https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

Posts Tagged ‘naturmaterial’

DISKA KLIMATSMART!

Vilken typ av diskborste är mest miljövänlig och klimatsmart?

MILJÖVÄNLIG MADRASS!

Det kan finnas mycket kemikalier i madrasser, men det kommer allt fler alternativ!

Subscribe to RSS Feed