad personal!

Mattias är orolig men vill inte framstå som en jobbig förälder
”Jag läste precis på din blogg om gummit de har på lekplatser”, skriver han. ”Våra 3-åriga tvillingdöttrar går på en förskola i norra Skåne där de har sånt golv på utegården. Golvet verkar vara defekt för barnen är helt sotiga när vi hämtar dem och nu när jag läst på och förstått att det handlar om finmalda bildäck som de andas in och gnider in i huden blir jag rädd, för det går inte ens att tvätta bort allt. Det liksom fastnar som prickar i huden. Materialet på gården består av plattor*.
Förskolan vet att det är ofarligt, fast de inte vet vad det är och kommunen vägrar tala om var man köpt materialet. Ser att dina inlägg är från 2011 (Ftalater-i fotbollsplan). Har det hänt nåt mer sen dess och vad kan jag göra? Man vill ju inte framstå som en jättejobbig förälder. Mina frå-gor väcker tyvärr en hel del irritation hos förskolechefen”  Mvh Mattias
SVAR: Ibland måste man vara en jobbig förälder för att nåt ska hända. Det verkar som om den här typen av mjuka material kan vara av olika kvalité, men det är oacceptabelt att barnen blir sotiga (något som föräldrar i Oregon, USA, också oroar sig över, se Lortig-av-lekplatsen!
Misstänker att förskolechefen blir provocerad för att hen inte har några svar (har inte blivit informerad). Men innerst inne kanske hen blir glad över ditt engagemeng, som kan leda till att frågan utreds. Det vore i alla fall önskvärt, med tanke på att Förskolor-ska avgiftas till 2018. 
Du kan hänvisa kommunen till Kemikalieinspektionen som avråder från användning av dylika material, och fråga om några av de informations-pliktiga särskilt betänkliga ämnen på den s.k. Kandidatlistan finns i be-läggningen på gården. Kanske kan de hjälpa till med att få materialet/-sotet analyserat? Det har hänt lite sedan 2011, men väldigt lite i Sverige*
När man vill skydda barnen från vissa skador (t ex fallskador), utsätter man dem tyvärr ofta för andra  risker (kemiska). Jag överlevde lek på gräs, sand, grus och jord. Kanske kan moderna barn göra det också? Annars kan kommunen få hjälp av Miljöstyrningsrådet med införskaffande av giftfria material (i den mån det nu finns sådana för detta syfte?). Länkar till fler relaterade inlägg: Giftig-gunga-granulat  
Cancer-av-konstgras-2 Cancer-av-konstgräs Foto 2: scancord
*) liknar de som finns hos lekplats.se. *) kanske läge för förändring nu, när medvetenheten ökar?
P.s. Snabba förändringar kan vara jobbiga! Talade nyligen med en kvinna som har arbetat som fritidsledare i 25 år som sa att ”det är intressant med all ny information men samtidigt känns det jättejobbigt att det som vi alltid har använt plötsligt är giftigt och måste bytas ut”!
Tagg: fallskydd lekplats bildäck gummi BLOGGPOST permalänk Defekt dagisgård?
.

PESTICIDER I PARADISET!

Drömmen om att slippa ..

Allt är inte ekologiskt ens i Paradiset, så jag fo-kuserar på de 80 % av matvarorna i den nya butiken på Södermalm som är det, däribland några
närmast gudomliga getostar & paradisisk choklad.
Tills jag blir närmast chockad över att man inte vet vilka av ingredienserna i de färdiga salladerna
som inte är ekologiska (och som jag vill kunna plo-cka bort). -Allt är från vår butik, heter det.
Vad spelar det för roll om nötterna är från er bu-tik och närodlade om jag inte tål nötter? Jag tål in-te kemiska insektsmedel, säger jag!  -Vi har bara godkända bekämpningsmedel, heter det då! 
När ungefär samma (men allt hetare) ordväxling har upprepats vid tre tillfällen, utan att nån polett har ramlat ner, formulerar jag huvudrubriken ovan i mitt huvud och väl hemkommen vad hittar jag då om inte en artikel med titeln ”Pesticides in paradise” i min mejlbox. (theguardian)
Vilket sammanträffande! Den handlar dock inte om nån matmarknad, och inte enbart om i EU god-kända medel, eller ens måttlig användning, utan i storleksordningen 17 gånger mer per tunnland än vad som används i majsodling på USAs fastland*. 
Den handlar om Hawaii, en ögrupp där stora ke-miföretag som Bayer, Syngenta, Dow och Dupont
utvecklar motståndskraftiga GMO-grödor genom att testa hur mycket besprutning växterna tål, men människors tålighet tycks få ha koll på, och antalet allvarliga fosterskador (som missbildade hjärtan) har ökat 10-falt på 5 år på ön Kauai (där de flesta experimenten genomförs), något som många förknippar med giftbesprutningen.
”Sluta förgifta paradiset” var en av parollerna när 10.000 demonstre-rade i Honolulu den 9 augusti, en annan var: ”Vi förtjänar rätten att veta” Hm. Är inte det en rätt osäker formulering? Måste man förtjäna en rätt?
Hur förtjänade företagen rätten** att använda 18 ton pesticider på den lilla ön Kauai bara under 2012, varav några förbjudna i EU***, 1/4 reg-lerade i USA och så Roundup förstås). Akuta symptom hos folk som utsätts är bl a smärta i ögon och lungor, yrsel och illamående. 
Själv utsattes jag på Hotel Cocorouch Paradise**** i Honolulu 1991.
Jag minns ännu den äckliga lukten av insektsgift, som kan ha ökat min pesticidkänslighet.
Drömmen om Hawaii och Söderhavet är död (något som Frankrike bidrog till med sina kärn-vapenprov 1966-1996****), men drömmen om Södermalm lever kvar.
Plötsligt känns det 80-procentiga Paradiset rätt nice ändå. Mycket av det jag vill ha finns ju där, det luktar inte (ens) av kemiska tvättmedel, och man gjorde faktiskt en ny helt ekologisk sallad åt mig vid ett tillfälle (god, men det bidde ba ruccola och rostbiff). Och har man brått, så finns det 100 procent ekologisk snabbmat bara ett par kvarter bort, hos KalfHansen där mam har koll på allt från mat till bestick och dressingflaskor (som är av silikon, inte plast). Halleluja!
Foto 2 o. 3: organichawaii/aloha-aina-unity-march-waikiki (här finns 100-tals bilder)
*) Det används generellt mer pesticider i USA än här.
**) Företagskolonialism enligt huffingtonpost. ***) paraquat, atrazin, klorpyrifos
***) Hette egentligen Coconut Paradise, men jag döpte om det efter kackerlackorna
****) Det var när jag hörde om detta som mitt aktiva miljöengagemeng började (tahit-camp)
P.s. Drömmen-om-Söderhavet-lever-ännu-starkt hos somliga.(Svd) Tagg: Hawaii
Se även occupy-monsanto/kauai BLOGGPOSTA permalänk Pesticider i Paradiset!

Subscribe to RSS Feed