https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

SLAPP BISFENOL-VATTEN!

Vattenledningar som relinas med epoxi avger bisfenol A till vattnet!

Det är dyrt och besvärligt med ett stambyte. Därför har många bostadsrättsföreningar och kommuner sedan slutet av 1990-talet valt att istället rengöra och renovera (relina) sina avloppsstammar med epoxiplast* som innehåller det i nappflaskor förbjudna ämnet Bisfenol A.
Ny metod för dricksvatten
På sikt blir det dyrare med relining än med ett regelrätt stambyte. En annan nackdel har varit att tappvattenledningar  har lämnats obehandlade – ända tills 2005-2006 när den schweiziska LSE-metoden lanserades och jag skulle bli nordiskt referensobjekt. Nåja, inte bara jag utan hela den flerfamiljsfastighet där jag bodde, där man redan låtit relina avloppsledningarna utan att lagstadgade skyddsåtgärder enligt AV vidtogs (och man lyckades åstadkomma en vattenskada i mitt kök). Den planerade reliningen av tappvattenledningarna i ”mitt” hus stoppades (gissa av vem), men sedan dess har tusentals lägenheter fått sina dricksvattenledningar epoxibehandlade. 
Dålig koll på halterna!
Det görs få mätningar på BPA halten i vatten (bofast.net)  men det avgår betydligt mer till läsk i burk (också från epoxi), 3,3 mikrogram per liter (se inlägg) än de 0,3 mikrogram som har uppmätts per liter LSE-relinat vatten. Förmodligen för att vatten (oftast) inte stannar lika länge i en ledning som läsk i en burk? Men ändå – vill man blanda sånt vatten i sin BPA-fria vällingflaska? Undrar om det har gjorts fler analyser nu?
Otillräckliga analysmetoder!
Analysmetoderna är otillräckliga, tycker Cajsa Wahlberg, miljökemist på Stockholm Vatten (2010). – Man kan inte mäta tillräckligt låga nivåer. Därför valde man att inte låta relina några av sina vattenledningar (de som transporterar vatten till oss från de epoxifria (?) reservoarerna). 
Nya protester!
Nyligen tog Byggnadsarbetaren upp problemet, ett förbud föreslogs (vvsforum), men det bidde visst inget. I skrivande stund hör jag på nyheterna att Sveriges Byggindustrier varnar-for-bisfenol i dricksvattnet och vill stoppa-metoden b l a pga bisfenol A (svd.se/nyheter) (expressen)
Men tänk om det finns fler hormonstörande ämnen i relining-epoxi? Mer senare!
(..och tänk om vi kunde slippa bisfenol i barntänder  – fast en del kanske blir glada av det? 
* Det finns reliningföretag som istället för epoxi använder thermoplast.  (fotoakuten)

Both comments and pings are currently closed.

4 Kommentarer to “SLAPP BISFENOL-VATTEN!”

  1. spectraz skriver:

    Skrev nyligen en bloggpost om fluorid i svenskt dricksvatten som du kanske tycker är intressant:

    http://danielrisberg.wordpress.com/2011/07/15/fluorid-i-svenskt-dricksvatten/

  2. Kemikaliedetektiven skriver:

    I ett tidigare inlägg (Skidvalla & Fluortanter) försökte jag beskriva skillnaden mellan perfluorerat och fluor samt olika former av fluor. https://kemikaliedetektiven.se/wordpress/?p=10903

  3. [...] (som går till bostadshusen) pga ”otillräckliga mätmetoder för bisfenol-A” (se ”Slapp bisfenol-vatten”). Men hur är det med vattenreservoarerna? Det har jag funderat på sen jag fick ett [...]

  4. [...] (som går till bostadshusen) pga ”otillräckliga mätmetoder för bisfenol A” (se ”Slapp bisfenol-vatten”). Men hur är det med vattenreservoarerna? Det har jag funderat på sen jag fick ett [...]

Subscribe to RSS Feed