https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

Posts Tagged ‘slutförvar’

KRIMINELLT KVICKSILVER!

30 ton kvicksilver till slutförvar såldes illegalt.

Subscribe to RSS Feed