https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

Posts Tagged ‘PBDE’

MINDRE VÄNLIGA MÖSS!

Främlingsfientlig av förorening?

MISSES MILJÖGIFTER (2)

Giftstruma av bromerade flamskyddsmedel

MOBILJÄTTAR I RÄTTEN!

Cancerdrabbade stämmer mobiljättar på miljoner!

TREVLIG MIDSOMMAR!!

Flamsäkra grodor får försämrat immunförsvar!

GIFTIGA GYMPAREDSKAP?

Gymnaster utsätts för farliga flamskyddsmedel!

NY BROMERAD VÄRSTING?

Senaste flamskyddsmedlet i hemmets damm!

FLAMSÄKRA ZEBRAFISKAR!

lFlamsäkra fiskar simmar långsamt…

FLAMSÄKRA ISBJÖRNAR!

Nya flamskyddsmedel flyger till Arktis.

Subscribe to RSS Feed