https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

Posts Tagged ‘kadmium’

KONSTIGA KONSTNÄRER?

Är konsten beroende av gifter?

KADMIUM I KRIMSKRAMS!

Tungmetaller i smycken – butiker polisamäls!

MILJÖFARLIGA SOLCELLER!

Säljer Ikea kadmiumfria solceller?

FIMPAR OCH FERTILITET!

Tungmetallen kadmium påverkar fertilieten!

BLY I AMALGAMPLOMBEN!

Fyllningsfusk eller förorening?

KADMIUM I TÄNDERNA!

Cancerframkallande kadmium i fyllning!

KADMIUM I KONSTGÖDSEL!

Vem f-n förorenar vällingen?

KORKAD AV KADMIUM!

Lägre IQ av kadmium som foster!

Subscribe to RSS Feed