https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

SWETOX I SÖDERTÄLJE!

Nationellt center för säkra kemikalier!

Vetandets värld i radions P1 hör jag om Swetox, ett nytt nationellt cent-rum för toxikologisk forskning med visionen om en kemikaliesäker värld.
Swetox har skapats i Astra Zenecas gamla lokaler i Södertälje i samarbete mellan elva svenska universitet och ingår formellt som en del i Karolinska institutet. Forskning om hormonstörande kemikalier som påverkar i ytterst små mängder* ingår i verksamhetetn. Chef är professor Åke Bergman. 
*) tid. inlägg: Omtänk-i-toxikologin! BLOGGPOSTA permalänk Swetox i Södertälje!

FLÄSKIG AV FLAMSKYDD!!

Alternativt flamskydd ger benskörhet

Att mjölk inte (längre) ger starka ben har framgått* på sistone (dn), men det  gör inte Firemaster 550 heller. Den kan få stamceller att bli fett istället för ben! Det visar en ny råttstudie  (ehp.niehs), och 2013 såg man att fosterexponering för medlet orsakar ångest, fetma och tidig pubertet hos råttor (ehp.niehs)
Flamskyddsmedlet Firemaster 550 (FM 550) introducerades 2003 i USA som ett ekovänligt alternativ till de skadliga bromerade flamskyddsmedlen (kemi.se) som samma företag** tidigare hade salufört. FM 550 är en hybrid som innehåller den organiska fosforföreningen, TPP, trifenyl-fosfat, som liknar organiskt tenn och kan orsaka fetma, och den bromerade ftalaten TBPH, bis(2-ethylhexyl) tetrabromoftalat, som strukturellt liknar plastmjukgöraren DEHP, som kongressen har förbjudit i barnprodukter. Nu finns ämnena i allt från husdamm till barn och flamsäkra-isbjörnar!
Finns Firemaster 550 i Sverige? Inte i större skala, enligt Kemikalieinspektionen, då medlet inte är registrerat, vilket det måste vara om det tillverkas eller importeras med minst 100 kg/år av ett företag. Hm, men det skulle väl kunna finnas i importerade produkter, t ex giftiga-gymparedskap?
För övrigt har man hittat (andra) bromerade flamskyddsmedel även i mjölk. Eller var det ”bara” i bröstmjölk? (nbcnews) Nej, även i komjölk! Från GHANA!?? I Afrika!!? (terrapub)f Man tror att det kommer från importerat elektronikskrot. Användning av dylika medel kan vara motiverad i elektriska produkter, men jag har aldrig sett en soffa eller säng börja ryka av sig självt, däremot en gammal (sannolikt flamskyddad) dator.
*) Mycket mjölk ökar enligt en studie risken för bl a benskörhet, men hur såg dessa försöks-personers diet och livsstil ut i övrigt? Drack de icke ekologisk, homogeniserad mjölk? Det gör inte jag som håller mig till 1-2 små latte/dag ..Klarar jag mig då? (fotoakuten)
**) Nu marknadsför man ett ännu grönare brom- o. klorfritt flamskydd med hemligt innehåll…  
(Se tid.inlägg: ny-bromerad-värsting!) BLOGGPOSTA permalänk Fläskig av flamskydd!!

RÖSTA OM AMALGAM I EU!

EU undrar om medborgarna vill
ha kvicksilverstopp i munnen ..

Är det nåt skämt, tänkte jag först när mailen om amalgam0mröstning i EU började droppa in (från flera länder). Sverige har redan ett för-bud och det nya kvicksilveravtalet påbjuder att amalgam-avvecklas! Och hur många känner ens till den här s.k. 0mröstningen?
Hur många vet att EU har infört en portal som heter ”Din röst i Europa” (yourvoice) där vi alla kan vara med och påverka utvecklingen i viktiga frågor? 
Miljödirektoratet i EU ställer nu frågan till oss EU-medborgare om amalgam i tandvården ska fasas ut helt eller bara minskas. Senast den 16/11 vill de ha ditt svar (14/11 – idag – står det i vissa meddelanden). Läs nedan* hur du fyller i enkäten:  ec.europa.eu/eusurvey
Forskaren Lars Hylander skriver:   ”Trots giftigheten hos kvicksilver stoppar man in det bara några centimetrar från hjärnan i form av tandamalgam i nästan alla EU-länder. Än värre blir det när kvicksilvret från amalgam kommer ut i miljön från tandläkarkliniker, krematorier och nötning från dag-ligt tugg. Då omvandlas metalliskt kvicksilver till det ännu giftigare metylkvicksilver. Detta bioackumuleras och vi får det i oss när vi äter läcker fisk som gädda, abborre och tonfisk. Tandamalgam är den största kvicksilverkällan från avsiktligt använt kvicksilver i de flesta EU-länder, som varje år använder runt 75 ton kvicksilver i nya tandfyllningar c.eur/mercury) 
Förbud i Sverige, Danmark och Norge visar att alternativa tandfyllningar är bättre för både miljö, hälsa och samhällsekonomin. Endast amalgamtillverkarna förlorar på ett förbud. Jag har varit med i EU:s process flera år och inser att om många röstar PHASE-OUT så blir det en förändring.”
P.s. Kontaktade Regeringskansliet och frågade om enkäten. Se svar i kommentarsfältet, samt de-ras kommentarer till EU här: Swedish_comments_Public_Consultation_Minamata_nov_2014
*) Klicka på P4, Questionnaire, fyll i efternamn, förnamn, e-adress. Besvara som en enskild person (individual), fyll i nationalitet. Den viktigaste frågan är nr. 6. Om du klickar på ”phase out” visar du att du vill att amalgamet ska bort helt i Europa. Phase down betyder en minskning.
BLOGGPOSTA permalänk Rösta om amalgam i EU!

LEKSAKER TILL TIPPEN?

Hur berättar man för ett barn om
monstren i leksakerna?

I det nya Leksaksdirektivet har kraven på kemikaliesäkerhet skärpts. Hur vet man vilka äldre leksaker som fortfarande är lämpliga att använda, och
vad gör man om de inte är det - kan de återvinnas eller bör de betraktas
som miljöfarligt avfall, och hur förklarar man det senare för sitt barn? 
Läs mer i mitt gästinlägg hos Medvetenkonsumtion!
P.s. Kan leksaksbytesaktiviteter, som t ex retoy, rentav medföra hälsorisker?
BLOGGPOSTA permalänk Leksaker till tippen?

MILJÖGIFT I BARNSTÖVLAR!

Har jag köpt stövlar med extra hållbart gift?

MILLJÖVÄNLIGT FÖRETAG SÄLJER MILJÖFARLIGA SKOR!
Barnbarnet ska ha det bästa, tänkte jag, när jag förra året köpte jag dyra vinterstövlar i skinn från svenska Kavat, som har en uttalad miljöprofil, är noga med val av material och säljer produkter som håller länge. Med miljögifter som håller ännu längre, såväl i människan som i naturen. förstår jag nu. Har jag kanske köpt det allra sämsta?
Testfakta visar att fem av åtta barnskor-innehaller-miljögifter
däribland EU-förbjudna PFOS i höga halter i Kavats Yxhult XC av skinn, som liknar de stövlar jag köpte (det är samma ämne som förgiftar dricksvattnet* på flera håll i Sverige).  I fyra** stövlar hittades tvillinggiftet PFOA, som finns på Kandidatförteckningen med särskilt farliga ämnen, men inte är förbjudet. 
Ämnena fastnar på kroppens proteiner, skadar lever och reproduktion och är cancerframkallande, men stövlarna utgör ingen direkt hälsorisk för barnen, sa Ulrika Dahl från Naturskyddsföreningen lugnande i radionyheterna, de är bara farliga när de tillverkas och i miljön och sen när de kommer tillbaka och hormonstör oss. Hur kommer det sig då att förhöjda halter av dylika ämnen har uppmätts i sportbutiker***?
PFOS och PFOA är så bra heter det (också i radion), för de gör skor och kläder vattentäta (fast de testade Kavat-stövlarna var konstigt nog inte ens det). Och varför är det så viktigt? Jag hade en i stort sett icke vattentät barndom och har inte tagit nån skada (inte av det i varje fall). Det fanns ju gummistövlar, och läderskorna behandlades med fett (tror jag). Köpte f.ö. nyligen det naturliga läderfettet Tapir, med bl a kokosolja hos ScorettOfarliga-overaller finns det ju också.
Men finns det ofarliga sportskor för barn? Jag trodde att de från Kavat skulle vara acceptabla, och köpte ett par röda i somras, som dock, till min stora förvåning, visade sig vara vattentäta. Med hjälp av ett polyuretanmembran, enligt Kavat. Inget PFOA/PFOS-liknande… LURAD IGEN?
Kommer Kavat att återkalla och ta hand om alla PFOS-stövlar på ett hållbart sätt? 
*) Eurosko ponny Sympates, Din sko vintersko, Viking Fonn och Ecco Bicky Hike Kids, som är impregnerade med Gore-Tex, GT-Tex eller Sympatex, så resultatet är kanske inte helt oväntat! Läs ett kanske svårbegripligt inlägg om Gore-tex-klimatkontroll!
**) PFOS har hamnat i dricksvattnet på flera håll i Sverige, efter att brandmän har övat släckning med det. Problemet togs nyligen upp i Tv4:s Kalla-Fakta. Se även svd/kartlägg-fororenat-vatten
***) Enligt forskaren Helena Nilsson, se långt ner i inlägget impregnering-i-hjärnan!
BLOGGPOSTA permalänk Miljögift i barnstövlar!

ANOGENITALT AVSTÅND

Hur torkar män röven?

Under den gångna helgen är det många som har tänkt på pumpor, helgon och spöken, men jag har
mest tänkt på det anogenitala avståndet och om det avgör från vilket håll en man torkar sig i röven.
Det anogenitala avståndet (AGD), mellan köns-organ och anus, kallas också perineum eller mel-langården. Det är dubbelt så långt hos män som hos kvinnor, vilket tillsammans med det faktum att män har snopp, torde öka sannolikhen för att även män (inte bara kvinnor*) torkar röven bakifrån, men en gång hade jag en vän som till min för-våning torkade sig framifrån. Är inte snoppen i vägen, frågade jag. Nej, det tyckte han inte (den
var så vitt jag kunde bedöma medelstor). Hade han längre armar än normalt eller kortare AGD?
Något jag också har funderat  är om AGD förkortning alltid sker proportionerligt, som när
skänklarna på en tång närmar sig varandra, eller om endast ex. anus kan hamna lite fel? 
Hur som helst så är AGD-variationen större hos män än hos kvinnor, men en pojke kan få ett onormalt kort AGD om modern utsätts för hormonstörande ämnen, t ex den mjukgörande ftalaten DINP (diisononylftalat) under graviditeten, en väldigt vanlig riskfaktor nu för tiden, enligt en ny studie, se Snopp-närmare-stjärt**. eftersom DiNP-användningen avsevärt har ökat***.
Kortare AGD innebär en feminisering av män, har jag läst. Fast handlar det inte snarare om ofullständig maskulisering, eftersom alla foster från början lär vara genitala flickfoster (dn).
Något stör könsutvecklingen (t ex en ftalat) och resultatet blir att AGD förblir typ tjejkort. vilket kan ge bedydligt allvarligare biverkningar än eventuell framifråntorkning, då det förknippas med lägre testosteronhalt hos vuxna män och fertilitetsproblem. (kau.se) 
”Det finns inget signifikant samband mellan penislängd och spermaantal”, läser jag på sídan scicurious (där jag också har knyct bilden) ”Så LÄGG BORT LINJALEN! Kvinnor bedömer inte din äktamake. eller faderskapspotential efter längden på din penis … istället kommer de att göra det på basis av din intelligens, din humor, och ditt snygga yttre ……samt ditt anogenitala avstånd.” 
*) Att kvinnor i allmänhet (?) torkar rumpan bakifrån torde bl a bero på att de inte vill få ev. bajs i snippan. De män jag har talat med om detta säger att de torkar sig bakifrån. Hur gör du?
**) Inlägget blev lite vilseledande, särskilt illustrationsmässigt, se min kommentar via länk ovan . 
***) Se hur mycket användningen av DINP har ökat i Kortstatistik ftalater! 
P.s. Se även: Alla-män-är tjejer-med-snopp! BLOGGPOSTA permalänk Anogenitalt avstånd

ROSA BORREN-FRACKING

Bidrar till bröstcancerbot..

Det är många som vill bidra till kampen mot bröst-cancer. Så även företaget Baker Hugh, som säl-jer utrustning för skiffergasutvinning, s.k. fracking (Hydraulisk spräckning), som i år har donerat hela
100.000 dollar till den ledande bröstcancerorga-nisationen i USA, Susan G. Komen, något som en annan organisation, aktionsgruppen mot bröstcancer, bcaction, kallar ”pinkwashing”*, då ”minst 25 procent av de kemikalier** som används vid fracking ökar risken för bröstcancer”.
Vilka kemikalier säljer Baker-hughes filial i Stockholm och till vem? Kanske till Gripen gas som prospekterar (inkl. provborrar?) i  bl a Motala, på Öland och under Vättern (Sr.se nov. 2013). 
Riksdagen-godkände-fracking förra året, men fossil energi är inte bara klimatOsmart hörde jag nyss på nyheterna, det är inte ens lönsamt. längre. Så hur ska det bli? Läs politikernas-svar-om-fracking till Svt 2013, och se Youtube-klipp om ölännningarnas kamp mot fracking.  
*) Sök på ordet på bloggen eller gå till inlägg av 26/10-14. Huffingtonpost om pinkwashing 22/10.
**) Även hormonstörande ämnen används vid fracking, och tungmetaller och uran kan frisättas, menar man och luft och vatten kan förgiftas. BLOGGPOST permalänk Rosa Borren-fracking

SNOPP NÄRMARE STJÄRT!

Plastämne påverkar penis placering

Fy-fan-for-ftalater, skrev jag nyligen, och vad ska man säga om att en snopp kan hamna närmare analöppningen än normalt av ftalaten DiNP som alltmer har ersatt den i leksaker förbjudna värstingftalaten DEHP? 
Av en ny studie från Karlstad Universitet på 196 pojkar med mammor framgår att DiNP också påverkar hormoner och det s.k. anogenitala av-ståndet (AGD), vilket innebär att mjuk-plast-är lika-farlig-som-förut!! 
Tidigare studier har visat att vuxna män med exempelvis fertilitetsproblem har ett kortare AGD.
P.s. DINP finns i leksaker, plastgolv, handskar, sugrör och vattenslangar enligt greenfacts. 
Etikett: anogenital BLOGGPOSTA permalänk Snopp närmare stjärt!

BEGRÄNSA BISFENOLER!

Namninsamling inför beslut i januari!

Bisfenoler ska bort om de inte är bevisat ofarliga, anser Naturskyddsföreningen och för att be-gränsa förekomsten av hormonstorande bisfenoler i våra vardagsprodukter har man startat en namninsamling som ska lämnas till miljöministern inför det beslut som ska tas i januari, se begränsa-bisfenolerna! BLOGGPOSTA permalänk Begränsa bisfenoler!

E-HANDEL MED ELSKROT!

Alibabas illegala näthandel med elektronikskrot!

Att den kinesiska e-handelsportalen Alibaba förmedlar handel med förbjudna kemikalier framgår av inlägget Alibabas-alla-gifter. Av Dokument Utifrån om Våra-elektroniska-sopor i Svt framgår att Alibaba också förmedlar handel med elskrot från Europa (som egentligen ska återvinnas på hem-maplan) till länder i Asien och Afrika där det förgiftar människor och miljö. De flesta länder, inklu-sive Kina, är medlemmar i den s.k. Baselkonventionen, som ska förhindra handel med farligt avfall från rika länder till fattiga. USA har ännu inte ratificerat sitt medlemskap.
BLOGGPOSTA permalänk E-handel med elskrot!

Subscribe to RSS Feed