https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

Posts Tagged ‘ny rapport’

HORMONSTÖRD RAPPORT!

Stärkt samband mellan sjukdom och hormonstörande ämnen!

FOLK ÄR HORMONSJUKA!

Vill WHO ransonera kemikalier?

LÅG DOS – STOR EFFEKT!

Mycket små mängder kemikalier kan ha stor påverkan på hälsan.

Subscribe to RSS Feed