https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

SKADLIG SUGRÖRSBRILLA!

Leksak med förbjuden ftalat får säljas!

Leksaksglasögon-med-sugrör-innehäller-förbjudet-ämne, varnar Livsmed-elsverket. Ämnet är ftalaten DPHP. en mjukgörare som inte är tillåten i kontakt med livsmedel i EU. Trots detta räcker inte den svenska lagstift-ningen till, då det inte finns någon utpekad myndighet för kontrollen!! (?) 
Man hoppas att företaget frivilligt ska ta bort sugrörsglasögonen. Hm.
DPHP (di(2-propylheptyl) ftalat), är en ganska ny ftalat med egenskaper som liknar de hos DIDP, läser jag på en branschsida. DIDP får inte finnas i leksaker! Vi utsätts för flera ftalater samtidigt och de beter sig som fotbollshuliganer skrev jag häromdan: hormonstord-matematik! P.s. Sugrörsglasögonen kommer från Kina och det var i Tyskland man upptäckte förekomsten av DPHP. Foto: partykung BLOGGPOSTA permalänk Skadlig sugrörsbrilla!

GRÄNSLÖSA GIFTER I EU..

P1 UR: Gifter känner inga gränser!

Har du det allergiframkallande miljögiftet metylkloroisotiazolinon/metyl-isotiazolinon (MCI/MI), som skadar vattenlevande organismer, i ditt bad-rumsskåp? Det har radioreportern som ska försöka lämna det på en återvinningsstation! Ämnet kan även finnas i miljömärkt diskmedel!!  
Substitutionsprincipen innebär att ett farligt ämne ska bytas ut när det finns ett mindre farligt alternativ. Tror det är Anders Wijkman som pratar om breda kompromisser. Hm. Och jobbar man med gifter kan man få en remiss för att testa sitt blod. Reportern testas. Hon är inte giftfri, men inte så giftig heller. Men hon äter visst inte så mycket fet östersjöfisk. Sån med dioxiner. Många kemikalier borde ifrågasättas. Cooktaileffekten…Nu ska jag sova. Får lyssna klart nån annan gång: EU-valet-Gifter-kanner-inga-granser 
(Oj, programmet är visst en repris från 2009 – finns metylkloroisotiazolinon kvar i produkter och hur gick det på miljöstationen?) BLOGGPOSTA permalänk Gränslösa gifter i EU..

HORMONSTÖRD MATEMATIK!

0+0+0+14=100!!?

Civilingenjörsstudenter klarar inte ens grundskolematten, skri-
ver Svd. Då lär de nog inte klara av ovanstående addition heller? Fast hur många får ihop den? Kanske deltagarna vid IVLs nyliga konferens ”Giftfritt byggande”, förutsatt att de lyssnade noga på professorn i folkhälsovetenskap. Carl-Gustaf Bornehag, som inledde med att påstå att vi alla kissar ut ftalater, det går inte att komma undan. och jag tänkte att det gör det väl visst, jag undviker ju nästan allt mjukplastigt och syntetdoftigt. Men så kom jag att tänka på att ftalater sannolikt finns i luften även i konferenslokalen, på bussen och t o m i
min lägenhet dit de kan flyga in från grannarnas hygien-aktiviteter, mm. Ftalater är multifunktionella och finns i många olika produkter. Bornehag har forskat på hur ftalater i plastmattor-kan-skada-barn
Ftalater kan skada i små mängder (Se inlägg omtänk-i-toxikologin!) De är hormonstörande!
”Om vi nån gång ska tillämpa försiktighetsprincipen så är det när det gäller hormonstörande ämnen”, sa  Bornehag. ”Annars kan vi lika gärna lägga ner den.” Men det finns brister i de metoder som används för att fastställa att ett ämne är hormonstörande, sa han också. Om man
nöjer sig med att testa relativt höga doser, kan man missa det lågdosfönster där ett ämne blir hormonaktivt. Det är nog också lätt att missa att ett passivt ämne kan bli aktivt i ett gäng! 
Ftalater är som fotbollshuligar. De triggar varandra  när de kommer i grupp (vilket de ofta gör). Tillsammans med en eller flera hormonhuliganer kan även relativt beskedliga ftalater som (ännu) inte har bekräftats vara hormonstörande utveckla otrevliga sidor. Så tolkar jag den additiva, hormonstörande matematiken där 0+0+0+14 kan bli 100 eller nåt annat lika oförutsägbart!  
Läs om Bornehags PVC-forskning vid Karlstad universitet. Om SELMA-studien på barn: youtube
Foto: Carl-Gustaf Bornehag  BLOGGPOSTA permalänk Hormonstörd matematik!

GIFTIGA GYMPAREDSKAP?

Flamsäkra gymnaster!

För en tid sen var jag på en gymnastikuppvisning. Inte helt angenämt. Barnen var visserligen jätte-duktiga, men det luktade syntetskunk i gympa-salen och jag hade precis läst att träningsmattor av polyuretan kan avge farliga flamskyddsmedel samt att gymnaster kan vara mer belastade än andra. Åtminstone i USA. Hur är det här?
Vad är det för material i dynorna, frågade jag Gunilla, en av ledarna. -Det vet jag inte, sa hon. men det kanske är galon utanpå. Hm. Galon är textil belagd med PVC (som kan innehålla hormonstörande ftalater) eller polyuretan. 
Så här plastigt luktade det inte i gympan när jag var barn, sa jag. - Vi har börjat rensa bort kemikalier på fritis nu, sa Gunilla. Vá bra, sa jag,
och eventuellt giftiga gympamattor kommer väl också att rensas bort före 2018 när skolan ska vara giftfri, antar jag. 
I ovannämnda studie testades 11 kvinnliga gymnaster i åldrarna 18–22 i östra USA. Deras blodserumkoncentration av det bromerade flamskyddsmedlet pentaBDE* var 4–6.5 gånger högre än hos normalbefolkningen. Snittkoncentrationen av pentaBDE, TBB** och TBPH** i handtorksprover var 2–3 högre efter träning jämfört med innan, vilket tyder på att gymnas-terna fick flamskyddsmedel på händerna under träningen. Genomsnittshalterna av ämnena var 1–3 gånger högre i gym-luft än i hemmen***. (pubs.acs.org).
TBB och TBPH är tillåtna i EU, men inte pentaBDE, som kan kan påverka inlärning, levern, spermaproduktion, mm (ki) och förbjöds 2004, så det kan väl inte finnas i gympa-dynorna? Fast det beror förstås på när de är inköpta.  
Några av dynorna var märkta ”Lawena_sport_ab” och ”HGB”, men jag har inte kollat med företagen. Myndigheten Kemikalieinspektionen kollade nyligen några andra sportartiklar, däribland yogamattor, men hittade få-förbjudna-ämnen, däribland några produkter med klorparaffiner.
*) PBDE, polybromerade difenyletrar, är ett samlingsnamn för tre bromerade etrar; pentaBDE, oktaBDE och dekaBDE. Skillnaden består i antal bromatomer (penta = fem, okta = åtta, deka=10 på grekiska, medan poly betyder många).
**) TBB och TBPH är ersättningsämnen för värsting-PBDEer (se även flamsäkra-isbjörnar!)
***) Det används generellt mer flamskyddsmedel i USA än i Sverige.
BLOGGPOSTA permalänk Giftiga gymparedskap?

HYFSAT HÅLLBAR PÅSK!

Tips för ett hållbart påskfirande!

Miljöaktuellts hållbarhetscoach ger-10-tips-till-en-hyfsat-hållbar-påsk!
Återkommer sannolikt ikväll! Se även tidigare inlägg: påskmys-med-palmolja!
BLOGGPOSTA permalänk Hyfsat hållbar påsk!

ÅTER PÅ LÅNGFREDAGEN?

Önskar dig en GLAD GIFTFRI PÅSK!

Tyvärr blev det inget inlägg ikväll heller, så ni får hålla er till tåls lite till. Förhoppningsvis kommer den giftiga inspirationen tillbaka imorgon.
För övrigt funderar jag på att skaffa egna höns av någon gammal utrot-ningshotad sort och en snygg tupp. Det lär finnas små hönskooperativ hörde jag i Svt Debatt ikväll, men det skulle nog inte funka mitt i storstan? Fast tuppen på fotot bor i en liten oas på Södermalm! Gonatt!

POTATISCHIPS MOT PCB!?

24 olestra-chips om dan som detox!

Låter det för bra för att vara sant, är det oftast inte sant, brukar det heta, men tänk om det är sant att man kan bli av med det gamla, förbjudna giftet PCB (polyklorerade bifenyler) som lagras i kroppen, bara genom att käka chips med det syntetiska bantningsfettet olestra (sucros-polyester), som uppfanns 1968 och vars stora molekyl ger noll kalorier för att den inte
kan tas upp av kroppen. Men den kan ta med sig ett och annat på väg ut.
En ny klinisk studie vid University of Cincinatti visar att olestra kan snabba upp avgiftningen av PCB, som tillverkades av Monsanto i staden Anniston under 40 år och läckte ut i luft, mark och vatten. PCB sätts bl a i samband med diabetes och högt blodtryck. 
28 Anniston-bor med hög PCB-belastning deltog i studien 2011-2012. Hälften åt 12 potatis-chips per dag tillverkade med vegabilisk olja, och den andra hälften åt 24 chips per dag tillverkade med olestra. PCB-nivån hos de som åt olestra chips minskade med 8 procent, jämfört med 1 procent hos de som åt vego-chips. (Anniston Star) (Sciencedaily) Biverkningar? 
Olestra kan orsaka diarré, m.fl. mag-tarmbesvär! På en websida listas den som nummer ett bland skrämmande tillsatser (scary-ingredi). Den kan även försämra upptaget av viktiga nä-ringsämnen, t ex vitamin E, men i ovannämnda studie såg man inga allvarliga biverkningar. Hm, får en déjà vu-känsla. Har inte dylik olestra-detox uppnåtts i tidigare studier? Jo, i en råttstudie och kolla här - två dioxinskadade kvinnor i Wien avgiftades med olestra 1999, skrev nyteknik! 
Vår svenska dispensströmming med för höga halter dioxiner och PCB, kanske borde intas till-sammans med lite olestra-chips? (giftfri-midsommarmat) Fast man verkar inte kunna köpa oles-tra (olean-olja) i Sverige. Varför? I princip en död produkt, läser jag i olestra history! Är det så?
BLOGGPOSTA permalänk Potatischips mot PCB!?

GASANDE BABYMADRASSER!

Potentiellt skadlig spädbarnsbädd!

Nyligen sa Martin Timell i ett av sina många hemmafixar-program bestämt att ”barn ska sova på vanliga skumgummimadrasser”!
Och det är klart att de ska -  om man vill att de ska andas in flyktiga organiska föreningar! Ordet skumgummi är en förskönande omskrivning för skumplast = polyuretan. Ursprung: råolja!
En ny amerikansk studie bekräftar (åter) det jag kom fram till när jag skrev boken Impotensmadrassen, att skumplast läcker. 20 prover från nya och äldre madrasser av polyuretan med polyester testades och forskarna kunde identifiera mer än 30 flyktiga organiska föreningar (VOC*) i madrasserna, bl a fenol, linalool och parfymämnet limonen.
Bebisen kan utsättas för dubbelt så mycket VOCs som en människa i samma rum och kroppsvärme ökade emissionerna som var högst i den sovande bebisens andningszon. Nya mad-rasser avgav VOCs med en hastighet av 87.1 mikrogram per kvadratmeter och timme, medan äldre avgav VOCs med hastigheten 22.1 mikrogram per kvm/timme. Halterna flamskyddsmedel var högre i nya madrasser än i äldre, som å andra sidan kan innehålla nu förbjudna ämnen.
Ett barn andas in mycket mer luft i förhållande till sin kroppsvikt än en vuxen och sover mer.
Forskarnas slutsats är att madrassen, jämfört med andra källor, kan stå för en betydande del av be-bisens kemikalieexponering.  (newsmaxhealth/crib-mattress-chemicals) (sciencenews) 
P.s. Produkter som säljs i Europa innehåller inte alltid samma kemikalier som de som säljs i USA, även om de är samma märke, pga olika lagstiftning. Tidigare inlägg: Svindel-av-vaggan! 
*) Volatile Organic Compounds BLOGGPOSTA permalänk Gasande babymadrasser!

VARDAGSGIFTER I METRO!

Så sanerar du ditt hem från farliga kemikalier!

I förra veckan intervjuades jag av en journalist på tidningen Metro, och idag fann jag att man i den färdiga artikeln, Så-sanerar-du-bort-farliga-kemikalier, har sanerat bort även mig. Snopet! Men artikeln blev ju bra, och intervjun med mig har, enligt journalisten, inte varit förgäves, då man kommer att återkomma till ämnet senare. BLOGGPOSTA permalänk Vardagsgifter i Metro!

OM ATT PISSA I POOLEN

Urin + klor = farliga gifter!

Livsfarligt-kissa-i-poolen, skrev bl a Metro härom-dan. En biprodukt i urin kan reagera med klor-et och bilda kvävetriklorid (trikloramin) och cyano-genklorid, som kan ge upphov till lungproblem, på-verka hjärtat och centrala nervsystemet. Hm. Hur mycket kiss-sim krävs för att det ska gå så illa IRL?
Men att simma i klorerat vatten kanske inte är helt ofarligt även utan kiss, se inlägget babysim/blåscancer! (Fast spädbarn lär väl både kissa och bajsa i bassängen?) För att undgå klor-kiss-relaterade problem kan man göra som i Skärholmens-simhall - använda ett desinfektionsmedel gjort av vanligt koksalt. Fast det innehåller väl också klor? Ja, fast i form av natriumklorid (NaCl). Och det kan väl ändå inte reagera med kiss?
En alternativ är att enbart använda kiss. Det lär ju vara bakteriedödande. Badpersonalen skulle kunna börja sin arbetsdag med att pinka i bassängen och sen kan badgästerna hjälpa till under dagen. Fast om kiss verkligen dödar alla baciller skulle  det ju inte förekomma några urin-vägsinfektioner. Vilket det gör. Och vid närmare eftertanke så kan kiss innehålla hormonstö-rande bisfenol A och andra otrevligheter som våra kroppar gör sig av med varje dag, och som man inte gärna vill få på huden eller i en kallsup. Så tänk efter innan du lättar på trycket!
Det har jag gjort (tänkt efter alltså) och jag har kommit fram till att det nog känns tryggare med koksalt. Det har ingen stickande lukt som bassängklor och Klorin och det är inte gulgrönt som giftig klorgas. Grundämnet klor i naturen förekommer ofta i salter som natriumklorid, en kemisk förening vars beståndsdelar älskar varandra och som det krävs stor ansträngning för att splittra (ensamma är de inte så starka (Kem,bindn.). Utvinning av klor kan orsaka miljöproblem, bl a kvicksilverutsläpp: kemi/klor. (wiki/Klor) (Poolklor) Klor ingår i plasten PVC samt i många farliga kemikalier och bekämpningsmedel. BLOGGPOSTA permalänk Om att pissa i poolen

Subscribe to RSS Feed