https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

Posts Tagged ‘skidvalla’

SKATT PÅ SKIDVALLAN!?

Skidvalla innehåller miljögifter!

IMPREGNERING I HJÄRNAN!

Impregnering blir miljögift i kroppen, kanske även i hjärnan!

Subscribe to RSS Feed