https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

Posts Tagged ‘ökning’

MER BEKÄMPNINGSMEDEL!

U-länder översköljs med pesticider – finns det en annan väg?

KEMIKALIER & LIVSLÄNGD!

Dramatisk ökning av kemikalieanvändning!

Subscribe to RSS Feed