https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

Posts Tagged ‘vaccin’

AUTISM AV POLIOVACCIN

Pojke fick rätt i Italiensk domstol!

SPRETIGT OM SPRUTAN!

Är vacciner verkningslösa?

ÄR VACCINER EFFEKTIVA?

Ska vi tvångsvaccineras nu?

SKAKAD ELLER VACCINERAD?

Skakad baby syndrom av vaccin?

DEN HOTADE HUDEN!

Mycket trafik åt båda hållen genom huden.-

KONSPIRATION ELLER?

Hur vet man när något är en konspiration?

MARKNAD FÖR VACCIN!

Är nano-vaccin bra för oss och för marknaden?

POLITIKERVACCIN I ÅR?

Får vi giftfritt politikervaccin i år?

VACCIN & KEMIKALIER!

Skadliga PFCer gör vacciner mindre verksamma, men kanske inte mindre skadliga.

KVICKSILVER I VACCIN!

Kampen hårdnar infor FNs nästa kvicksilvermöte! Ska undantag i förbudet medges för tiomersal?

Subscribe to RSS Feed