https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

Posts Tagged ‘neonikotinoider’

BIDÖDARE SKADAR BEBIS!

Sänkt gränsvärde för insektsgifter som skadar hjärnan.

BASF, BAYER & BIDÖDEN

Kemiföretag vill fortsätta sälja förbjudna bidödarmedel.

BIODLING ÖKAR BIDÖD!?

Kan småskalig ekologisk odling rädda bina?

BIRÄDDNING I BRUSSEL?

Kommer EU att förbjuda neonikotinoider?

BIVERKNING HOS BIN!

Bin tappar orienteringen av bekämpningsmedel!

Subscribe to RSS Feed