https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

Posts Tagged ‘hjärta’

KVICKSILVERHJÄRTA!

”Amalgamhalter” av kvicksilver stör hjärtat!

GIFTIGT KVINNOHJÄRTA!

Kemikalier och tungmetaller kan orsaka hjärtsjukdom!

BISFENOL A & HJÄRTDÖD!

Bisfenol A kan påverka kvinnors hjärtrytm!

Subscribe to RSS Feed