KEMIKALIEDETEKTIVEN

  Upptäcker och identifierar giftiga ämnen i omgivningen
  Är frågvis, envis och har ett väl utvecklat luktsinne
  Informerar om biverkningar av kemikalier
  Arbetar för att kemikalieinnehållet i samtliga varor ska deklareras
  Anlitar vid behov auktoriserade laboratorier
  Föreläser* och initierar olika projekt
  Samverkar med andra aktörer inom området

*) behöver du en föreläsare - maila till kdetekt@gmail.com   Kemikaliedetektiven, författaren och journalisten Monica Kauppi, har skrivit artiklar om bland annat tungmetaller, tandmaterial och hälsa och bidragit med information till myndighets- och EU-utredningar.

e-mail: kdetekt@gmail.com                                                 Monica Kauppi