https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

CANCER AV KONSTGRÄS 3

Kadmium, bly, arsenik
och PAHer i konstgräs

ORON ÖKAR I STORBRITANNIEN sedan ett labo-ratorietest, som beställts av Sunday Post, visat att konstgräs innehåller giftiga tungmetaller  och can-cerframkallande ämnen som polyaromatiska kolvä-ten (PAH). Ämnena är inte bundna till materialet.
De två PAHer man hittade mest av är benzo(E)-pyren och chryseneat. Det förstnämnda sätts i en studie från 1993 i samband med hudtumörer, och redan 1978 fann forskare att cancer hos möss som utsattes för det senare ökade dramatiskt.     Foto: Gordon Blackstock investigates
………………………………………………………………………………………….
Innehåller konstgräs nu förbjudna halter PAHer?
Nya EU-regler: Användning av 8 PAHer
i halter över 10 mg/kg och 1 mg/kg av bens(a)pyren är sedan 2010 inte tillåten i EU (kemi.se), men granulat av bildäck som används i konstgräs tillverkas av gamla bildäck, vilket kan innebära att de innehåller nu förbjudna halter*. .
27 december 2015 begränsades samtliga av ämnena i åtkomliga plast- eller gummidelar ytter-
ligare till 1 mg/kg då de ”kan medföra risker för konsumenternas hälsa vid intag, hudadsorption och i vissa fall inandning.” I leksaker och barnavårdsartiklar är motsvarande gränsvärde 0,5 mg/kg. eur.lex Tagg:  konstgräs cancer cancer  konstgräs PAH PAH
*) Redan 2006 avrådde Kemikalieinspektionen från användning av konstgräs. Har utan framgång sökt dem idag. P.s. Läs om debatten i USA i Cancer av konstgräs 2 Lekplatsunderlag kan också innehålla bildäck, se Defekt dagisgård BLOGGPOSTA permalänk Cancer av konstgräs!

TANDSKADA AV SANERING?

Behålla amalgam för tandens skull?

-Både min tandläkare och min tandhygienist säger att det kan skada tänderna att ta bort amalgamet, sa en gammal bekant idag.
Ibland tror man inte sina öron. (Amalgam innehåller ju ca 50 % kvicksilver som läcker konstant). Eller ligger det något i det här?
Är det skadligare för tanden att låta ta bort amalgamet än att ha det kvar? Att byta ut en fyll-ning mot ex. ett keramikinlägg kan visserligen medföra att lite mer tandsubstans måste avlägsnas, för att anpassa kaviteten för inlägget som (i motsats till en fyllning) sätts in i ett enda stycke, men de flesta tycks inte uppleva det som ett problem.
Har han en ovanligt klantig tandläkare? Som inte är insatt i frågan? Annars skulle hon väl ha nämnt möjliga risker med att behålla fyllningarna, särskilt när det handlar om en patient som har haft hjärtflimmer i åratal, käkar blodtrycksmedicin och har allergier.
Det vore intressant att få veta vilka skador på tänderna hon brukar orsaka när hon tar bort fyllningar, säger jag, och du skulle ju kunna be en saneringserfaren tandläkare om en ”second opinion”. Du fick ju ett bra namn av mig förra året!
-Jag har väldigt stort förtroende för min tandläkare och min tandhygienist, de har hjälpt mig jättemycket, säger han, men jag förstår ju att amalgam inte är bra och att det måste bort från jorden, men frågan är hur det påverkar just mig på ett individuellt plan.
Ja, alla påverkas inte på samma sätt, även om det ofta finns många gemensamma nämnare, och har man någon metallallergi kan man påverkas mer. (melisa.org)
P.s. Användningen av amalgam förbjöds i Sverige 2009. Patientorganisationen Tandvårds-skadeförbundet (tf.nu) bildades redan 1978. Hur ser de på risken för tandskador vid amalgam-sanering, månntro, och vad säger andra tandläkare??
Tagg: amalgamsanering amalgamsanering skador på tänder skador på tänder
BLOGGPOSTA permalänk Tandskada vid sanering?

MIKROPLAST I MACKAN!

Plastskräp läggs på åker!

Bortrensat plastskräp läggs ut på åkrarna.
Det handlar om s.k. rötslam från reningsverken (som också innehåller tungmetaller, bl.a. kadmium) och som används som gödningsmedel för att det innehåller fosfor som jordarna behöver.
P.s. Mikroplasten kan innehålla miljögifter, och
slamspridning är inte tillåten i ekologisk odling. Där har man andra fiffiga lösningar (snf), men det finns ekobönder som tycker att det vi skiter ut måste vi kunna använda, något annat är inte hållbart i längden. (Misstänker att rötslam förutom avloppsavfall från hushållen även innehåller industri-avfall). Se även del 1, Så hamnar mikroplasten i naturenFotoakuten: varma mackor
Tagg: mikroplast mikroplast rötslam rötslam. BLOGGPOSTA permalänk Mikroplast i maten!

GOODBYE KEMIKALIELAG??

Handelsavtal som hälsohot?

EUs kemikalielagstiftning, Reach, är den bästa som finns. I varje fall på denna planet. Då kan ni tänka er hur det ser ut i resten av världen, i USA till exempel, där man överallt utom i Kalifornien* tvingas sova med flam-skyddsmedel i sängen.
Kommer vi också att tvingas till det och få säga adjö till Reach när det nya TTIP-avtalet med USA träder i kraft? En del befarar det, men för Christofer Fjellner, EU-parlamentariker (M) spelar det ingen roll:

Utsläpp, farliga kemikalier och antibiotikaresistenta bakterier är globala problem. Därför spelar det ingen roll hur bra EU:s lagstiftning är om vi är ensamma om den, skriver han (aktuellhållbarhet/avtalet)

Han har en poäng. Utsläppen sprids globalt, och just därför
driver Sverige på inom EU och internationellt för att begränsa flödet av farliga kemikalier. Sverige ska också gå före genom att fasa ut särskilt farliga kemikalier när EU:s regelverk inte räcker till,” skriver Regeringen. Men kommer vi att kunna fortsätta gå före även med TTIP?

Kemikalieinspektionen är orolig
för handelsavtalets effekter på möjligheten att hela tiden ligga i framkant med att förbjuda och reglera farliga kemikalier när nya förslag nu ska granskas ur ett handelsperspektiv,sa Jens Holm (V) i en Interpellationsdebatt i förra veckan, som inleddes med frågan: Tänker Regeringen tänker offra miljön för avtalet med USA, som föranleddes av att Green-peace nyligen hävdade att TTIP innebär att storföretagen får som de vill, efter att man tagit del av hemliga förhandlingsdokument. (Foto: TTIP-leaks. Greenpeace unveil US-position.)
Det är inte det färdiga dokumentet,
skrev EU-kommissionären Cecilia Malmström i sin blogg, något som Mikael Damberg (S) i sitt svar till Jens Holm höll med om.
Holm efterlyser mer transparens i förhandlingarna (Aktuellhållbarhet), och det gör jag med. Annars kanske vi blir Fångna i frihandel!? Eller är det inte fullt så illa? Har politikerna koll?
*) Kalifornien fick en ny lag 2014: se guardian och greensciencepolic
**) Interpellation/ttip-och-miljon Tagg: TTIP TTIP Reach Reach Greenpeace Greenpeace Jens Holm Jens Holm BLOGGPOSTA permalänk Goddbye Kemikalielag??

BARN BESPRUTADES!

92 barn förgiftades i Peru

Flygplanet flög för nära en skola när det skulle bespruta fält med ogräsmedel – sannolikt glyfosat* –  och 92 barn och tre lärare som andades in medlet fick akuta symptom som kräkningar och svimning, medan andra klagade över magsmärtor och huvudvärk.
92 children poisoned by weed killer *) finns bl a i Roundup, läs mer i Hemlisar i Roundup!
Tagg: glyfosat glyfosat förgiftning förgiftning barn barn BLOGGPOSTA permalänk Barn besprutades!

IMSE VIMSE INSEKTSGIFT!

Svarta änkan i jordbruket!

Spindlar är väldigt bra på att döda insekter och svarta änkans gift blir nu pesticid

Att bekämpa insekter är komplicerat. Man vill ju inte döda de goda organismerna med de onda. In-
te heller vill man använda medel som utgör en risk för människor, husdjur och vattentäkter. Ett nytt insektsgift från USA, baserat på spindelgift från Svarta änkan*, kan vara lösningen på problemet.
Det nya naturliga bekämpningsmedlet SPEAR ska vara lika effektivt som gamla värstinggifter, 95-100%,  i alla fall enligt företaget Vestarons VD, Josh Sorensen, som intervjuas i Michiganradio.
Spindelgift är en komplex cocktail sammansatt av cirka tusen olika peptider (delar av protein), varav några påverkar däggdjur, medan de flesta inte gör det, och man har valt och isolerat de senare, syntetiserat generna, lagt dem i jäst och genom fermentering har man sedan tillverkat produkten. På  så sätt slipper man mjölka spindlar.
Det tog drygt två år att få medlet godkänt av EPA, och SPEAR kommer att finnas på marknaden nästa år. Sorenson tror att spindelgifts-baserade pesticider radikalt kan förändra landskapet och jordbruket såväl i USA som i resten av världen.
*) Svarta änkan är ett spindeldjus som ibland äter upp sin partner efter parning.
Tagg: spindelgiftX spindelgift svarta änkan svarta änkan naturligt insektsmedel naturligt insektsmedel

———————————————————————————————
P.s. KANSKE KAN SPEAR KOMBINERAS MED ETT EKOLOGISKT SVAMPMEDEL!?
NMX är ett nytt ekologiskt bekämpningsmedel utvecklat vid New Mexico State University, som baseras på essentiella oljor från ökenplantor och har testats på bl a tomater, chilipeppar, paprika, lök och gräs. Det har visat sig särskilt effektivt mot svamp (lika effektivt som syntetiska medel), och funkar lika bra som andra naturliga pesticider mot bakterier och vissa insekter. NMX testas nu på stora eko-odlingar i Kalifornien. Organic pesticide being tested
BLOGGPOSTA permalänk Imse Vimse insektsgift!

HEMLISAR I ROUNDUP!

Giftigare ämnen i Roundup än glyfosat?

Tillståndet för glyfosat (som bl a finns i ogräsmedlet Roundup) går ut sista juni och idag skulle EU godkänna fortsatt användning, men omröstningen ställdes in. (Sverige hade tänkt rösta nej)
Samtidigt skriver Newsvoice att forskare har hittat dolda ämnen i Round-up som är ännu giftigare än glyfosat, bl a polyethoxylated tallowamine, POEA, som redan har uppmärksammats som problematiskt i några euro-peiska länder. Tillsatserna betraktas som affärshemligheter och dekla-reras därför inte. (Theintercept/evidence danger Roundup)
P.s. Jag har inte hunnit kolla alla källor än.. Se även tidigare inlägg: Pisstest i parlamentet och Förbjuds Roundup – EU och WHO oense!  Taggar: glyfosat glyfosat omröstning EU
omröstning EU Roundup Roundup POEA POEA BLOGGPOSTA permalänk Hemlisar i Roundup

BISFENOL & BARNFETMA!

Fosterexponering gav fet 7-åring!

Hög exponering för bisfenol A (BPA) under den senare tredjedelen av graviditeten medförde ökat kroppsfett och större midjemått hos barnet i 7-års åldern –  men inte vid 3-4 års ålder – i en ny studie.
Att det finns ett samband mellan den ökända plastkemikalien bisfenol A och fetma är inget nytt, men den nya studien, som baseras på tester av urin och mätningar av kroppsfett hos 369 barn och mödrar i staden New York, är den första som visar ett samband mellan bisfenol A under fosterstadiet och kroppsfett hos barn i 7-års åldern. Källa: ehp.niehs.nih.gov Tagg: barnfetma barnfetma bisfenol A bisfenol A
Se även Obamacare & bisfenoler BLOGGPOSTA permalänk Bisfenol & Barnfetma!

INSEKTSGIFT I BARNKISS!

Förbjudna gifter i danska barn och mödrar!

Höga halter bekämpningsmedel har uppmätts i urinen hos 144 danska skolbarn och 145 mödrar. GIfterna misstänks kunna skada barns hjärnor.
Eftersom de flesta är förbjudna i Danmark, kommer merparten sannolikt från frukt och grönt som har importerats. Hur höga halterna är och vil-ka gifter det handlar om framgår inte av Svt/nyheter/Höga halter av gifter i barns urin
Är danskar mer belastade än svenskar? -Se Inskektsgift i barnkiss 1.
P.s. Ekomat ger ekokiss Tagg: barn barn insektsgif insektsgif urin urin
BLOGGPOSTA permalänk Insektsgift i barnkiss!

MONSANTO I MILJÖMÅL!

Sex städer stämmer storföretag!

Företaget Monsanto är mest känt för sina GMO-grödor och ogräsmedlet Round-up, men från 1930 till slutet av 1970-talet var man den enda till-verkaren i USA av det sedan dess förbjudna miljögiftet PCB som på-verkar människans fortplantning, immunförsvar, barns inlärning m.m.
PCB bryts ner extremt långsamt och finns därför fortfarande kvar, i bl a marker och vattendrag, och för att täcka de höga saneringskostnaderna stämmer nu staden Portland i Oregon i likhet med 5 andra städer på den amerikanska västkusten storföretaget Monsanto. Den som förorenar borde betala, menar man.
hcn/west-coast cities sue monsanto for chemical cleanup
Jaha, och vem ska i så fall betala för den PCB som fortfarande (tillsammans med DDT och dioxiner) förorenar Östersjön? Också Monsanto? Företaget tillverkade faktiskt PCB i Storbritan-nien för den europeiska marknaden fram till 1976*, men det gjorde även tyska Bayer, italienska Caffora och franska Rhone Poulenc. Någon PCB-tillverkning tycks inte ha förkommit i Sverige, och all ny användning förbjöds 1978 och 1995 totalförbjöds alla produkter med PCB.
PCB har bl a använts i  fogar och golv i byggnader (1956-1973) och sista datum för PCB-sanering av fastigheter är 30 juni 2016. (Sanerapcb). Hm. Är det fastighetsägarna som betalar?
I Emmaboda tycks kommunen ha tvingats betala 2007 när 18 ton giftigt PCB skulle bort (eller hur gick det?) och PCB-sanering av sjukhus i Västra Götaland 2009 fick regionen stå för.
Monsanto vill däremot inte stå för några miljösynder, utan hävdar att det är någon annan som har förorenat vattendragen på den amerikanska västkusten, och försöker få målen nedlagda. Man börjar med San Diego. i nästa vecka (25/5).    Bild: travelportland.com
*) Källa: Production, properties and usage of polychlorinated biphenyls, PCB. Voogt 1989.
Se även SolnaSanering/pcb Tagg: PCB PCB Monsanto Monsanto
BLOGGPOSTA permalänk Monsanto i miljömål!

Subscribe to RSS Feed